De mempool uitgelegd


De mempool (een combinatie van de woorden memory en pool) van de Bitcoin blockchain speelt een belangrijke rol in het verwerken van transacties. Als een lobby wachten Bitcointransacties met een geldige handtekening in de mempool, tot ze door een miner worden meegenomen in een volgend block. In dit artikel leggen we de verschillende functies van het spreekwoordelijke geheugenzwembad. Tijd om erin te duiken.

Wachtruimte voor transacties

De Bitcoin blockchain is een open grootboek waarin transacties decentraal worden bijgehouden door duizenden verschillende nodes. Nodes zijn computers in het Bitcoinnetwerk met een volledige kopie van de blockchain en bewaren en verifiëren ieder block. De nodes vormen een netwerk door met elkaar in verbinding te staan en informatie over blocks en transacties met elkaar te delen.

Het runnen van een node stelt iemand in staat om te controleren of de regels van het netwerk goed worden gevolgd, en er zo zeker van te zijn niet te worden misleid of dat andere partijen stiekem de regels veranderen.

De miners zijn verantwoordelijk voor het maken en vullen van de blocks met transacties en deze door middel van het proof of work mechanisme te beveiligen. Het uitzoeken van transacties doen miners via de mempool: een wachtrij of lobby voor transacties die nog niet zijn bevestigd, maar wel een valide digitale handtekening hebben. Deze handtekening bevestigd dat de transactie valide is en wordt gedaan door de eigenaar van de privatekey(s), en dus dat de bitcoin in de UTXO UTXO UTXO staat voor Unspent Transaction Output. Dit zijn outputs die nog niet zijn uitgegeven en dus nog bij een bepaald bitcoinadres horen. Alle UTXO's binnen een wallet vormen de totale balans in bitcoins. gerechtmatigd wordt verstuurd.

Miners hebben een winstoogmerk en prioriteren transacties waaraan ze het meest kunnen verdienen boven minder winstgevende transacties. Transacties met een lagere miners fee worden minder snel gekozen, maar dat betekent niet dat deze nooit worden uitgevoerd.

De mempool kan worden ingezet om de hoogte van je miner's fee te bepalen. Heb je haast en wil je dat een transactie snel wordt bevestigd? Dan heb je baat bij het toevoegen van een relatief hogere fee. De meeste wallets hebben overigens een ingebouwde functie voor het bepalen van de transactiekosten met de daarbij behorende wachttijd tot voldoende bevestigingen. Deze schatting wordt gebaseerd op de gemiddelde transactiekosten die op dat moment worden betaald.

Lees meer over het bepalen van je miner's fee hier

Niet één zwembad

'De' mempool is eigenlijk niet de juiste benaming, het moet eigenlijk 'een mempool' zijn. Er bestaat namelijk niet één mempool, maar duizenden. Iedere node heeft zijn eigen mempool en deelt de transacties met een valide digitale handtekening met andere nodes in het netwerk. Invalide transacties keurt de node zelf af.

In principe hoort de inhoud van iedere mempool hetzelfde te zijn, aangezien elk transactieverzoek tegelijkertijd naar iedere node wordt verstuurd. Echter, in tijden van drukte op het Bitcoinnetwerk zijn er vaak verschillen tussen mempools. Het bijhouden van deze verschillen geven inzichten over de ophoping van transacties en verwachtte verwerkingstijd.

Wist je dat de term mempool niet voorkomt in de Bitcoin whitepaper? Pas sinds de Bitcoin Improvement Proposal (BIP) 35 in 2012 werd de term voor het eerst gebruikt.


Lees hier meer over de achtergrond van Bitcoin.Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.