Gouverneur New Hampshire wil open vestigingsklimaat voor miners

De 'Commission On Cryptocurrencies And Digital Assets' van de Amerikaanse Staat New Hampshire adviseert het Department of Energy nog eens goed te kijken naar de mogelijke voordelen van Bitcoinmining. Zo zou het stroomnet van de staat op diverse manieren van miningoperaties kunnen profiteren.

Commission on Cryptocurrencies And Digital Assets

De nieuwe Commission on Cryptocurrencies and Digital Assets is in februari 2022 opgericht door gouverneur van New Hampshire (NH) Christopher T. Sununu. De commissie heeft als doel de staat te helpen om te gaan met innovaties zoals Bitcoin. Bijvoorbeeld door advies te geven over wet- en regelgeving voor nieuwe financiële diensten en ervoor te zorgen dat New Hampshire een aantrekkelijke plek blijft voor banken en bedrijven om zich te vestigen, zodat inwoners van de staat de mogelijkheid te bieden goedbetaald werk te vinden in deze sector.

De commissie richt zich daarnaast op de doeltreffendheid van wetten die zijn opgelegd door de staat. En wanneer nodig, duidelijk bloot te leggen waarom wetten aanpassingen en verbeteringen nodig zijn.

Ook doet de commissie onderzoek naar de mogelijke impact op de maatschappij en de voor- en nadelen van Bitcoin en andere digitale assets. Zo bracht de commissie eerder het rapport "Texas Work Group on Blockchain Matters" uit. Dit verslag was gericht aan de wetgevers van Texas. De commissie adviseerde in het verslag lokale Bitcoinminers belastingvoordelen te geven en bitcoin als officiële investering te erkennen voor de staat.

New Hampshire

De commissie van gouverneur Sununu heeft in een nieuw verslag, ditmaal gericht aan het Departement van Energie van New Hampshire, onderzoek gedaan naar hoe Bitcoinmining eventueel het elektriciteitssysteem van de staat zou kunnen verbeteren.

In hoofdstuk 5 van het verslag worden de 'aanbevelingen voor verandering' beschreven. Volgens de commissie zou onder andere het integreren van miningoperaties in het energieplan van de staat diverse voordelen opleveren. Het zou de energie infrastructuur op drie manieren kunnen bevorderen:

  • Stabieler elektriciteitsnet
  • Meer innovatiemogelijkheden voor projecten met betrekking tot duurzame energie
  • Lagere energiekosten voor inwoners van NH

Deze drie voordelen zouden volgens het verslag kunnen worden behaald door een samenwerking tussen lokale elektriciteitsopwekkingsprojecten en bitcoinminingbedrijven in New Hampshire. Daarvoor zou een nieuwe afdeling binnen het Departement van Energie in het leven moeten worden geroepen, om de regels te omtrent digitale assets en Bitcoinmining verduidelijken en relevante partijen bij elkaar te brengen.

Concluderend benadrukken beide verslagen het belang van duidelijke wet- en regelgeving omtrent bitcoin en andere digitale assets. Momenteel is er volgens de commissie van gouverneur Sununu nog veel onduidelijkheid over bepaalde wetten, wat innovatie in de staat tegenhoudt.

Een goed gereguleerde cryptocurrency-markt zorgt voor consumentenbescherming en vertrouwen in de markt. Investeerders, bedrijven en particulieren hebben hier baat bij. Bureau of Securities Regulation van New Hampshire

Adoptie

Staten als Texas en New Hampshire kunnen een belangrijke rol spelen in de Bitcoinadoptie van Amerika. De adviezen van commissies als die van gouverneur Sununu laten zien dat er actief aan wordt gewerkt en dat met betrekking tot Bitcoinmining veel mogelijk is in de staat New Hampshire. Tijd zal ons leren of dergelijke adviezen worden opgevolgd, en wat voor reguleringen er eventueel worden doorgevoerd.


Ook interessant: In dit National Park in Congo wordt Bitcoinmining voor een compleet andere reden en manier ingezet.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.