Onderzoek: 50% financiële professionals denkt binnen vijf jaar bitcoin te accepteren

Zakelijke IT-dienstverlener Visma | Onguard onderzocht het betaalgedrag in Nederland en ondervroeg daarvoor 300 professionals uit de financiële sector. De resultaten publiceerden zij in het rapport 'Betalen en betaald worden in B2B: zo doen we dat anno 2022'.

Uit de resultaten blijkt dat ongeveer een kwart van de ondervraagden positief staat tegenover het gebruik van Bitcoin bij zakelijke dienstverlening. Een iets groter deel van 28% is echter negatief gestemd.

Desondanks gaf 72% van de ondervraagden aan voordelen te zien in het gebruik van bitcoin bij betalingen.

Voordelen

Van die voordelen scoort de programmeerbaarheid het hoogst: één vijfde van de ondervraagden ziet voordelen voor de boekhouding of veiligheid. Ongeveer 18% van de respondenten noemt kostenbesparing als voordeel, omdat er met Bitcoin geen tussenpartijen bij betrokken zijn.

Andere veelgenoemde voordelen zijn het vereenvoudigen van internationale betalingen (17%), de snelheid waarmee transacties gedaan kunnen worden (16%) en het vereenvoudigen van het betalingsproces (14%).

Daarnaast gaf één op de tien aan de schaarste van bitcoin en het onveranderlijke monetaire beleid als een voordeel te zien. Het rapport verwijst daarbij naar de rol van bitcoin als hedge hedge Hedging houdt in dat je een financieel risico afdekt door middel van een andere investering.   tegen inflatie.

Zorgen

Zo'n 93% van de ondervraagden geeft echter ook zorgen aan. De volatiliteit van de koers wordt het meest genoemd (28%), maar ook vinden veel ondervraagden dat er onvoldoende toezicht op de markt is (27%). Daarnaast zijn er veel zorgen over de hoeveelheid 'cowboys' op de markt (23%).

Zo'n 19% heeft zorgen over gebrekkige kennis met betrekking tot de veiligheid, 14% noemt fraudegevoeligheid en voor 13% is het imago van cryptovaluta een bezwaar.

Heden en toekomst

Op dit moment wordt bitcoin nog nauwelijks als betaalmiddel geaccepteerd. Slechts vijf procent van de organisaties gaven aan cryptovaluta als betaalmiddel te accepteren.

Veel organisaties zijn het echter wel van plan. Tien procent van de organisaties zegt de mogelijkheden nu te onderzoeken en een derde verwacht binnen nu en vijf jaar betalingen met cryptovaluta te accepteren. Een klein deel (7%) wil het pas over zes jaar overwegen. Er is echter ook een aanzienlijk deel (44%) dat geen plannen heeft om cryptovaluta te accepteren.

Opmerkelijk is dat maar liefst 42% van de ondervraagden verwachten dat het over vijf jaar gebruikelijk is dat bedrijven bitcoin op de bedrijfsbalans aanhouden. De rest van de ondervraagden voelen daar vooralsnog echter weinig voor.


Bekijk ook eens onze andere artikelen over relevante onderzoeken!


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.