Building on Bitcoin: Lissabon

Begin juli werd Building on Bitcoin georganiseerd. Voor het vervolg op de eerdere Breaking Bitcoin in Parijs, kwam een grote groep ditmaal bij elkaar in Lissabon. Building on Bitcoin, ofwel BoB, legt de focus op het ontwikkelen van het Bitcoin protocol en het bouwen van nieuwe applicaties hier boven op. Er zal een overzicht worden geschetst van deze tweedaagse conferentie.

Building on Bitcoin is een evenement voor de technische bitcoingemeenschap en focust zich dus vooral op het protocol en nieuwe ontwikkelingen die hierop gemaakt kunnen worden. De presentaties van verschillende sprekers zullen hierom ook technisch van aard zijn. Hierin worden praktische en theoretische ontwikkelingen of nieuwe ideeën voor het netwerk en de gebruikers gedeeld.

Dag één

Een solide basiskennis over de werking van Bitcoin was geen overbodige luxe, zo bleek al snel gedurende de eerste dag. De presentaties waren veelal gefocust op de privacy aspecten van Bitcoin, of beter gezegd het ontbreken hiervan. Er werden onder meer ontwikkelingen getoond omtrent privacy bevorderende wallets en mixing methoden zoals CoinShuffle en CoinJoinXT.

Ook de huidige status van (lightning)wallets komen aan bod, waarbij vooral gekeken wordt naar de privacy, vertrouwelijkheid, veiligheid en gebruikerservaring. Twee pannels buigen zich over de onderwerpen privacy en welke tooling er benodigd zijn om goed te kunnen bouwen op het bitcoinprotocol. Nieuwe ideeën over blind signatures, scriptless scripts en blind coin swaps worden gedeeld.

Dag twee

De tweede dag stond meer in het teken van het bouwen op Bitcoin. Zo kwamen sidechains aan bod en werden ontwikkelingen omtrent "assets on Bitcoin" gepresenteerd. Hierbij is het idee dat een asset, een bezit of tegoed, geregistreerd en bijgehouden kan worden door gebruik te maken van de bitcoinblockchain. Daarnaast werden ervaringen en toekomstvisie's voor Lightning besproken en bediscussieerd doormiddel van een panel.

De volledige lijst van sprekers, hun onderwerpen en de presentaties kunnen hier worden bekeken.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.