Deloitte en NYDIG gaan bedrijven helpen met bitcoindienstverlening

Zakelijke dienstverlener Deloitte en bitcoinbedrijf NYDIG slaan de handen ineen om het bedrijfsleven te helpen bitcoin in hun dienstverlening op te nemen. Dat moet leiden tot een soort 'one-stop shop' voor bedrijven die iets met bitcoin willen doen.

Deloitte is 's werelds grootste zakelijke dienstverlener, gespecialiseerd in consultancy, financieel en juridisch advies en ze behoren tot de 'Big Four' accountantskantoren. NYDIG is een bitcoinbedrijf gericht op bitcoinbeheer en financiële producten op basis van bitcoin voor institutionele partijen.

Met de samenwerking hopen ze bedrijven 'van iedere grootte' een complete dienstverlening te bieden. "De alliantie creëert een gecentraliseerde aanpak voor cliënten die advies zoeken over hoe ze bitcoin producten en diensten kunnen implementeren", licht een persbericht van Deloitte toe. 

Deloitte verzorgt daarbij het zakelijke en juridische deel en NYDIG levert de technologische infrastructuur om bitcoinwallets, bitcoinspaaracties, bitcoinleningen en andere producten in bestaande systemen te integreren.

Compliance

Dienstverlening aan banken lijkt een speerpunt voor de alliantie. "Consumenten kijken in toenemende mate naar banken om als vertrouwde dienstverleners van financiële producten op basis van bitcoin op te treden, zoals ze dat ook al doen voor dollars", stelt het persbericht. De samenwerking zou drempels moeten verlagen voor sectoren die aan hoge compliance-standaarden moeten voldoen.

"De toekomst van financiële dienstverlening zal gecentreerd zijn rond het gebruik van digitale activa, en we zijn erop gericht om onze cliënten te adviseren over manieren om betrokken te zijn op een manier die gereguleerd is en overeenkomstig met wetgeving", schrijft Richard Rosenthal van Deloitte. "We geloven dat de alliantie met NYDIG tot verdere zakelijke groei leidt en kenmerkend is voor de uitgebreide investering van Deloitte om innovatie met digitale activa mogelijk te maken."

Sterk signaal

Deloitte houdt bitcoin al sinds 2014 in de gaten, maar vooral sinds 2017 nam de interesse toe. Tegenwoordig publiceert Deloitte jaarlijks de 'Global Blockchain Survey' en de afgelopen jaren kwamen daar diverse andere onderzoeken en publicaties bij. De resultaten wezen vaak op een toenemende adoptie en een groeiende sector.

De samenwerking met NYDIG lijkt erop te wijzen dat Deloitte de tijd rijp vindt om zich in de markt te positioneren. Gezien de reputatie, marktpositie en het netwerk van Deloitte geeft dat een sterk signaal af, dat positief reflecteert op bitcoin en mogelijk een legitimerende werking heeft op andere institutionele partijen.

Ook concurrent KPMG biedt al enige tijd verschillende soorten dienstverlening aan met betrekking tot bitcoin. De Canadese tak van KPMG heeft in februari zelfs in bitcoin geïnvesteerd. De investering reflecteert volgens hen de overtuiging dat digitale activa zoals bitcoin een steeds grotere rol zullen spelen voor institutionele partijen.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.