Russische Ministerie van Financiën dient bitcoinwet in

Volgens een op maandag gepubliceerd persbericht heeft het Ministerie van Financiën een wetsvoorstel bij het parlement ingediend om bitcoin in Rusland te reguleren. Hiermee gaat het Ministerie voorbij aan de zorgen van de Russische centrale bank, die bitcoin juist wilde verbieden.

Het wetsvoorstel kwalificeert bitcoin als investeringsobject. Het wordt dus geen wettig betaalmiddel zoals in El Salvador.

Het voorstel komt na een geschil tussen het Ministerie van Financiën en de Russische centrale bank. De partijen hebben een verschillende opvatting over de toekomst van bitcoin. Het Ministerie streeft ernaar om bitcoin in een wettelijk kader onder te brengen, terwijl de centrale bank bitcoin juist wil verbieden. Ook ziet de centrale bank geen heil in bitcoinmining.

De Russische president Vladimir Poetin lijkt hier anders over te denken. Hij ziet, vanwege de grote energie-overschotten, juist een competitief voordeel bij het minen van bitcoin.

In het door het Ministerie van Financiën ingediende wetsvoorstel zitten verschillende beperkingen voor Russen die willen investeren in bitcoin. Je kunt deze beperkingen o.a. zien in de verscherpte Know-Your-Customer-verplichting. In Nederland ook wel bekend als de ken-uw-klant-regels. Deze regels schrijven voor dat bitcoinbedrijven de nodige informatie moeten inwinnen over haar klanten.

Uit het wetvoorstel blijkt dat bitcoinbedrijven hun klanten moeten inlichten over de mogelijke gevaren van investeren in bitcoin. Ook zullen klanten – voordat ze überhaupt kunnen investeren – een kennistest moeten maken. Hoe deze test er precies uit gaat zien, is nog onbekend. Wel is bekend dat de uitkomst ervan de handelslimiet bepaalt voor de klant.

Wanneer de klant de test succesvol afrondt, zal hij of zij voor ongeveer $ 7.700 aan bitcoin per jaar kunnen kopen. Wanneer de klant de test echter niet succesvol afrondt, zal hij of zij slechts voor ongeveer $ 650 aan bitcoin per jaar kunnen kopen.

Ook introduceert het wetsvoorstel beperkingen ten aanzien van stortingen en opnames van bitcoin. Het lijkt te gaan om een verkapt verbod op het gebruik van non-custodial wallets. Naar alle waarschijnlijkheid mogen klanten van bitcoinbedrijven hun bitcoin niet in eigen beheer houden.

Verder worden er in het wetsvoorstel diverse vereisten opgesomd waar bitcoinbedrijven in de toekomst aan zullen moeten voldoen.

Het Russische wetsvoorstel lijkt een mondiale ontwikkeling bloot te leggen. Wereldwijd worden in steeds meer landen wetsvoorstellen ingediend om bitcoin te reguleren in plaats van te verbieden. Zo reguleerde Oekraïne onlangs het gebruik van bitcoin en lijkt ook India te kiezen voor regulering.


Wil je meer lezen over de mogelijke voordelen voor Rusland bij het minen van bitcoin? Lees hier meer. 

Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.