Marktonderzoek: kennis en optimisme over bitcoin gaan hand in hand

Hoe beter men bitcoin begrijpt, des te positiever is men over het toekomstperspectief. Dat blijkt uit marktonderzoek van Block Inc. Kennisgebrek blijkt dan ook de voornaamste drempel voor adoptie. Lage inkomensgroepen en mensen in landen met hoge inflatie blijken enthousiaster over bitcoin, schatten hun kennis hoger in en zijn meer gericht zijn op de toepassingen dan hogere inkomensgroepen.

Block, het bitcoinbedrijf van Twitter-oprichter Jack Dorsey, voerde het onderzoek 'Bitcoin: Knowledge and Perceptions' uit in maart, in samenwerking met Wakefield Research. In totaal werden 9500 mensen uit 14 verschillende landen ondervraagd.

Waarom bitcoin?

De voornaamste motivatie die mensen noemen om bitcoin te kopen is om winst te maken. Maar, dat blijkt vooral te gelden vooral mensen met hogere inkomens. Mensen met een lager inkomen geven in verhouding vaker aan dat ze bitcoin zien als een manier om geld te versturen of goederen te kopen.

Op nationaal niveau treedt dat fenomeen ook op. In landen waar men lagere inkomens heeft en in landen waar men veelal afhankelijk is van overboekingen uit het buitenland, geven inwoners vaker aan dat dat ze bitcoin als een transactiemiddel zien dan mensen uit meer welvarende landen.

De lokale inflatie lijkt ook van invloed. Zo gaven mensen uit Argentinië en Nigeria twee tot drie keer zo vaak aan dat ze bitcoin zien als een manier om zich tegen inflatie te beschermen dan mensen uit Westerse landen. Ook India, Zuid-Afrika en Vietnam scoren hoog.

Gendergap

De vermeende 'gendergap' tussen mannen en vrouwen is wellicht minder zwart-wit dan het lijkt. In Noord- en Zuid-Amerika schatten mannen hun kennis over bitcoin over het algemeen hoger in dan vrouwen. In Europa, het Midden-Oosten, Afrika (EMEA) en Azië-Pacific (APAC) gaat het echter veel meer gelijk op en zijn er meer vrouwen die zichzelf als expert inschatten dan mannen.

Kennis en perceptie

Er lijkt een verband te zijn tussen kennisniveau en optimisme over de toekomst van bitcoin. Hoe beter men bitcoin denkt te begrijpen, hoe meer men geneigd is om bitcoin aan te willen schaffen.

Op nationaal niveau springen Nigeria, India, Vietnam en Argentinië er opnieuw uit. In die landen schat men hun kennisniveau vaker hoger in dan in andere landen. Ook is men er positiever over de toekomst van bitcoin dan elders.

Kennisniveau lijkt in het algemeen de belangrijkste indicator voor de bereidheid om bitcoin te kopen. Van de mensen die over enige kennis beschikken gaf 41% aan van plan te zijn bitcoin te kopen. Onder de mensen die aangaven er geen verstand van te hebben was dat slechts 7,9%.

Redenen om niet te kopen

Verreweg de meestgenoemde reden om geen bitcoin te willen kopen is dan ook gebrek aan kennis. Daarna volgden cybersecurity-risico's, volatiliteit, wettelijke onzekerheid en de hoge koers.

Ook het netwerkeffect speelt een rol. Mensen die geen anderen kennen die bitcoin bezitten blijken veel minder vaak geneigd om bitcoin te kopen (37%), dan mensen die wel iemand kennen die bitcoin bezit (73%).

Het volledige rapport Bitcoin: Knowledge and Perceptions is te bekijken op de website van Block.


Meer lezen over marktonderzoeken? We schreven er vaker over in onze andere artikelen.Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.