Les over bitcoin op Franse scholen

Leerlingen op Franse middelbare scholen kunnen binnenkort tijdens introductielessen Economie leren wat bitcoin is. In een onderdeel van een nieuw lespakket van het Franse Ministerie van Onderwijs wordt namelijk uitgebreid aandacht gegeven aan 's werelds grootste cryptovaluta. Daarin worden de monetaire eigenschappen van bitcoin uitgelicht met als doel leerlingen te laten nadenken over de rol van geld en vertrouwen in de economie.

Het betreft een pakket introductielessen Economie die door het ministerie ter beschikking worden gesteld aan leraren op Franse middelbare scholen. Onderdeel van het lesmateriaal is een module waarin bitcoin wordt uitgelegd. Daarmee zullen leerlingen leren welke monetaire eigenschappen bitcoin heeft en wat de overeenkomsten en verschillen zijn met regulier geld zoals euro's.

Om de lessen te ondersteunen worden leraren voorzien van een aantal educatieve video's waarin wordt ingegaan op vraagstukken als "Is bitcoin de valuta van de toekomst?", "Kan bitcoin de euro vervangen?", "Heb jij vertrouwen in jouw valuta?" en "Is bitcoin net zoals ander geld?".

Ook worden suggesties gedaan voor educatieve activiteiten die leerlingen kunnen doen, zoals het opschrijven van welke functies geld heeft en wat de verschillen zijn tussen bitcoin en de euro.

De les is een introductie waarin vooral aandacht is voor de economische aspecten van bitcoin. De technologische aspecten lijken erbij nauwelijks een rol te spelen, maar dat is ook niet de bedoeling. De tegenstellingen tussen bitcoin en euro's dienen vooral om leerlingen te doen nadenken over hoe geld werkt en wat de rol van vertrouwen is in een economie.

Het Franse Ministerie van Onderwijs stelt het lesmateriaal ter beschikking maar scholen zijn niet verplicht de stof op te nemen. Toch is het bijzonder dat een deel van de leerlingen op Franse scholen binnenkort mogelijk les krijgt over bitcoin.

Het toont aan dat bitcoin steeds meer integreert in de maatschappij en gemeengoed wordt. Nu, 11 jaar na de publicatie van de Bitcoin whitepaper, is er immers een generatie elfjarigen (en jonger) die is opgegroeid in een wereld waarin bitcoin altijd heeft bestaan. Op Franse scholen zullen zij er binnenkort wellicht meer over leren. Zal men ooit spreken over 'de bitcoin generatie'?

De Franse Blockchain Revolutie?

Het initiatief lijkt aan de sluiten op het bredere streven van de Franse overheid om cryptovaluta en de onderliggende technologie te omarmen. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire stelde in een interview zelfs dat de overheid het als prioriteit beschouwd en dat Frankrijk de ambitie heeft op dat vlak een wereldwijde leider te worden. Het zette daartoe een speciaal investeringsfonds van €4,5 miljard euro op. En hoewel het niet zonder kritische kanttekeningen is loopt Frankrijk wel voorop in het bieden van wettelijke kaders met betrekking tot cryptovaluta zoals bitcoin.

Wellicht dat daarom de Franse adoptie van Bitcoin ook grote schreden voort zet. Over het hele land verspreid zijn er naar verluidt meer dan 5.200 tabakswinkels waar men bitcoin kan kopen. Daarnaast werd in september bekend dat het vanaf 2020 mogelijk zal zijn om bitcoins te besteden in ruim 25.000 Franse winkels van 30 winkelketens, zoals Decathlon, Intersport, Foot Locker en Sephora.

Bitcoin in Nederlandse VWO-eindexamen (wiskunde)

Nederland loopt in verhouding met Frankrijk nog wat achter, maar ook hier wist bitcoin al eens de klaslokalen te bereiken. Dat was in 2018 toen leerlingen VWO tijdens het eindexamen een aantal wiskundesommen gericht op bitcoin moesten oplossen.

Zij moesten toen onder andere uitrekenen wat het maximale aantal bitcoins is en hoeveel er dagelijks gemined kunnen worden, en via een formule de werking van de toenemende moeilijkheidsgraad van het minen aantonen.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.