Eerste test Lightning Network

Het Lightning Network 

De eerste testtransactie op het Lightning Network heeft plaatsgevonden tussen Rusty Russel en Christian Decker, een historisch moment. Het Lightning Network is een een oplossing die het mogelijk maakt de meerderheid van alle bitcoin transacties te doen zonder direct de Bitcoin blockchain te gebruiken, zogenaamde off-chain transacties.

Het is een netwerk van payment channels waarbij er vertrouwensloos talloze transacties tussen meerdere partijen plaats kunnen vinden. Dit gebeurt zonder dat de Bitcoin blockchain hierdoor belast wordt en zonder dat het vertrouwensloze karakter van Bitcoin in gevaar komt. Slechts een paar transacties vinden plaats op de blockchain: de transactie die benodigd is voor het openen van het kanaal en een transactie om het kanaal te sluiten waarbij de overdracht van waarde definitief wordt.

Deze laag bovenop Bitcoin heeft verschillende voordelen: transacties worden echt instant en microtransacties tot wel 0.00000001 bitcoins (en zelfs lager!) worden mogelijk zonder dat hier een hoge fee voor betaald moet worden. Mar het belangrijkste voordeel is de enorme schaalbaarheid die mogelijk wordt door het Lightning Network. Waar Bitcoin nu ongeveer zeven transacties per seconde aankan, maakt het Lightning Network miljoenen transacties per seconde mogelijk.

Het zal nog even duren voordat het Lightning Network echt in gebruik gaat, het is nog volop in ontwikkeling. Een demo van de eerste transactie, waarin een plaatje van een kat gekocht wordt, is hier te zien.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.