Standpunt VBNL in rechtszaak tegen DNB

Gisteren deed de rechtbank Rotterdam uitspraak in de rechtszaak tussen de branchevereniging Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) en De Nederlandsche Bank (DNB). De rechter oordeelde dat DNB de sector onterecht hoge kosten in rekening bracht. Kosten in rekening brengen voor een ‘registratie’ die eigenlijk een ‘vergunning’ is, mag niet.

Standpunt VBNL

VBNL gaf aan tevreden te zijn dat de rechtbank constateert dat er in Nederland in strijd is gehandeld met de registratieplicht zoals deze voortvloeit uit de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5). De rechtbank zet een streep door diverse artikelen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en beschrijft dat DNB daardoor vooraf onrechtmatig diepgaande toetsingen heeft gedaan.

Deze onverbindendheid brengt mee dat de wijze waarop DNB registratieverzoeken beoordeelt gedeeltelijk niet kan worden gezien als vallend onder een aan haar bij of krachtens de Wwft opgedragen taken en daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

De hoge kosten hadden derhalve niet mogen worden doorbelast, omdat deze buiten het mandaat van DNB vallen. Aangezien deze kosten pas in 2021 zijn doorbelast, is het bezwaar tegen de kostenheffingen van 2020 afgewezen. De rechter heeft het bezwaar over de kosten van 2021 echter gegrond verklaard. 

De rechtbank geeft daarbij aan dat het op basis van de huidige regelgeving niet mogelijk is om alleen de rechtmatige kosten van het doorlopende toezicht in rekening te brengen en zet daarom een streep door de gehele heffing voor 2021.

De Bitcoinbedrijven die bezwaar hebben gemaakt tegen de kostenheffingen van 2021 moeten het volledige betaalde factuurbedrag terugbetaald krijgen van DNB. Dit gaat om bedragen variërend van enkele duizenden euro’s tot ruim vier ton per bedrijf.

VBNL geeft aan de uitspraken nog verder te bestuderen en zich te beraden over mogelijke vervolgstappen. Ook wat betreft de bezwaarprocedure tegen de kostenheffingen over 2022 die op dit moment nog loopt.


Meer weten over de rechtszaak? Vind hier de uitspraak over de toezichtkosten van 2020. En hier die over 2021. Of luister de Crypto Update van BNR Nieuwsradio.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.