Wat betekent de verkiezingsuitslag voor Bitcoin?

Er vond een aardverschuiving plaats in de Nederlandse politiek. De verkiezingsuitslag betekent waarschijnlijk een koerswijziging voor Nederland, maar wat betekent het voor Bitcoin?

Ook voor Bitcoin is de politieke situatie immers veranderd. De 'ruk naar rechts' lijkt in de eerste instantie tot zetelverlies te leiden voor partijen die positief zijn over Bitcoin.

Politieke partijen die positief zijn over Bitcoin hadden voor de verkiezingen gezamenlijk namelijk 25 zetels, maar in de nieuwe zetelverdeling zijn daar nog slechts 13 zetels van over (SP, DENK, FVD en JA21). 

Het aantal zetels van de kritische partijen (GL-PvdA en PvdD) steeg daarentegen van 23 zetels naar 28 zetels.

Coalitie

Vier politieke partijen zijn na de recente verkiezingen het grootst: de Partij voor de Vrijheid (PVV), Groenlinks-Partij van de Arbeid (GL-PvdA), Volkspartij voor de Vrijheid (VVD) en Nieuw Sociaal Contract (NSC). Het wordt waarschijnlijk een moeilijke formatie, maar de kans is groot dat deze vier partijen invloedrijk zullen zijn in de formatie en het toekomstige beleid.

De standpunten van VVD en GL-PvdA met betrekking tot Bitcoin zijn bekend, want deze partijen leverden bijdragen aan de Bitcoin Stemgids 2023.

Van de twee grote winnaars PVV en NSC zijn de standpunten over Bitcoin echter nog altijd grotendeels onbekend. Wel noemen de verkiezingsprogramma's soms verwante onderwerpen, bijvoorbeeld met betrekking tot het internet, (fin)tech, privacy, energie of een digitale euro.

Partijstandpunten

Hieronder tref je een overzicht van de standpunten zoals we ze tot nu toe kennen, aangevuld met andere gerelateerde informatie die we in de verkiezingsprogramma's vonden.

PVV

 • PVV wil geen digitale euro (CBDC)
 • PVV wil energieverbruik goedkoper maken
 • PVV wil geen windturbines of zonneparken aanleggen, maar wel kerncentrales
 • PVV uitte in 2018 zorgen over illegale activiteit met bitcoin
 • PVV stuurde in 2018 aan op internationale regulering
 • PVV was in 2018 meer enthousiast over blockchain dan bitcoin

VVD

 • VVD vindt Bitcoin prima, maar is geen nadrukkelijk voor- of tegenstander
 • VVD wil wel meer regulering en betere consumentenbescherming
 • VVD is voorstander van een digitale euro (CBDC), mits ter aanvulling en met voldoende privacy
 • VVD is tegenstander van een digitale euro (CBDC) die programmeerbaar is
 • VVD wil de digitale infrastructuur versterken
 • VVD wil de kenniseconomie 'versterken en hervormen'
 • VVD wil meer duurzame energieproductie en voorlopen met kernenergie
 • VVD wil de vergroening van industrieën niet uit het oog verliezen
 • VVD wil terug naar 'een normaal begrotingsbeleid'
 • VVD wil de belasting in Box 3 hervormen zodat werkelijk rendement wordt belast

Groenlinks-Partij van de Arbeid

 • GL-PvdA ziet weinig maatschappelijke waarde in Bitcoin
 • GL-PvdA is kritisch over Bitcoin (hoog energieverbruik, gokgedrag & illegale activiteit)
 • GL-PvdA is voorstander van een digitale euro (CBDC)
 • GL-PvdA wil Europese regels om het gebruik van rekenkracht voor 'cryptomunten' aan banden te leggen
 • GL-PvdA wil dat financiële instellingen en fondsen investeren op basis van duurzaamheidsoverwegingen
 • GL-PvdA wil een Europese digitale infrastructuur als alternatief voor 'Big Tech'
 • GL-PvdA wil meer zonnepanelen en windmolens
 • GL-PvdA wil open source stimuleren
 • GL-PvdA wil het recht op pseudonimiteit

NSC

 • NSC wil dat burgers meer inzicht en zeggenschap hebben over hun data
 • NSC wil persoonsgegevens bij de overheid op één plek opslaan
 • NSC wil meer data lokaal in Nederland opslaan en data beter beveiligen
 • NSC wil dat techbedrijven verplicht worden de identiteit van gebruikers te controleren en vast te leggen
 • NSC wil de Nederlandse techindustrie steunen, om de afhankelijkheid van Amerika te verminderen
 • NSC wil verbeterde digitale opsporing en criminaliteitsbestrijding
 • NSC is tegenstander van een Europese digitale identiteit
 • NSC is niet principieel tegen een digitale euro (CBDC), maar kritisch op de huidige plannen
 • NSC is tegenstander van verregaande berichtenscreening en voorstander van 'digitaal briefgeheim'
 • NSC is tegenstander van disproportionele transactiemonitoring
 • NSC wil meer duurzame energieproductie en kernenergie

Thema's

Het biedt weinig houvast. Welke standpunten de coalitie uiteindelijk inneemt, is nog niet te voorspellen. Wel komen een paar thema's naar voren.

Het lijkt erop dat er mogelijk meer ingezet zal worden op verdere (internationale) regulering van de Bitcoinsector en meer consumentenbescherming. Iets meer indirect, lijken de partijen in het algemeen meer ruimte te willen geven aan ontplooiing van de Nederlandse techsector en lokale digitale infrastructuur. Privacy en bescherming van persoonsgegevens staan, vooral vanwege NSC, in ieder geval op de agenda.

De energiekosten willen de meeste partijen verlagen. Drie partijen willen meer duurzame stroomproductie uit zonne- en windenergie, maar de PVV niet. Kernenergie is daarentegen bij allen populair, behalve bij GL-PvdA.

Over een digitale euro is er geen eensgezindheid. VVD en GL-PvdA willen het wel, maar de PVV niet en NSC is sceptisch over de huidige plannen. Er is ook weerstand tegen eventuele programmeerbaarheid. 

Met betrekking tot Bitcoin blijft het echter afwachten. Veel zal afhangen van de standpunten van de PVV en NSC. De kans is echter groot dat we die pas zullen horen, wanneer de koers een reactie afdwingt. 


Wat vinden politieke partijen van Bitcoin? Lees het in de Bitcoin Stemgids 2023


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.