Dochteronderneming ICE & Bitcoin

Bakkt, dochteronderneming van de Intercontinental Exchange (ICE), gaat aan de slag met Bitcoin. ICE, ondermeer eigenaar van de New York Stock Exchange, wil met de nieuwe onderneming consument en instituties helpen met het kopen en verkopen van bitcoins. Waar bedrijven voorheen al termijncontracten lanceerden, lijkt Bakkt zich daadwerkelijk met Bitcoin infrastructuur te willen gaan bemoeien.

Naast faciliteren van koop en verkoop van bitcoins, beogen ze ook een gereguleerde opslag en applicaties voor consumenten te realiseren. Dit in samenwerking met partijen als Starbucks en Microsoft, zo blijkt uit de gepubliceerde blogpost.

In november wilt het bedrijf ééndagscontracten lanceren waarbij daadwerkelijk bitcoins als onderpand worden aangehouden. Dit in tegenstelling tot de eerder genoemde cash-settled termijncontracten. Dit plan dient echter wel nog goedgekeurd te worden door de CFTC voordat men de contracten mag gaan verhandelen.

Het doel van de fysieke levering van de contracten is het creëren van een gefundeerde prijsvorming, zonder margin of leverage. Dit, in combinatie met constitutionele infrastructuur en verbetering in gebruik voor consumenten, zijn volgens Bakkt de cruciale stappen die genomen moet worden om het potentieel van Bitcoin als soeverein digitaal geld tot zijn recht te laten komen.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.