Spanningen tussen DNB en VBNL lopen op

Het spanningsveld tussen de branchevereniging Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) en De Nederlandsche Bank (DNB) blijft de gemoederen bezighouden. Recentelijk oordeelde de rechter dat DNB de sector te hoge kosten in rekening had gebracht. Ondanks dit oordeel weigert DNB deze kosten terug te betalen. Bert de Groot, voorzitter van VBNL, heeft bij RTL-Z verder toelichting gegeven op deze kwestie.

De presentator van RTL-Z vroeg aan De Groot hoeveel DNB volgens de rechter aan de Nederlandse partijen moet terugbetalen. De voorzitter legde uit dit per bedrijf enorm verschilt. Er zijn meerdere bedrijven aangesloten bij VBNL, die de rechtszaak tezamen hebben aangespannen, waarbij de bedragen variëren 4.299 euro tot 423.364 euro per bedrijf. Dit zijn relatief forse bedragen voor de betrokken kleinere partijen.

Spanningen lopen op

Tot op heden heeft DNB de verschuldigde bedragen nog steeds niet terugbetaald, ondanks het oordeel van de rechter. Hoe nu verder, vroeg de presentator van RTL-Z zich af. VBNL heeft DNB officieel in gebreke gesteld, in de hoop zo een reactie uit te lokken zo vertelde de voorzitter. Daarnaast benadrukte hij dat VBNL herhaaldelijk heeft geprobeerd om op informele wijze contact op te nemen met de toezichthouder om deze kwestie pragmatisch op te lossen, maar helaas zonder succes.

VBNL betreurt de houding van de toezichthouder, vooral omdat ze met meerdere ideeën zijn gekomen om het toezicht pragmatischer aan te pakken. Tot op heden hebben ze echter nog geen concrete reactie van DNB mogen ontvangen.

Eind volgend jaar, op 30 december 2024, wordt de vergunningsplicht van de Verordening betreffende markten in cryptoactiva (MiCA) van kracht. De presentator van RTL-Z vroeg zich af of dit een verbetering zal zijn. De Groot lichtte toe dat met de komst van MiCA het toezicht verschuift naar een andere autoriteit, namelijk de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De eerste gesprekken met de AFM zijn reeds gaande, en VBNL is optimistisch over een veel meer open houding van de AFM, wat hoopvol is voor mogelijke verbeteringen.

De dynamiek tussen VBNL en regelgevende instanties zal ongetwijfeld blijven evolueren. Hopelijk blijft VBNL zich inzetten voor een transparante en constructieve dialoog. De verwachting is dat dit hoofdstuk in de toekomst nog zal worden vervolgd.


Zin in wat juridisch leesvoer? Ontdek hier de uitspraak over de toezichtkosten van 2020. En hier die over 2021. Of lees het officiële persbericht van VBNL hier.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.