Rapport over Bitcoin van de bank der banken

De week werd afgetrapt met een rapport van de Bank for International Settlements (BIS) over onder andere Bitcoin. In het rapport gaat de bank der banken op zoek naar een verklaring voor de alsmaar groeiende adoptie van Bitcoin. De BIS concludeert dat de stijgende prijs (over de langere termijn) wordt gevolgd door de intrede van nieuwe gebruikers, maar is dat wel zo?

De BIS, in het Nederlands: de Bank voor Internationale Betalingen, is een wereldwijde organisatie die internationale monetaire en financiële samenwerking moet bevorderen en functioneert als bank voor de nationale centrale banken over de gehele wereld. Het hoofdkwartier van de BIS is gevestigd in het Zwitserse Bazel.

Stijgende prijs zorgt voor adoptie

De prijs van bitcoin heeft een volatiele geschiedenis en is onderhevig geweest aan meerdere boom-bust cycles. Dit zijn terugkerende cycli waarbij expansie en krimp zich herhaaldelijk voordoen. Om de adoptie te onderzoeken, hebben de onderzoekers van de BIS een dataset samengesteld en het dagelijkse gebruik van apps van exchanges onderzocht in 95 landen in de periode 2015 tot en met 2022.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat de stijgende prijs van bitcoin (over de langere termijn) wordt gevolgd door de intrede van nieuwe gebruikers. Ongeveer 40% van deze nieuwe gebruikers zijn mannen onder de 35 jaar, welke vaak worden aangeduid als het meest ‘risicozoekende’ deel van de samenleving. De mannelijke gebruikers zijn ook gevoeliger voor prijsbewegingen dan vrouwen en oudere mannen, zo blijkt uit het rapport.

Snel rijk worden

Het rapport suggereert dus dat de meeste mensen – vooral jongen mannen – bitcoin kopen omdat ze de prijs zien stijgen en denken er rijk mee te worden.

Mensen kopen bitcoin om te gokken in plaats van een afkeer tegen traditionele banken, de zoektocht naar een oppotmiddel of wantrouwen in de financiële sector. BIS - Monetaire en Economische afdeling

Een omgekeerde causaliteit, dus dat de intrede van nieuwe gebruikers zorgt een stijgende prijs van bitcoin wordt uitgesloten op basis van statistisch onderzoek naar twee gebeurtenissen. Het gaat hier om het Chinese verbod op Bitcoinmining en de sociale onrust in Kazachstan.

Beide gebeurtenissen hadden een flinke impact op de prijs van bitcoin, onafhankelijk van veranderingen in het aantal gebruikers in andere landen. De veranderende prijs had vervolgens een significante impact op de intrede van nieuwe gebruikers, aldus het rapport. Dit wordt aangetoond aan de hand van een autoregressief model. Dit is een model uit de tijdreeksanalyse dat wordt gebruikt om bepaalde voorspellingen te doen.

Aan de hand van statistisch onderzoek naar deze gebeurtenissen stellen de onderzoekers van de BIS dat particuliere beleggers de markt pas betreden na prijsstijgingen en dat een stijgende prijs dus wordt gevolgd door de intrede van nieuwe gebruikers en niet andersom. 

Afgezien van het feit dat het aantal bitcoiners in een bullmarkt exponentieel toeneemt, lijkt de methodologie die de onderzoekers van de BIS hanteren toch enigszins gebrekkig.

De Wet van Metcalfe

Een geheel andere zienswijze – welke niet voorkomt in het onderzoek van de BIS – op de invloed van de intrede van nieuwe gebruikers op de prijs van bitcoin is de Wet van Metcalfe. Kortgezegd stelt deze wetmatigheid dat de waarde van een netwerk kwadratisch toeneemt met het aantal aangesloten apparaten. Tegenwoordig staat dit ook wel bekend als het netwerkeffect.

M = A * n² De Wet van Metcalfe

De Wet van Metcalfe stelt dus dat de waarde van een netwerk evenredig is met het kwadraat van het aantal aangesloten gebruikers (n). Waarbij 'A' de evenredigheidsfactor is die relevant is voor het netwerk dat wordt beoordeeld. In het geval van het Bitcoinnetwerk zou daar het aantal dagelijkse actieve adressen voor kunnen worden gebruikt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit een goede match is.

Wat de prijs ook mag verklaren, het is een tikkeltje vreemd dat de Wet van Metcalfe niet in het onderzoek van de BIS voorkomt. Wat nog wel noemenswaardig is, is dat Nederland in de top zit wat betreft downloads van apps van exchanges en hoog staat in de ranglijst van adoptie van bitcoin. Misschien heeft de kleur oranje daar wel wat mee te maken.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.