Britse toezichthouder: Adoptie met 22% toegenomen in 2019

Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Britse financiële toezichthouder de Financial Conduct Authority (FCA) blijkt dat het aantal bezitters van digitale valuta in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar met 22% groeide naar 1,9 miljoen volwassenen, oftewel 3,84% van de bevolking. De bekendheid van digitale valuta nam eveneens toe en investeerders blijken betrekkelijk goed geïnformeerd. Verreweg de meeste bezitters lijken lange termijn HODLers en zijn niet van plan op de korte termijn te verkopen.

Als onderdeel van de UK Domestic Taskforce on Cryptoassets deed de Britse Financial Conduct Authority (FCA) onderzoek naar het bezit van digitale valuta onder de Britse bevolking en de grootte van de markt. De resultaten zijn voor sommige bitcoiners wellicht bemoedigend.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat het bezit van digitale valuta onder de Britse bevolking in 2019 met ongeveer 22% is gestegen, van 3% naar 3,84%.

De Britse bevolking is zich ook in toenemende mate bewust van digitale valuta. Drie kwart gaf tijdens het onderzoek aan er wel eens van te hebben gehoord, terwijl een jaar eerder slechts de helft ervan af wist. Het meest bekend is bitcoin, dat 78% van de Britten kennen.

Traditionele en online nieuwsmedia spelen bij de bewustwording een steeds grotere rol. Van de ondervraagden gaf 54% aan via deze kanalen voor het eerst iets over digitale valuta zoals bitcoin te hebben vernomen. Het jaar ervoor was dat nog 45%.

Beter geïnformeerd en redelijk verantwoord

Bezitters van digitale valuta zijn volgens het onderzoek ook steeds beter geïnformeerd. Het overgrote deel van de eigenaren van digitale valuta gaf aan te beschikken over enige basiskennis met betrekking tot de technologie en ook zijn de meeste mensen op de hoogte van de beperkte bescherming die de wet biedt. Zo'n 90% van de eigenaren van digitale valuta gaf aan eerst onderzoek te hebben gedaan voordat zij overgingen tot een aanschaf.

Verreweg de meeste mensen, ongeveer 91%, investeren volgens het onderzoek met geld afkomstig uit besteedbaar inkomen of eigen vermogen. Acht procent gaf aan uitsluitend met geleend geld te investeren, maar zij kochten gemiddeld genomen minder en in de helft van de gevallen zelfs minder dan £120 pond (+/- €130 euro).

De FCA merkt hierbij op dat mensen die minder kennis hebben over de technologie sneller geneigd lijken te zijn om te investeren met geleend geld.

Motivatie

De FCA onderzocht ook welke redenen mensen hebben om digitale valuta kopen. Een veelgenoemde reden, die de helft van de mensen opgaven, is dat het een speculatieve gok is die wel of niet gunstig kan uitpakken. Voor een kwart van de mensen is het een onderdeel van een bredere investeringsportfolio en 22% investeert omdat ze bang zijn de boot te missen.

fcaonderzoekredenen

Zo'n 17% van de ondervraagden gaf aan dat digitale valuta voor hen een manier is om te sparen. Een even groot deel heeft geen vertrouwen in het traditionele financiële stelsel of is ideologisch gemotiveerd. Slechts 15% gaf aan dat 'snel geld verdienen' een reden was voor de aanschaf.

Van de mensen die geen digitale valuta bezitten gaf 73% aan dat het gebrek aan beschermende regelgeving meespeelt in hun keuze om niet te investeren. Mocht die bescherming als gevolg van nieuwe regelgeving er wel komen dan zou bijna een derde van hen alsnog overwegen om digitale valuta aan te schaffen.

HODLen populair

Slechts een kwart van de mensen die digitale valuta bezitten doet er betalingen mee. Bijna de helft van de bezitters heeft er zelfs nog nooit mee betaald. De meeste mensen zijn volgens het onderzoek van plan hun digitale valuta voor langere tijd te bewaren.

Hoe lang dat precies is, dat weet 37% van de bezitters nog niet. Zo'n 32% verwacht langer dan vijf jaar te 'hodlen' en voor 9% is dat ergens tussen de drie en vier jaar. Nog eens 8% denkt aan één tot twee jaar. Het resterende percentage, bij elkaar ongeveer 14%, is wel van plan eerder te verkopen. Dat waren volgens de FCA vooral de mensen die minder goed geïnformeerd waren en ook minder op de hoogte waren van het gebrek aan regelgeving.

fcaonderzoekhoelang

De populariteit van lange termijn hodlen is volgens de FCA deels te verklaren omdat mensen over het algemeen relatief kleine bedragen investeren, waardoor zij bereid zijn iets meer risico te lopen. De meeste mensen bezitten minder dan £1000 pond (+/- €1100 euro) aan digitale valuta en ongeveer de helft bezit ter waarde van £260 pond (+/- €288 euro) of minder. Veel respondenten gaven aan dat het potentieel van digitale valuta het leuk en spannend maakt om het te bezitten.

Van alle huidige bezitters van digitale valuta heeft 85% dan ook geen spijt van hun aanschaf. Dat geldt volgens de FCA ook voor de meeste mensen die de waarde van hun digitale valuta vanwege koersdaling zagen dalen. Van de mensen die voorheen wel digitale valuta hadden maar nu niet meer zegt 60% geen spijt te hebben.

Niet alleen voor millennials

Bitcoin en digitale valuta zijn volgens de FCA nog altijd het meest populair onder jonge mannen, maar andere leeftijdsgroepen zijn dit jaar beter vertegenwoordigd. Zo was in 2019 meer dan de helft van alle eigenaren van digitale valuta 34 jaar of jonger, maar in 2020 is dat nog maar een derde. Interessant is dat het aantal bezitters van digitale valuta in de leeftijdscategorie 55 jaar of ouder is verdrievoudigd ten opzichte van het jaar ervoor.

fcaonderzoekleeftijd

Over het algemeen zijn bezitters van digitale valuta mensen met een normaal inkomen; 91% van hen verdient £100.000 (+/- €111.000) per jaar of minder.

Exchanges & wallets

Mensen weten dus steeds meer, doen zelf onderzoek en lijken over het algemeen de risico's redelijk in te schatten. Ze besteden voornamelijk hun eigen geld, kopen meestal niet al te veel en ze zijn vooral gericht op de lange termijn. Bovendien groeit de markt en ook wordt deze diverser. Maar, is er dan ook slecht nieuws?

Ja, want volgens het onderzoek bewaart bijna de helft van de mensen hun bitcoins nog altijd bij een exchange - ondanks de risico's die hieraan kleven. Er is dus nog werk aan de winkel om mensen daar bewust van te maken.

fcaonderzoekwallets

Ongeveer een derde gebruikt 'een andere online wallet', hoewel het rapport niet verduidelijkt om wat voor soort wallets het gaat. Iets minder dan een kwart bewaart hun digitale valuta veilig met behulp van een hardware wallet.

Nederland

In Nederland wordt ook wel eens onderzoek gedaan naar het bezit van digitale valuta onder de Nederlandse bevolking. Bijvoorbeeld onderzoek uit september 2018 door Kantar (voormalig TNS-NIPO), waaruit bleek dat destijds zo'n 480.000 Nederlanders digitale valuta zoals bitcoin bezitten. Dat zou ongeveer 2,7% van de Nederlandse bevolking zijn. Een half jaar eerder lag dat aantal volgens een peiling van Maurice de Hond op zo'n 400.000 Nederlanders.

Toch is het goed om dergelijke onderzoeken, enquetes en peilingen altijd met een korrel zout te nemen. Vaak worden ze slechts onder een beperkt aantal mensen uitgevoerd en soms leveren ze sterk afwijkende resultaten op. De ING deed in 2018 bijvoorbeeld ook onderzoek en volgens hen zou destijds het aantal eigenaren van digitale valuta in Nederland bijna drie keer zo veel zijn als de eerdergenoemde schattingen.


Het onderzoeksrapport vind je op de website van de FCA.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.