Vespene Energy gebruikt methaan afkomstig van stortplaatsen voor het minen van bitcoin

Het bitcoin- en energiebedrijf Vespene Energy heeft $4.3 miljoen dollar opgehaald om steden te helpen met het minen van bitcoin op stortplaatsen door methaan om te zetten in duurzame energie. Investeringsfonds Polychain Capital heeft het geld, in een financieringsronde om klimaatneutraal minen te stimuleren, van meerdere partijen ontvangen.

Vespene Energy

De startup Vespene Energy heeft als doel bitcoin te minen met duurzame energie, opgewekt door het omzetten van methaan afkomstig van vuilnisbelten. Het bedrijf maakt gebruik van speciale micro-turbines om het ongebruikte of overtollige methaangas op te vangen en om te zetten in elektriciteit.

De service van het bedrijf bestaat uit het aanbieden van (kant-en-klare) infrastructuur met daar bijbehorend onderhoud. Deze service is gericht op gemeentelijke afval verwerkers.

De gemeenten hoeven zich nergens mee te bemoeien en maken geen extra kosten, terwijl er wél een nieuw soort inkomensstroom ontstaat én er minder broeikasgassen tijdens het verwerken van afval vrijkomen.

Ons doel is om één van de grootste broeikasgassen te verminderen en de overgang naar duurzame energie te stimuleren. Door bitcoin kan methaangas nu voor inkomsten voor onze klanten zorgen en meteen de uitstoot verminderen Adam Wright, co-founder Vespene Energy

De opgehaalde $4,3 miljoen dollar zal worden gebruikt om de eerste pilot in Californië te starten. Volgens Wright kunnen binnen zes maanden de eerste miners, gevoed met duurzame energie, gaan draaien.

Het minen van bitcoin is locatie onafhankelijk. Het vereist geen mankracht ter plekke. Hierdoor kan je energie dat op plekken, waar het niet voor andere doeleinde wordt gebruikt, wordt opgewekt wel inzetten voor het minen van bitcoin. Ook kun je bitcoin mining handig inzetten op plekken waar het aanbod van energie de vraag overschrijdt.

Vespene Energy wil gemeentes stimuleren om te leren over bitcoin en de voordelen van duurzaam minen. Het omzetten van methaangas afkomstig van stortterreinen naar een inkomensstroom is immers goed voor zowel de portemonnee en de economie, als het milieu. 

Methaan houdt immers maar liefst 25 keer meer de warmte vast dan koolstofdioxide en is dus verantwoordelijk voor een groot deel van het broeikaseffect. Door de hoge kosten en grote afstanden is het omzetten van methaan naar energie dat voor andere doeleinde kan worden gebruikt lastig. Zo'n 70% van alle afvalverwerkers in de VS hebben geen oplossing voor de geproduceerde methaan. Vespene Energy wil daar verandering in brengen.

Het doel van het bedrijf is om 270.000 ton aan C02 per jaar in methaan om te zetten in energie, een ambitieuze doelstelling.

Soortgelijke projecten

Vespene Energy is niet het enige bedrijf dat brood ziet in overtollig gas. Zo is oliemaatschappij Gazprom Neft een samenwerking aangegaan met miningbedrijf River om het aardgas, dat wordt afgefakkeld tijdens olieboringen, te gebruiken voor het minen van bitcoin. Een soortgelijke pilot is laatst in Oman van start gegaan en concurrent ExxonMobil is ook bezig met een vergelijkbaar initiatief.

Verder wordt er naar bitcoin gemined op een Spaanse varkensboerderij met duurzame energie dat wordt opgewekt uit milieuonvriendelijke mest.


Opzoek naar meer relevante artikelen omtrent bitcoin en het milieu? Bekijk ze hier.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.