Het Venezolaanse leger heeft een bitcoin miningfarm

Op social media circuleren beelden van een bitcoin miningfarm van het Venezolaanse leger: het Digital Assets Production Center of the Bolivarian Army of Venezuela. Het Venezolaanse leger zegt ermee 'onblokkeerbare inkomsten' te willen genereren en dat Bitcoin een alternatief is voor het door 'koloniale interesses' gedomineerde traditionele financiële stelsel.

Beelden van de miningfarm verschenen via een Instagram-account van het Venezolaanse leger. In een videoproductie toonde het Venezolaanse leger een grootschalige miningoperatie en ingenieurs die aan ASIC-miners sleutelen.

venezuela20army20miningfarm.png

Boven: Een video van de miningfarm van het Venezolaanse leger

Elders verschenen nog meer beelden van de miningfarm en ook de lokale media lijkt het nieuws te bevestigen. Op televisiebeelden is te zien hoe hoge overheidsfunctionarissen een rondleiding krijgen. De miningfarm zou zich bevinden in Fuerte Tiuna, dat vlakbij de hoofdstad Caracas ligt en waar ook het Ministerie van Defensie is gehuisvest.

Met de miningfarm zegt het leger 'onblokkeerbare inkomstenbronnen' te willen genereren. Het stelt dat Bitcoin een alternatief is voor het traditionele en op vertrouwen gebaseerde financiële systeem, dat volgens hen blokkades kent en in handen is van 'koloniale interesses'.

twitter20venezuela20army20miningfarm20news.png

Boven: Een nieuwsrapportage in de lokale media toont hoe overheidsfunctionarissen een rondleiding krijgen

Sancties en handelsrestricties

Daarmee doelen ze waarschijnlijk op de Verenigde Staten en westerse bondgenoten, die al jaren via handelsrestricties en sancties het land boycotten. Zo liet de Amerikaanse president Trump vorig jaar nog Venezolaanse bankrekeningen en bezittingen in Amerika bevriezen en bevroor de Bank of England ter waarde van ruim een miljard dollar aan Venezolaanse goudreserves in Londen.

Internationale handel drijven is voor Venezuela dan ook niet eenvoudig. De weinige handelspartners die het land nog heeft staan bovendien niet te springen om te worden betaald in de aan hyperinflatie onderhevige bolivar, de nationale munteenheid van Venezuela.

Van olie naar bitcoin

Eigenlijk zou Venezuela welvarend moeten zijn, want het heeft de grootste bewezen olievoorraden ter wereld. Met ruim 300 miljard vaten weet het zelfs Saoedi-Arabië van de eerste plek te houden. Door beperkte handelsmogelijkheden heeft Venezuela er echter weinig aan.

Wel is de lokale energieprijs erdoor erg laag, waardoor de winstgevendheid van bitcoinmining in Venezuela relatief hoog is. Hoewel ze de olie moeilijk aan het buitenland kunnen verkopen, kunnen ze er wel energie mee opwekken en daarmee goedkoop naar bitcoins minen.

Bitcoinmining levert bovendien inkomsten op in bitcoin en dat verandert de dynamiek. Anders dan in het traditionele financiele stelsel is op het decentrale Bitcoinnetwerk immers niemand in staat om transacties te blokkeren, fondsen te confisqueren of andere beperkingen op te leggen.

Bitcoins hebben daarnaast over de hele wereld waarde en ze zijn vrij eenvoudig en snel wereldwijd te versturen. Het is onafhankelijk en politiek neutraal geld, dat bijna overal ter wereld inwisselbaar is. Bitcoin zou om deze redenen voor Venezuela interessant kunnen zijn en de Venezolaanse overheid lijkt dat steeds beter te begrijpen.

Nationale miningpool

Niet lang geleden voerde de Venezolaanse overheid regelgeving in die lokale bitcoinminers verplicht zich aan te sluiten op een nationale miningpool, onder beheer van de toezichthouder SUNACRIP.

Nu het Venezolaanse leger zich ook zelf actief gaat bezighouden met bitcoinmining lijkt het erop dat de adoptie van Bitcoin in Venezuela een nieuwe fase ingaat.

Iran

Venezuela is niet het enige land dat warm loopt voor bitcoin, want ook in Iran lijkt de overheid steeds meer in bitcoin geïnteresseerd. Net als Venezuela heeft Iran ook veel olie en kampt het eveneens met internationale handelsrestricties.

De Iraanse centrale bank kondigde daarom aan dat het bitcoin wil gebruiken voor het importeren van goederen uit het buitenland. Bitcoinminers in Iran zijn voortaan verplicht de bitcoins die zij minen beschikbaar te maken aan de centrale bank.

Eerder voerde de Iraanse overheid ook al een vergunningstelsel in voor bitcoinminers. Enkele Iraanse energiecentrales maken sindsdien hun energieoverschotten beschikbaar voor miningdoeleinden.

Decentraal

Bitcoin is een decentraal en open netwerk, gebaseerd op wiskunde. Wiskunde is vrij van waardeoordelen, heeft geen agenda en maakt geen onderscheid. Dat betekent dat iedereen toegang heeft tot dit geldsysteem, ongeacht geloof, huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, woonplaats of andere persoonlijke eigenschap. Het betekent ook dat machtige instituten, personen of landen erdoor niet in staat zijn hun agenda aan het netwerk op te leggen.

Daardoor ontstaat censorship resistance, wat volgens velen de meest waardevolle eigenschap van Bitcoin is. Het betekent namelijk dat het onafhankelijk is en dat iedereen mee kan doen, zo ook de 2 miljard armste mensen in de wereld zonder bankrekening en ook mensen die leven in een staat van onderdrukking. Helaas is de keerzijde dat criminelen, corrupte regeringen en andere dubieuze partijen er ook gebruik van kunnen maken. Veel Bitcoiners beschouwen dat als een noodzakelijk kwaad, waarbij de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen.

Bitcoin is decentraal. Dat is nieuw, anders en het heeft allerlei implicaties, maar het is wel een realiteit waar wij waarschijnlijk aan zullen moeten wennen. Voorbij morele vraagstukken is het misschien vooral de vraag hoe wij ons zelf in deze nieuwe realiteit willen positioneren.


Hier kan je meer lezen over de groeiende interesse in Venezuela en de nationale miningpool. Eerder schreven we ook al eens over Iran en sancties en over de Iraanse plannen om bitcoin voor de import te gebruiken.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.