Iran wil bitcoin gebruiken voor de import

Iran wil bitcoin gebruiken voor het importeren van goederen uit het buitenland. Volgens een recente wetswijziging zijn Iraanse bitcoinminers voortaan verplicht de bitcoins die zij minen via de centrale bank beschikbaar te maken voor de import.

Het gaat in Iran niet zo goed. Het land bevindt zich al enige tijd in een economische crisis, onder andere vanwege dalende olieprijzen en internationaal opgelegde handelsrestricties. De lokale valuta, de Iraanse rial, verloor vanwege inflatie alleen dit jaar al de helft van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar en er zijn tekorten aan andere, hardere valuta om goederen mee te importeren.

De Iraanse overheid paste daarom onlangs de lokale wetgeving aan met betrekking tot bitcoin, zo rapporteerde Iran Daily. Volgens de wetswijziging zijn Iraanse bitcoinminers voortaan verplicht om alle bitcoins die zij minen vanaf een bepaalde hoeveelheid uitsluitend beschikbaar te maken voor de import van goederen uit het buitenland.

De miningindustrie in Iran is aanzienlijk. Als gevolg van de lage energieprijs zou bijna 4% van de wereldwijde Bitcoin hashrate uit het olierijke land afkomstig zijn.

De nieuwe regelgeving komt voort uit een gezamenlijk voorstel dat werd ingediend door het Iraanse Ministerie van Energie en de Iraanse centrale bank.

Koerswijziging

Het is de zoveelste keer in korte tijd dat Iran de wetgeving met betrekking tot bitcoin aanpast. Oorspronkelijk werd die ingevoerd om de uit de kluiten gegroeide miningsector in het land aan banden te leggen. Ook de handel in bitcoins werd verboden. Bitcoin werd door de Iraanse overheid initieel vooral gezien als een probleem.

Vorig jaar draaide de Iraanse regering echter bij. Het voerde een soort vergunningstelsel in voor bitcoinminers en het verschafte sindsdien al meer dan duizend vergunningen. Ook het verbod op de bitcoinhandel werd opgeheven. Met de meest recente wetswijziging lijkt het roer volledig om: de Iraanse overheid en centrale bank willen nu juist bitcoin benutten.

Bitcoins hebben immers overal ter wereld waarde en aangezien het netwerk decentraal, open en onafhankelijk is heeft niemand de macht om een ander te censureren. De restricties die voor Iran gelden in het traditionele en door Amerika gedomineerde bankenstelsel tellen op het a-politieke Bitcoinnetwerk niet.

Iran Bitcoinland?

Het wekt de indruk dat Iran misschien het eerste land is waar adoptie van bitcoin op staatsniveau plaatsvindt. In een zekere zin is dat misschien het geval, maar een beetje nuancering is wellicht op zijn plaats.

Volgens bronnen van Bitcoinmagazine.com zijn de Iraanse overheid en centrale bank namelijk niet van plan om bitcoins aan te houden, maar gaat het mogelijk om een systeem waarbij verschillende partijen aan elkaar worden gekoppeld.

De hoeveelheid bitcoins die via deze kanalen voor de import beschikbaar komt zou bovendien beperkt zijn, omdat er volgens de bronnen slechts een handjevol legale miningcentra zijn. De opbrengsten zouden te weinig zijn om een fabriek gaande te houden. De meeste miners minen volgens de bronnen illegaal, omdat ze via de legale weg geen gebruik mogen maken van goedkope en gesubsidieerde stroom waardoor het niet winstgevend genoeg is.

"In general, the cost of bitcoin mining in Iran is very high and has no economic justification. Currently, the volume of mined bitcoin is so low that it cannot meet the foreign exchange needs of a factory." - Omid Alavi,via Bitcoinmagazine.com

De Iraanse adoptie van bitcoin staat dus nog in de kinderschoenen, maar toch is het een bijzondere ontwikkeling: de eerste centrale bank is 'om'.

Venezuela

Iran is overigens niet het enige land dat geleidelijk aan bitcoin lijkt te wennen. Ook in Venezuela is er steeds meer interesse in bitcoin en bitcoinmining. Daar introduceerde de overheid in september nog regelgeving die Venezolaanse bitcoinminers verplicht zich aan te sluiten bij een nationale miningpool.

Daarnaast ontplooit de Venezolaanse overheid steeds meer andere initiatieven, zoals een eigen exchange en ondersteuning voor bitcoin op een door de overheid beheerd platform voor internationale overboekingen.


Beeldmateriaal: focusonmore.com, Creative Commons BY 2.0


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.