Hoe Bitcoinmining de energiesector oplossingen biedt

Steeds meer energiebedrijven ontdekken de voordelen van Bitcoinmining: Drie Iraanse energiecentrales gaan hun energieoverschotten voor mining beschikbaar maken en in Oekraïne overweegt men hetzelfde met de energieoverschotten van lokale kerncentrales. In New York gebeurt het al langer en minet een energiecentrale zo'n 5,5 BTC per dag. Ook Paraguay zet de enorme energieoverschotten van een lokale waterkrachtcentrale liever om in bitcoin, dan het onder de marktprijs te verkopen.

Iran

Het Iraanse Thermal Power Plant Holding Company (TPPH) kondigde maandag aan dat het de energieoverschotten van drie energiecentrales beschikbaar wil maken voor Bitcoinmining. Het gaat om energiecentrales in Ramin, Neka en Shahid Montazeri met een gezamenlijke capaciteit van 5.485 MWh - bijna genoeg om de helft van Nederland van elektriciteit te voorzien.

TPPH hoopt dat het met behulp van Bitcoinmining iets beter de economische omstandigheden in het land kan doorstaan. Iraanse energiecentrales kampen als gevolg van inflatie namelijk met steeds hogere productiekosten, maar zijn door de overheid verplicht hun stroom tegen vaste prijzen aan het lokale stroomnet te leveren. Door hun energieoverschotten beschikbaar te maken voor bitcoinminers hoopt het energiebedrijf een stabiele extra inkomstenbron te creëren om zo de economische schade te beperken.

Afname voor de stroom is er waarschijnlijk genoeg. Iran trad eerst hard op tegen Bitcoinmining, maar voerde later regulering in en verschafte sindsdien al meer dan duizend miners toestemming om te minen, waaronder ook grote partijen.

Oekraïne

Ook in Oekraïne gingen onlangs stemmen op om energieoverschotten van lokale energiecentrales om te zetten in bitcoin. Daar daalde de energie-afname fors als gevolg van de COVID-19 crisis en lokale nucleaire kerncentrales kampten daardoor met flinke energieoverschotten. Een kernreactor kan je nu eenmaal niet zomaar even een standje lager zetten wanneer je iets minder verbruikt.

Het Oekraïense Ministerie van Energie stelde daarom in mei voor dat dit probleem omgezet kan worden in een voordeel, door de energieoverschotten voor Bitcoinmining in te zetten. Dat zou ervoor zorgen dat er altijd voldoende afname is om de volledige capaciteit van de centrales te benutten en voor de energiebedrijven zou het een nieuwe inkomstenbron zijn. Of dat proefballonnetje ook daadwerkelijk navolging krijgt is niet geheel duidelijk.

"There is a way to transfer this 'liability' into an 'asset'. One of the modern approaches for using excess electricity is to devote it to cryptocurrency mining. That would not only allow to maintain the guaranteed load on the nuclear power plants, but also ensure that companies can attract extra funds. Therefore, it would open the way to a fundamentallynew economy, new approaches, a new market model." - Ministerie van Energie, Oekraïne

New York

greenidge.jpg

Boven: Greenidge Generation

In de Amerikaanse staat New York doen ze het wel. Daar installeerde Greenidge Generation onlangs zo'n 7000 Bitcoinminers in hun energiecentrale om met eigen stroom naar bitcoins te minen.

Daarmee zegt het dagelijks ongeveer 5,5 BTC (+/- €50.000) te verdienen, terwijl de productiekosten voor hen als energieproducent natuurlijk erg laag zijn.

Dankzij de extra inkomsten is Greenidge Generation in staat om voortaan het hele jaar door operationeel te zijn, terwijl ze dat voorheen alleen tijdens piekmomenten in de zomer- en wintermaanden waren.

"Due to our unique position as a co-generation facility, we are able to make money in down markets so that we're available to catch the upside of volatile price swings." - Tim Rainey, chief financial officer, Greenidge Generation

Paraguay

Ook in Paraguay lijkt Bitcoinmining een uitkomst. Daar staat bij de Itaipudam één van 's werelds grootste waterkrachtcentrales, die dag en nacht enorme hoeveelheden stroom produceert. De pakweg 7 miljoen inwoners van Paraguay verstoken gezamenlijk slechts een klein deel van de opgewekte energie en het gros verkopen ze normaal gesproken aan buurlanden Argentinië en Brazilië. Meestal ver onder de marktprijs, want Argentinië en Brazilië weten natuurlijk best dat Paraguay geen andere buurlanden heeft om de stroom aan te verkopen.

Bitcoinmining biedt de Paraguayanen een alternatieve afzetmarkt om uit deze economische 'wurggreep' te ontsnappen. Bitcoinminers zijn immers niet locatiegebonden en hebben een nagenoeg onstilbare honger naar goedkope stroom - precies van het soort dat Paraguay in overvloed heeft. Miners kunnen een bijna onuitputbare vraag creëren om het overtollige aanbod op te slurpen, net zo lang totdat de prijzen via marktwerking stijgen tot meer gemiddeld niveau. Dat zou voor de economie van Paraguay geen slechte zaak zijn.

Daarom heeft men de ambitie om naast de Itaipudam het grootste bitcoinminingcentrum ter wereld te bouwen: het Golden Goose Mining Center. Dat had inmiddels al operationeel moeten zijn, maar vermoedelijk stak de nieuwe regelgeving als gevolg van de internationale FATF-richtlijnen daar een stokje voor.

Wereldwijd

Wereldwijd zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Zoals de groeiende miningindustrie in Texas die voor een groot deel op energieoverschotten uit windenergie draait, waar we al eens eerder over schreven. Of de waterkrachtcentrales in China, IJsland, Canada en elders. Steeds vaker blijkt dat Bitcoin voor de energiesector oplossingen biedt.

Energie & klimaat

Wanneer het over het energieverbruik van het Bitcoinnetwerk gaat, komt het klimaat al snel ter discussie. Het klimaatprobleem is immers voor een deel ook een energieprobleem. Maar, dat energieprobleem blijkt in de praktijk weer vaak een distributieprobleem. Er is namelijk best veel duurzame energie, maar dat is niet eenvoudig naar de plekken te transporteren waar het nodig is.

Op sommige plekken wordt continu veel (duurzame) energie opgewekt maar is weinig afname. Er geldt dan een lage energieprijs omdat het aanbod groter is dan de vraag. Op andere plekken wordt nauwelijks energie opgewekt maar is wel veel vraag, bijvoorbeeld omdat er veel mensen wonen. Als gevolg is de prijs voor elektriciteit daar vaak hoger. In veel gevallen gebruikt men dan niet-duurzame energiebronnen die eenvoudiger zijn te transporteren.

Duurzame 'groene' stroom is dus niet per definitie duurder en in veel gevallen zelfs goedkoper dan stroom afkomstig uit milieuonvriendelijke energiebronnen. Aangezien Bitcoinminers altijd op zoek zijn naar goedkope stroom heeft dat ertoe geleid dat het Bitcoinnetwerk naar schatting voor meer dan 70% op groene stroom draait.

Sommigen stellen dat Bitcoinmining misschien zelfs bijdraagt aan de transitie naar duurzame energie, omdat duurzame energiecentrales erdoor winstgevender kunnen zijn. Toch gaat die vlieger niet altijd op, want miners maken net zo lief gebruik van goedkope stroom die niet duurzaam is. Kazachstan zet bijvoorbeeld ook groot in op Bitcoinmining vanwege een lage lokale energieprijs, maar daar is de energie is bijna uitsluitend afkomstig uit steenkolencentrales. Ook in China wordt nog altijd veel bruinkool verstookt.

Tegelijkertijd zijn er ook innovatieve oplossingen waarbij Bitcoinminers worden ingezet om de klimaatonvriendelijke gassen die vrijkomen tijdens 'fracking' te beperken. Normaal gesproken is het te duur om de gassen op te vangen, maar dankzij Bitcoinmining kan het zelfs winstgevend zijn.


Is het energieverbruik van het Bitcoinnetwerk verspillend? Ook die discussie genuanceerder dan veel mensen denken.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.