DNB stelt Bitonic in het gelijk en komt terug op walletverificatie-eis

Woensdagavond hebben we een besluit ontvangen van DNB over het bezwaar dat door Bitonic gemaakt is met betrekking tot de walletverificatie-eis. De toezichthouder erkent hierin de visie van Bitonic dat de eis onrechtmatig is en nooit gesteld had mogen worden tijdens de registratie:

"Na heroverweging komt DNB tot het oordeel dat deze door DNB gegeven invulling van artikel 2, tweede lid, RtSw onvoldoende recht doet aan de ruimte die een instelling heeft om deze norm risicogeoriënteerd in te vullen. DNB heeft het registratievereiste daarom ten onrechte als voorwaarde gesteld voor de registratie van Bitonic."

Oftewel, in de bezwaarprocedure stelt DNB ons toch in het gelijk. De toezichthouder was na de eerdere voorlopige voorziening die door Bitonic hierover was aangespannen al door de rechter opgedragen om het bezwaar met spoed te behandelen.

Dit betekent dat we de walletverificatie-maatregelen zo snel mogelijk gaan verwijderen. We zullen bijvoorbeeld niet langer vragen om een kopie screenshot van uw wallet en we onderzoeken welke vereenvoudigingen nog meer mogelijk zijn.

We zijn verheugd dat onze klanten hierdoor verlost worden van een onrechtmatige controle. Tegelijkertijd zijn we bezorgd dat de toezichthouder pas gehoor gaf aan de noodsignalen vanuit de industrie na tussenkomst van de rechter. Wat als Bitonic niet naar de rechter was gegaan?

We hopen dat de politiek hier verder op wil reflecteren. De hele sector is door deze situatie onnodig geconfronteerd met hoge kosten en administratieve lasten, terwijl vooraf al gewaarschuwd is voor de inbreuk op de privacy van burgers en het risico van overmatig toezicht. Dit schaadt innovatie en het ondernemingsklimaat in Nederland. Een schril contrast met de claim dat Nederland een innovatief ondernemersklimaat stimuleert.

Verdere analyse en vervolgstappen in het kader van het besluit volgen. De uitkomst is in ieder geval een positieve stap voor Nederland.


Lees voor meer achtergrondinformatie en context ook onze eerdere artikelen over 'de cryptowet' en de rechtszaak tussen Bitonic en DNB.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.