Bitcoin Stemgids 2023

Wat vinden politieke partijen in Nederland van Bitcoin? Dat weet bijna niemand, want daarover staat in de meeste verkiezingsprogramma's niets. 

Daarom vroegen wij politieke partijen om hun actuele standpunten met betrekking tot Bitcoin, cryptovaluta's en digitaal centralebankgeld (CBDC). De reacties lees je in deze Bitcoin Stemgids 2023.

In totaal ontvingen we actuele standpunten van negen politieke partijen: 50Plus, CDA, VVD, D66, FVD, Groenlinks/PvdA, LP, SGP en Volt.

NSC, PvdD en CU gaven aan dat zij afzien van deelname. Andere partijen leverden ondanks herhaaldelijke verzoeken geen bijdrage. Bij deze partijen hebben we geprobeerd zo goed mogelijk informatie uit andere beschikbare bronnen te tonen.

Zie ook de aankondiging van de stemgids.

Bitcoin kopen en verkopen doe je bij Bitonic

VVD

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) heeft op dit moment 34 zetels in de Tweede Kamer en leverde de onderstaande standpunten aan.

Bitcoin en andere cryptovaluta

De Bitcoin heeft sinds de start meer dan een decennium geleden een grote ontwikkeling doorgemaakt. Vrijwel alle Nederlanders kennen Bitcoin en veel mensen hebben ook in Bitcoin of andere cryptomunten geïnvesteerd. In de basis vindt de VVD dat mensen zelf de keuze moeten kunnen maken waar ze hun geld in investeren. Of dit nu meer vernieuwende investeringen zijn als cryptomunten of meer traditionele investeringen zoals aandelen. Wel zijn er in de cryptomarkten problemen die we eerder in andere markten zagen en soms nog steeds zien. Denk aan koersmanipulatie, belangenconflicten bij financiële adviezen, piramidespellen en misbruik door criminelen. Veel wetgeving is nog niet aangepast aan de nieuwe realiteit. 

We geloven niet dat cryptovaluta, zoals Bitcoin, snel uit de maatschappij verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat de financiële wetgeving wordt gemoderniseerd, zodat markten voor cryptovaluta volwassen worden. Meer nog dan bij traditionele markten, is het digitale en grensoverschrijdende karakter van cryptovaluta daarbij een uitdaging. Dat maakt het noodzakelijk om ook op EU-niveau de financiële wetgeving te moderniseren. De Markets in Crypto Assets regulation (MiCA) die in 2024 in werking treedt is hierin een belangrijke stap. Handel in Bitcoin en andere cryptovaluta moet daarbij zoveel mogelijk voldoen aan de eisen die ook voor andere markten gelden, zoals het versterken van toezicht op handelsplatforms, het tegengaan van het witwassen van crimineel geld en eisen aan eerlijke financiële voorlichting voor mensen die erin investeren. 

Bitcoin en andere cryptovaluta hebben nog steeds veel potentie en aantrekkingskracht. Om deze markten meer volwassen te maken is moderne wetgeving en toezicht op eerlijke handelspraktijken noodzakelijk. Daar zet de VVD zich voor in, zodat mensen die in cryptovaluta investeren dat op een eerlijke en veilige manier kunnen doen.

Digitaal centralebankgeld

In Nederland gaat de discussie over digitaal centralebankgeld vooral over de plannen voor een digitale Euro. Voor de Europese Centrale Bank een nieuwe digitale munt kan invoeren, moet er op EU-niveau wetgeving worden gemaakt. De VVD heeft hierbij gehamerd op belangrijke randvoorwaarden, samen met andere partijen in de Tweede Kamer. Voor de VVD is belangrijk dat een digitale euro niet-programmeerbaar is, dat er voldoende privacy waarborgen zijn en dat een digitale euro aanvullend is op contant geld en giraal geld (niet ‘in plaats van’).

Een goede manier om privacy bij het gebruik van een digitale euro vorm te geven, is het mogelijk maken van offline peer-to-peer transacties. Een digitale euro krijgt daarmee meer eigenschappen die lijken op contant geld. Een bestedingslimiet om dit anoniem te doen, is daarbij wel noodzakelijk. Zonder limiet is een dergelijk systeem kwetsbaar voor criminelen die geld wit willen wassen of wordt het makkelijk misbruikt voor terrorismefinanciering. Dit is overigens niets nieuws: contante betalingen moeten vanaf een wettelijk bepaalde grens ook worden gemeld om witwasrisico’s tegen te gaan.

De VVD is kritisch op het plan om op EU-niveau een acceptatieverplichting voor alle wettelijke betaalmiddelen (incl. een digitale euro) in te voeren. Zeker voor kleine winkeliers kan dit gepaard gaan met flinke kosten en in het geval van contant geld met het risico overvallen te worden. De VVD wil aan ondernemers zelf laten welke betaalmiddelen zij accepteren, vooral voor kleine mkb’ers.

(Bron: bitcoin.nl, bijdrage van VVD)

Terug naar het overzicht

Nieuw Sociaal Contract (NSC)

Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft op dit moment 1 zetel in de Tweede Kamer en leverde geen standpunten aan.

De standpunten van Nieuw Sociaal Contract (NSC) ten opzichte van Bitcoin, cryptovaluta's en CBDCs zijn vooralsnog onbekend.

NSC gaf aan dat zij afzien van deelname en alleen meedoen met algemene stemwijzers. Als nieuwe partij zijn er ook geen eerdere bronnen waaruit standpunten zijn op te maken.

Wel vonden we een enkel bericht van Pieter Omtzigt uit 2018 op X.com:

"Bitcoin is zeer volatiel. betalingen zijn zeer, zeer langzaam... Beetje lastig voor een geldeenheid dunkt me"
(Bron: Pieter Omtzigt, X.com)

Terug naar het overzicht

Partij voor de Vrijheid (PVV)

De Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft op dit moment 16 zetels en leverde geen standpunten aan.

De PVV reageerde niet op onze verzoeken. Er zijn daarnaast weinig andere bronnen waaruit de standpunten van de PVV zijn op te maken. Wel vonden we onderstaande excerpten.

In een artikel op de website van de PVV:
"Heeft de minister voldoende zicht op die handel van geldezels, katvangers, casino's, massagesalons, horeca, onroerend goed, bitcoins? Er zijn tegenwoordig zelfs bitcoingeldautomaten. Je kunt met cashgeld in Amsterdam bitcoins kopen in een geldautomaat met bitcoins. Dan vraag je er toch om dat er gewassen wordt." (Bron: PVV)

Tijdens een Eerste Kamer-debat in 2018 sprak dhr. Mulder van de PVV:
"Voorzitter. Ook niet onbelangrijk is dat we nog moeten gaan meemaken of deze nieuwe technologie onze wereld voorgoed zal veranderen. Maar dat de blockchain en cryptomunten blijvertjes zijn, is ondertussen wel duidelijk. En het zijn digitale ontwikkelingen, die niet gebonden zijn aan een land, een taal of iets dergelijks en niet gebonden zijn aan een regering. Ze zijn er en we moeten ermee leven. Wel is regulering voor een deel mogelijk. De politiek kan dat deels beïnvloeden en sturen. Dat is maar goed ook, want er zijn niet slechts voordelen aan deze nieuwe ontwikkelingen. Er zijn ook een aantal aandachtspunten. Vanavond zijn er al een groot aantal genoemd. De PVV pleit er daarom voor om crypto's in internationaal verband binnen een passend regelgevend kader te brengen. In gewoon Nederlands is dat: ja tegen reguleren en nee tegen verbieden.

Over de blockchain dan nog even. Die mag dan iets minder vaak in het nieuws komen dan de crypto's, maar de ontwikkelingen zijn misschien nog wel spectaculairder. Blockchain voegt echt iets toe. Ga maar na: fraudebestendige contracten opstellen gebeurt op dit moment al. Het veilig opslaan van medische gegevens is haalbaar. En wat dichterbij dit huis en deze zaal: fraudevrij en eenvoudig stemmen, gewoon thuis vanaf de bank is straks realiseerbaar. Leve het referendum!"
(Bron: Eerste Kamer)

Terug naar het overzicht

BoerBurgerBeweging (BBB)

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft op dit moment 4 zetels in de Tweede Kamer en leverde geen standpunten aan.

De standpunten van de BoerBurgerBeweging (BBB) ten opzichte van Bitcoin, cryptovaluta's en CBDCs zijn vooralsnog onbekend. 

Ondanks herhaaldelijk verzoek ontvingen we helaas geen bijdrage van de BBB. Aangezien de BBB een relatief nieuwe partij is konden we helaas ook geen andere bronnen vinden waaruit een standpunt is op te maken.

Terug naar het overzicht

Partij voor de Dieren (PvdD)

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft op dit moment 6 zetels in de Tweede Kamer en leverde geen standpunten aan. In plaats daarvan tonen we het standpunt van de PvdD uit 2021.

Bitcoin (en bitcoinachtige betaalsystemen) zelf is een speculatief medium geworden, wat bubbels aanjaagt. Als zodanig vormen bitcoins één van de vele risico's voor de stabiliteit van het reeds instabiele financiële systeem. Daarnaast slurpen bitcoins energie. Het is daarmee een vervuilend betaalmiddel.

Toch is niet alles kommer en kwel. Achter de bitcoins gaat een technologie schuil die, zoals elke technologie, ten goede en ten kwade gebruikt kan worden: blockchain. Blockchain maakt het mogelijk dat transacties onveranderlijk en volledig in opeenvolgende stappen worden vastgelegd, zonder dat ze eenvoudig te herleiden zijn naar de identiteit van mensen. Dit biedt mogelijkheden voor het betrouwbaar vastleggen van de herkomst van producten of het vastleggen van CO2-uitstoot. Blockchain kan daarmee zorgen voor meer transparantie in productieketens. En dit zou weer kunnen bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en verdere verduurzaming van de financiële sector.

(bron: Bitcoin.nl Stemgids 2021)

Terug naar het overzicht

D66

Democraten 66 (D66) heeft op dit moment 24 zetels in de Tweede Kamer en leverde de onderstaande standpunten aan.

Al jaren zet D66 zich in voor innovatie in de financiële sector en voor FinTech in het bijzonder. Daarom zijn we positief over innovaties als blockchain in het algemeen en cryptovaluta’s in het bijzonder, waarmee we verder kunnen bouwen aan het financiële systeem van de toekomst. Er liggen enorme kansen als het gaat om slimme contracten en digitale veiligheid.

We moeten eerlijk blijven over de risico’s voor gebruikers en die minimaliseren. Daarom steunen we de Europese regels in de Markets in Crypto Assets (MiCa)-regels, waarmee de eerste wetgeving rond cryptovaluta een feit is geworden. Maar D66 denkt dat er meer nodig is, zodat een investering in cryptovaluta in veilige handen is. We kijken dan met name naar de poortwachtersrol voor platforms en de rol die toezichthouders in de financiële sector kunnen spelen. De regels nog niet van kracht, dus het eerste dat D66 wil is snelle en duidelijke invoering zodat mensen weten waar ze aan toe zijn.

Ook rond veiligheid zijn er nog maatregelen nodig. Crypto moet geen toevluchtsoord worden voor witwassen of het financieren van terrorisme. Daarom is traceerbaarheid van gebruikers in sommige gevallen noodzakelijk. Platforms kunnen hier een goede rol in krijgen. Daarnaast willen we maatregelen voor schuldpreventie nemen. Als mensen een te grote investering in één cryptovaluta doen kan dat betekenen dat ze een groot risico lopen als de koers van die valuta keldert. Goede voorlichting is dan essentieel.

Dat moet niet ten koste gaan van de vrijheid voor mensen om in cryptovaluta te handelen. We verwelkomen initiatieven om cryptovaluta toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dat vereist wel dat we ook maatregelen nemen om het energieverbruik van cryptovaluta te verkleinen. D66 maakt zich hier nog grote zorgen over. Daarom willen we kijken naar betere informatie over het energieverbruik zodat mensen een duurzame crypto kunnen kiezen. Ook wil D66 dat crypto’s zo efficiënt mogelijk worden verhandeld. We hebben juist nieuwe energie om te verduurzamen.

Zo moet cryptovaluta werken voor de mensen die er gebruik van maken. Dat vereist ook dat we werken naar een eerlijk systeem om winsten net zo te belasten als winsten die in euro’s worden gemaakt. Niet meer, maar ook niet minder. Dit is nog wel ingewikkeld om vorm te geven. Daarom willen we toekomstgerichte regulering die innovaties mogelijk maakt en niet telkens achter de vooruitgang aanhobbelt. We helpen ondernemers om te innoveren en dragen zo bij aan het verdienvermogen van Nederland. Dat doen we in een eerlijke economie die werkt voor iedereen.

(Bron: bitcoin.nl, bijdrage van D66)

Terug naar het overzicht

Socialistische Partij (SP)

De Socialistische Partij (SP) heeft op dit moment 9 zetels in de Tweede Kamer en leverde geen standpunten aan.

Ondanks herhaaldelijk contact onvingen we van de SP helaas geen actuele standpunten. Onderstaande excerpten zijn afkomstig van een artikel uit 2021 van SP'er en voormalig Tweede Kamer-lid Mahir Alkaya op Descryptor:

"Bitcoin is here to stay: omarm het!

Op het moment dat ik dit schrijf, schommelt de prijs van bitcoin rond de 38.000 dollar. Alweer bijna dubbel zo hoog als het vorige record, eind 2017. De opmars eindigde drie jaar geleden iets onder de 20.000 dollar, waarna de koers flink instortte. Zo kwam een einde aan de hype waarin speculanten de bubbel week na week een beetje verder opbliezen.

Dit keer is het anders. Natuurlijk zijn er - net als op iedere markt - nog steeds speculanten die op bitcoin gokken. Een cruciaal verschil met 2017 is de betrokkenheid van professionele beleggers die en masse bitcoin inkopen en de prijs ervan opdrijven...

...Analyse van bitcoins onderliggende grootboek laat zien dat de transacties gemiddeld groter worden, wat deze trend bevestigt. Samen geven deze grote spelers een duidelijk signaal af: bitcoin heeft een interessante waardepropositie en is voldoende veilig en liquide voor grote en zelfs conservatieve spelers. Uit diezelfde analyse blijkt overigens ook dat onheus gebruik van bitcoin afneemt, tot slechts 0,34 procent van alle transacties in 2020.

Slechts een week nadat ik werd geïnstalleerd in de Tweede Kamer, in januari 2018, vond er een rondetafelgesprek plaats over cryptovaluta. Terwijl politieke partijen spraken over een 'casinospel' en de mogelijkheden om bitcoin te verbieden, pleitte ik ervoor om op deze rijdende trein te springen, en een eigen digitale munt te onderzoeken. In de jaren daarna heeft deze vorm een eigen naam gekregen: digitaal centralebankgeld.

De laatste paar jaar is in veel landen de wettelijke positie van bitcoin duidelijker geworden, waaronder in Nederland. Toezicht, belasting en eigendom zijn beter vastgelegd. Hoewel er veel aan te merken is op de manier waarop de Nederlandse regering dit heeft gedaan - dat er slechts 16 cryptobedrijven zijn geregistreerd bij DNB, spreekt boekdelen - lijkt dit het vertrouwen in de stabiliteit van bitcoin te hebben vergroot. Bitcoin begon als anarchistisch digitaal protest tegen grote financiële instellingen en oneerlijk monetair beleid, en wordt twaalf jaar later steeds meer geaccepteerd in het financieel stelsel. Deze trend is één van de aanjagers van de machtsstrijd, nu nog onder de oppervlakte, over de toekomst van ons geldstelsel...

...Bitcoin bestaat ondertussen al ruim een decennium en bewijst zichzelf steeds meer als stabiele, digitale, alternatieve waardedrager. 'Bitcoin is het goud van de 21ste eeuw', schreef Tom Fitzpatrick, analist van Citi, in een recent rapport. En de toenemende interesse van institutionele beleggers in bitcoin bewijst zijn gelijk...

...Het is aan de politiek om deze financiële en technologische veranderingen te begeleiden in plaats van tegen te werken. Geldcreatie, betalingsverkeer en monetair beleid moeten publieke taken zijn en door de overheid gebeuren. Hiervoor kunnen digitaal centralebankgeld en een publieke depositobank de eerste stappen zijn. Ook het toegankelijk en volledig geaccepteerd houden van contant geld is steeds minder in veilige handen bij commerciële banken. Daar zal de overheid vroeg of laat bereid moeten zijn in te springen.

In het geldstelsel van de 21e eeuw zal ook bitcoin ongetwijfeld een rol spelen. Als het digitale goud - digitaal, maar toch schaars. Je hoeft zelf geen bitcoin te bezitten om de waarde ervan in te zien, of jezelf bitcoiner te noemen. De realiteit is: bitcoin is here to stay. De vraag is hoe we in Nederland omgaan met de wereld die om ons heen verandert. Nemen we een leiderschapsrol in, met een vernieuwend ondernemersklimaat dat daarbij past, of volgen we pas nadat andere landen een grote voorsprong op ons hebben?"
(Bron: Descryptor)

Terug naar het overzicht

FVD

Forum voor Democratie (FVD) heeft op dit moment 5 zetels in de Tweede Kamer en leverde de onderstaande standpunten aan.

Forum voor Democratie (FVD) volgt de opkomst van Bitcoin en andere cryptovaluta met grote interesse. Onze partij koestert veel sympathie voor initiatieven die erop gericht zijn om de wereld vrijer te maken en de macht van overheden en centrale banken terug te dringen.

De kritiek die Satoshi Nakamoto - de anonieme grondlegger van Bitcoin - heeft op het financiële systeem is in onze ogen terecht. Centrale en commerciële banken hebben te veel macht.

Wij geloven in de potentie van Bitcoin om burgers meer financiële autonomie te geven. Bitcoin opent de deur naar nieuwe vormen van economische interactie die minder of helemaal niet meer afhankelijk zijn van traditionele financiële structuren. Dit juichen wij toe.

Wat ons betreft zijn Bitcoin en andere cryptovaluta een legitiem betaalmiddel en tevens een prachtige ‘hedge’ tegen de inflatie die inherent is aan het huidige financiële systeem, dat gebaseerd is op schulden en ongelimiteerde geldcreatie.

Hoewel cryptovaluta nu nog kampen met een hoge prijsvolatiliteit, verwachten wij dat deze zal afnemen naarmate de adoptie groeit. Het is in onze ogen niet de taak van de overheid om burgers te ‘beschermen’ tegen de koersrisico’s van cryptobeleggingen. Dit soort overheidsbemoeienis laten wij liever achterwege. Wij geloven in de capaciteit van Nederlanders om hun eigen financiële beslissingen te maken.

Vrijheid en zelfbeschikking vormen de essentie van Bitcoin en andere cryptovaluta. Deze waarden wil FVD beschermen. Zo min mogelijk regelgeving en zo min mogelijk belasting moet het uitgangspunt zijn. Daarnaast willen we dat het in- en uitstapproces zo laagdrempelig mogelijk is.

In CBDC’s zien we de grote tegenhanger van Bitcoin en andere decentrale cryptovaluta. Daar waar Bitcoin poogt de macht van centrale banken te verkleinen, doet een CBDC precies het tegenovergestelde. FVD maakt zich grote zorgen over de programmeerbaarheid van CBDC’s. Zodra een bestedingsdoel en/of houdbaarheidsdatum aan de munten wordt gekoppeld, is onze financiële vrijheid verloren. Er wordt door de gevestigde orde openlijk geflirt met dit idee - de trend richting meer controle is duidelijk waarneembaar. Daarom zijn wij als partij extreem waakzaam en zullen we nóóit instemmen met wat voor CBDC dan ook.

(Bron: bitcoin.nl, bijdrage van FVD)

Terug naar het overzicht

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) heeft op dit moment 14 zetels in de Tweede Kamer en leverde onderstaande standpunten aan.

Bitcoin en Cryptovaluta

Het CDA is niet ‘voor’ of ‘tegen’ cryptovaluta. Dat is ook niet realistisch, want het bestaan van cryptovaluta is een gegeven. 1,9 miljoen Nederlanders zijn in het bezit van cryptovaluta en daarmee heeft het zijn weg gevonden naar de dagelijkse wereld van veel mensen. 

Bovendien zijn cryptovaluta booming in de onderwereld – helaas. Hackers van ziekenhuizen en bedrijven eisen standaard losgeld in crypto en de belofte om met crypto slapend rijk te worden leidt nog steeds veel mensen om de tuin. Kortom, crypto is ‘here to stay’. 

Het CDA ziet wel een aantal belangrijke risico’s. Ten eerste is de consumentenbescherming niet goed op orde. De toezichthouder op de financiële markten (AFM) geeft aan dat jongeren meer risico nemen met crypto, bijvoorbeeld door ze uit te lenen. Ook hebben crypto’s volgens de AFM een grote aantrekkingskracht op mensen met een gokverslaving, doordat de waarde vooral is gebaseerd op speculatie. Daarom is stevig Europees toezicht nodig. 

Het CDA wil daarnaast dat de strenge regelgeving voor traditionele beleggingsreclames ook van toepassing wordt op cryptoreclames. De reden is de hype van de ‘finfluencers’, allerlei BN’ers en Amerikaanse acteurs die op sociale media en tv claimen dat ze slapend rijk zijn geworden met crypto’s. Dit is in feite financieel advies over een zeer risicovol product. Het CDA is voor stevige boetes voor onrechtmatige reclame. 

Als laatste is het energieverbruik van cryptovaluta nog steeds een probleem. Veel mensen weten niet wat het gebruik van slimme apparaten, de cloud en cryptovaluta kost aan bijvoorbeeld energie en water. Het CDA vindt dat mensen veel meer bewust moeten worden gemaakt van de impact van het digitale leven op duurzaamheid. De overheid moet de digitale sector uitdagen om met actieplannen te komen om te vergroenen.

Digitaal centralebankgeld/Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Het voorstel voor een digitale euro maakt veel los. Het is belangrijk om bij de feiten te blijven en de voors en tegens af te wegen. Het CDA kan zich goed verplaatsen in verschillende standpunten. Aan de ene kant is er op het eerste gezicht weinig meerwaarde voor Nederlandse consumenten van een digitale euro, zoals ook banken aangeven. Aan de andere kant benadrukt bijvoorbeeld het Sustainable Finance Lab het maatschappelijke belang van de digitale euro, door een ontvlechting van publieke en private belangen. Ook wordt gesteld dat 100% door de overheid gegarandeerd geld inwoners een veel sterkere positie geeft tegenover banktegoeden aangehouden bij een commerciële bank.

Het CDA vindt dat digitale valuta geen vervanging van het huidige monetaire systeem kunnen zijn. De meerwaarde van digitaal centralebankgeld zal moeten worden aangetoond, en het CDA volgt deze discussie nauwgezet.

(Bron: bitcoin.nl, bijdrage van CDA)

Terug naar het overzicht

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie (CU) heeft op dit moment 5 zetels in de Tweede Kamer en leverde geen standpunten aan.

De ChristenUnie (CU) zag af van deelname aan de Bitcoin Stemgids 2023. Die CU spreekt zich ook niet vaak uit over Bitcoin, cryptovaluta's of CBDCs. Wel staat er een betoog uit 2020 van Eerste Kamer-lid Peter Ester op de website van de CU.

Hieronder een excerpt:
"Witwassen is geen klein bier. Schattingen laten zien dat er jaarlijks in Nederland tussen de €13 en €16 miljard wordt witgewassen. Ruwweg de orde van grootte van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat witwastransacties in toenemende mate plaatsvinden via anonieme cryptovaluta. Daardoor dreigt het ontstaan van een ongecontroleerde parallelle markt voor het wisselen van virtuele en fiduciaire geldmiddelen. Het financiële stelsel van de bovenwereld wordt vermengd met inkomsten uit het criminele circuit via virtuele valuta. En deze anonieme valuta, zoveel is wel duidelijk, worden ingezet voor terrorismefinanciering. Misdaad en terrorisme raken verweven. Witwassen ondermijnt onze samenleving en economie. Terrorisme houdt Europese landen in een verlammende greep en leidt tot een spiraal van onveiligheid en angst.

De ChristenUnie-fractie juicht het toe dat nieuwe regelgeving - in dit geval geïnitieerd vanuit Brussel - aanbieders van wisseldiensten en bewaarportemonnees aan voorschriften bindt en verdachte transacties wil identificeren. Daarmee komen virtuele valuta onder het handhavingsregime van de vierde anti-witwasrichtlijn die wij twee jaar geleden in dit Huis het groene licht gaven en dat is een prima zaak...

...Nu worden virtuele valuta en crimineel gedrag in één adem genoemd. Begrijpelijk gezien de aanvliegroute van de wetsvoorstellen, maar is de bijdrage van virtuele valuta aan het economisch en financieel functioneren van ons monetair systeem per definitie negatief of ligt dat genuanceerder? ...

... Is het 'frame' dat virtuele geldmiddelen laakbaar zijn, of alleen in het geval ze voor financiering van ondermijnende activiteiten als terrorisme worden aangewend? Dat maakt voor het debat nogal wat uit. Als ik in mijn spam-box kijk dan ontkom ik niet aan de vaststelling dat de bitcoinsector wel erg agressief op zoek is naar nieuwe klanten...

... Het bepalen van de proportionaliteit van het wetsvoorstel blijft bij dit alles een moeilijke zaak. Het is niet op een euro nauwkeurig vast te stellen. Maar gezien de ernst van het onderliggende vraagstuk - het financieren van terrorisme door witwassen - geldt hier het voordeel van de twijfel. Onderzoek laat zien dat cryptovaluta's een verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering met zich brengen...

... De ChristenUnie-fractie steunt het Europese anti-witwasbeleid ten volle. De strijd tegen de georganiseerde misdaad mag niet verflauwen. We moeten buitengewoon alert zijn op het gebruik van cryptovaluta voor het financieren van terrorisme. Als de coronacrisis iets duidelijk maakt, dan is het de breekbaarheid van maatschappelijke en economische constructies. De kwetsbaarheid van onze bovenwereld, zo u wilt. Het laatste wat wij willen is dat de vermenging van boven- en onderwereld verder toeneemt door illegale virtuele valutapraktijken. "

(Bron: Peter Ester, Christenunie)

Terug naar het overzicht

Volt

Volt heeft op dit moment 2 zetels in de Tweede Kamer en leverde de onderstaande standpunten aan.

Volt heeft geen specifieke mening over Bitcoin en andere cryptovaluta anders dan dat de digitale wereld voor iedereen beschikbaar en toegankelijk moet zijn.

Om de monetaire soevereiniteit van de eurozone en daarmee de financiële soevereiniteit van de landen in de eurozone te beschermen, is Volt voorstander van het invoeren van de digitale euro, met sterke waarborgen op het gebied van privacy en non-programmeerbaarheid. Om tegenwicht te bieden aan de digitale valuta van andere grootmachten, pleiten we in Europees verband voor een ambitieuze, geopolitieke strategie achter de invoering van de digitale euro.

Al jaren wordt in Europese hoofdsteden geklaagd over het feit dat wij Europeanen zo afhankelijk zijn van Amerikaanse spelers als Meta (Facebook, Whatsapp), Alphabet (Google), Apple, Amazon, Microsoft. Die draaien allemaal op Amerikaanse technologie.

Maar niemand praat over hoe wij de infrastructuur voor onze nieuwe digitale euro inrichten in onze centrale banken.
Een digitale euro is eigenlijk net als een euro op je – digitale – bankrekening, maar dan uitgegeven door een centrale bank. Zo’n digitale munt van de centrale banken – ‘Central Bank Digital Currency’ (CBDC) genoemd – biedt dezelfde voordelen als een cryptocurrency, maar dan vele malen veiliger en geschraagd door centrale banken. Het is echt een digitale valuta – en zo óók een machtsmiddel.

In de Tweede Kamer en andere Europese parlementen gaat het voornamelijk over de consumentenkant van de digitale euro; wat je er wel en niet mee moet kunnen als Jan met de Pet, de privacy-kwestie en de gebruiksvriendelijkheid. Maar vrijwel niemand heeft het over de essentie en waar wij de boot dreigen te missen: de zogenaamde wholesale-kant.

Hoe organiseren we de eigen, Europese techniek voor onze eigen digitale euro tussen de centrale banken onderling? Hoe reguleren we die? Aan welke regels moeten financiële instellingen zich houden?

De ECB liet weten dat het ook gaat proefdraaien met de digitale euro. Maar uit 54 gegadigde bedrijven koos de ECB ervoor in zee te gaan met... het Amerikaanse Amazon. Is dit wat we willen? Dat we voor onze digitale euro straks helemaal afhankelijk zijn van infrastructuur die onder Amerikaanse of Chinese wetten en regulering valt? Het lijkt Volt
van niet. Maar we weten het niet, want er wordt nauwelijks over gepraat.

Wij willen dat Nederland zich hard maakt voor een geopolitieke strategie met betrekking tot de wholesale-kant van de digitale euro, want we mogen niet wéér de boot missen en dan over vijf jaar jammeren dat we weer zo afhankelijk zijn van Big Tech.

(Bron: bitcoin.nl, bijdrage van Volt)

Terug naar het overzicht

DENK

DENK heeft op dit moment 3 zetels in de Tweede Kamer en leverde geen standpunten aan.

DENK reageerde niet op onze verzoeken. Ook zijn er nauwelijks eerdere relevante uitlatingen van DENK te vinden. Wel vonden we onderstaande uitspraken in een Eerste Kamer-debat van zes jaar geleden.

Voormalig DENK Kamerlid Farid Azarkan zei toen:

"De DENK-fractie staat erg positief tegenover de zogenoemde blockchaintechnologie. Blockchain wordt nu al ingezet om een effectief betalings- en effectenverkeer te reguleren, met name voor het bijhouden van transacties. Daardoor dalen de transactiekosten enorm. Contracten, betalingen en eigendomsverhoudingen: alles kan veel efficiënter worden bijgehouden dankzij blockchain. En er zullen nog vele toepassingen mogelijk zijn. Tussenpersonen, zoals banken, zullen minder of niet nodig zijn. Het gaat net als bij de post: die werd overbodig doordat we voor een groot deel ook e-mail kregen. Gisteren las ik een interessant bericht in Nieuwsblad Transport. Drie Japanse rederijen gaan samen met elf andere bedrijven onderzoeken hoe blockchain kan helpen om de administratieve rompslomp flink te verminderen. Dit kan op termijn honderden miljoenen euro's besparen. Deze bedrijven zijn nu nog afhankelijk van vrachtbrieven en andere documenten, maar dankzij blockchain en een ander platform dat ze willen oprichten, zal er mogelijk slechts een heel eenvoudige "papierstroom", waar geen werkelijk fysiek papier aan te pas komt, nodig zijn. En er zijn nog veel meer bedrijven die de toepassing van de blockchaintechnologie onderzoeken...

... Blockchain heeft ook de bitcoin en nog vele andere munten opgeleverd. De bitcoin heeft ook wel iets moois. Collega Mulder refereerde er al aan. Het is een munt die niet door de overheid of door het geldscheppende bankwezen wordt gecreëerd. Het is een munt van en voor de burger. Het is een munt van vrijheid, zoals ook het internet zelf. Maar er is natuurlijk ook een schaduwzijde. Mining van nieuwe bitcoins kost veel stroom. Maar dat kostte de eerste computer ook. Bitcoins kunnen ook gebruikt worden als oncontroleerbaar spaar- en ruilmiddel voor criminelen. Hoe pakken we deze cryptocriminelen aan? "
(Bron: Eerste Kamer)

Terug naar het overzicht

Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP)

De Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP) heeft op dit moment 3 zetels in de Tweede Kamer en leverde de onderstaande standpunten aan.

De SGP vindt dat er heel zorgvuldig en terughoudend met digitale valuta, zoals Bitcoin, omgegaan moet worden. Natuurlijk biedt het gebruik van deze valuta en ook het gebruik van bijvoorbeeld blockchain-technologie kansen, maar we moeten ook de bedreigingen onder ogen zien. Er zitten veel risico’s en gevaren aan het gebruik van digitale valuta. Bijvoorbeeld voor consumenten, die vaak zonder veel kennis dergelijke cryptomunten aanschaffen. Het feit dat er nog weinig regulatie is, is ook zorgelijk. Daarnaast is het de vraag wat Bitcoin nu precies toevoegt aan ons geldstelsel. Ten slotte zie je ook dat het gebruikt wordt in criminele circuits, wat ons uiteraard ook zorgen baart. Maar, zoals genoemd zitten er ook voordelen aan het gebruik van Bitcoin. Zo maakt het de financiële sector meer divers en kan het gebruik ervan innovatie stimuleren. Het is belangrijk dat beide kanten van de medaille meegenomen bij de ontwikkeling van cryptovaluta, zoals Bitcoin.

De Europese Unie is bezig met een digitale euro. In reactie op landen als Japan, China en verschillende techbedrijven die een digitale munt ontwikkelen is de ECB in oktober 2021 begonnen met een onderzoeksfase. De SGP is tegen de digitale euro. Allereerst vanwege de onduidelijkheid die er is rondom nut en noodzaak. De digitale euro lijkt een oplossing voor een niet-bestaand probleem. Ook nu zijn er al voldoende mogelijkheden om met digitaal geld te betalen. Verschil tussen de huidige mogelijkheden en de digitale euro is dat de digitale euro uitgegeven wordt door de ECB. Ons huidige geld wordt uitgegeven door nationale, commerciële banken als tussenpersoon. Kredietschepping moet volgens de SGP via nationale banken verlopen en niet rechtstreeks door de centrale bank richting de consument. Dat geeft de ECB teveel macht en controle. Voor de SGP is het van groot belang dat vrijheid en privacy in relatie tot geld gewaarborgd zijn. Daarom moet het betalen met contant geld ook altijd mogelijk blijven. Naast programmeerbaarheid maakt een digitale euro ook negatieve rentes mogelijk. Dat is onwenselijk en ethisch niet aanvaardbaar. Ook zet het een nog grotere druk op het gebruik van contant geld en is het gevaar van aantasting van privacy te groot.

(Bron: bitcoin.nl, bijdrage van SGP)

Terug naar het overzicht

Belang van Nederland (BVNL)

Belang van Nederland (BVNL) heeft op dit moment 2 zetels in de Tweede Kamer en leverde geen standpunten aan. Wel geeft BVNL uitgebreid aandacht aan Bitcoin in het verkiezingsprogramma. Dat deel lees je hieronder.

Bitcoin 

In een tijdperk van constante veranderingen en technologische vooruitgang, is het cruciaal dat onze wetgeving en economie gelijke tred houden met de innovatie. Daarom presenteren wij, als BVNL, ons standpunt over waarom Bitcoin een wettig betaalmiddel moet worden in onze samenleving. Wij geloven dat het tijd is om de voordelen van Bitcoin te omarmen en het te erkennen als een wettig betaalmiddel. 

Dit betekent niet dat we het traditionele banksysteem volledig moeten vervangen, maar eerder dat we moeten evolueren om de voordelen van de digitale revolutie te benutten. Daarnaast kunnen we met deze overstap streven naar een gezonder en stabieler financieel ecosysteem dat niet langer wordt beïnvloed door de cyclische aard van zeepbellen en crashes. Laten we samenwerken om een toekomst te creëren waarin financiële zekerheid en stabiliteit de norm zijn! 

Samen kunnen we een toekomst vormgeven waarin Bitcoin een integraal onderdeel is van ons financiële systeem, waardoor we meer kansen, innovatie en financiële vrijheid kunnen creëren voor alle burgers.

Bescherming tegen financiële instabiliteit

De recente stijging van Europese schulden, veroorzaakt door onverantwoordelijk beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft onze economie kwetsbaarder gemaakt voor financiële crises en grotere instabiliteit. Het beleid van kwantitatieve versoepeling en lage rentetarieven heeft de weg geëffend voor financiële speculatie en de vorming van zeepbellen op de markt. Deze zeepbellen kunnen leiden tot verwoestende financiële crashes, waarvan de negatieve gevolgen de gewone burgers het hardst treffen. 

Door Bitcoin als wettig betaalmiddel te erkennen, bevorderen we de geleidelijke overstap naar een stabieler financieel systeem. Bitcoin wordt niet beheerd door centrale banken en is immuun voor het soort beleidsmaatregelen dat tot financiële excessen en crashes kan leiden. Het biedt een alternatief dat kan helpen om het risico van financiële instabiliteit te verminderen en de economie te beschermen tegen onverantwoordelijk beleid van centrale banken.

Bescherming tegen inflatie Bitcoin wordt vaak omschreven als "digitaal goud" vanwege zijn beperkte aanbod. In tegenstelling tot traditionele fiat valuta's, die onderhevig zijn aan inflatie en waarvan de koopkracht na verloop van tijd afneemt, biedt Bitcoin bescherming tegen inflatie. Door Bitcoin als wettig betaalmiddel te erkennen, geven we mensen de mogelijkheid om te sparen in een valuta die niet door inflatie van hun spaargeld steelt. Dit kan bijdragen aan financiële stabiliteit en de welvaart van onze burgers op de lange termijn waarborgen.

Een alternatief voor Central Bank Digital Currencies (CBDCs)

In de snel digitaliserende wereld van financiën worden Central Bank Digital Currencies (CBDCs) steeds vaker besproken als een potentieel nieuw financieel instrument dat wordt uitgegeven en beheerd door centrale banken. Hoewel CBDCs bepaalde voordelen kunnen bieden, zoals efficiëntere betalingen en meer controle over het monetaire beleid, brengen ze ook zorgen met zich mee over privacy, overheidsinmenging en de concentratie van macht. 

Bitcoin, aan de andere kant, is een gedecentraliseerde digitale valuta die niet wordt gecontroleerd of uitgegeven door een centrale autoriteit. Het biedt individuen de mogelijkheid om hun financiële transacties en gegevens privé te houden, en het is bestand tegen manipulatie door overheden. Als Bitcoin wordt erkend als een wettig betaalmiddel, biedt het een alternatief voor de mogelijke invoering van CBDCs, waardoor mensen de keuze hebben om hun financiële vrijheid en privacy te behouden. Beveiliging, transparantie en stabiliteit Bitcoin maakt gebruik van geavanceerde cryptografie en gedecentraliseerde grootboeken om transacties te beveiligen en fraude te voorkomen. Dit kan helpen bij het verminderen van financiële criminaliteit en het vergroten van de transparantie in het financiële systeem.

Mondiale economische integratie

Bitcoin kent geen grenzen. Het stelt ons in staat om naadloos zaken te doen over de hele wereld, zonder de  belemmeringen van valutawisselkoersen en trage internationale overboekingen. Het bevordert mondiale economische integratie en versterkt onze positie in de wereldeconomie.

(Bron: BVNL verkiezingsprogramma)

Terug naar het overzicht

BIJ1

BIJ1 heeft op dit moment 1 zetel in de Tweede Kamer en leverde geen standpunten aan.

De standpunten van BIJ1 ten opzichte van Bitcoin, cryptovaluta's en CBDCs zijn vooralsnog onbekend. BIJ1 reageerde helaas niet op onze verzoeken en we vonden geen eerdere uitlatingen waaruit een standpunt is op te maken.

Terug naar het overzicht

JA21

JA21 heeft op dit moment 1 zetel in de Tweede Kamer en leverde geen standpunten aan. Wel staat op de website van JA21 een beknopt standpunt, dat we hieronder tonen.

"Open internet en individuele economische vrijheid: innovatie Bitcoin omarmen, cash betalen in stand houden, geen digitale Euro, geen EU Digital Wallet."

(Bron: JA21)

Terug naar het overzicht

50PLUS

50PLUS heeft op dit moment 0 zetels in de Tweede Kamer en leverde onderstaande standpunten aan.

Bitcoin

50PLUS heeft al sinds haar oprichting veel kritiek op het monetaire beleid van de Centrale Banken. Onze partij is niet voor niets ongeveer net zo oud als Bitcoin (2009). De ultra lage rente en ‘quantitative easing’ hebben de rekenrente van het pensioenstelsel omlaag gemanipuleerd. Daardoor zijn de pensioenen in Nederland 13 jaar lang niet geïndexeerd. Bij 50PLUS begrijpen we dan ook bijzonder goed, dat sommige burgers op zoek zijn gegaan naar mogelijkheden om aan het monetaire beleid van centrale banken te ontsnappen.

Bitcoin lijkt in dit verband de rol van ‘digitaal goud’ in te nemen. Dat vinden wij interessant, onder andere omdat het een disciplinerend effect heeft op het beleid van centrale banken. Voor veel mensen is Bitcoin vaak ook niet interessant, omdat de waarde veel te hard op en neer gaat. Beleggen in Bitcoin is niet voor de zwak moedigen en ze bestaat nog te kort om met zekerheid te kunnen zeggen welke rol zij in de toekomst zal innemen.

Cryptovaluta

De vele duizenden verschillende cryptovaluta, waar iedereen zomaar zijn/haar spaargeld in kan stoppen, baren ons wel zorgen. Al die duizenden ‘valuta’ kunnen niet allemaal succesvol worden c.q. voortbestaan. Een groot deel heeft niet eens een toepassing of ‘used case’. Hebzucht heeft de cryptosector veel reputatieschade berokkent. Veel mensen zijn spaargeld kwijtgeraakt.

50PLUS vindt dan ook dat cryptovaluta beter gereguleerd moeten worden, zodat nuttige producten en diensten de markt gaan domineren. Deze sector moet kunnen bestaan zonder oplichters en zonder de belofte ‘dat je wel even snel en makkelijk rijk kunt worden met cryptovaluta’. 

50PLUS ziet kansen voor ouderen en gepensioneerden, omdat zij goed georganiseerde netwerken hebben. Met cryptovaluta kan de waarde van een netwerk tot uitdrukking worden gebracht en ten goede komen aan leden of gebruikers (in plaats van aan aandeelhouders). Dat vindt 50PLUS absoluut een interessante ontwikkeling voor de lange termijn.

50PLUS vindt echter ook dat de cryptosector aan reputatieherstel moet werken door focus te leggen op de ontwikkeling van producten en diensten die eerlijk, nuttig én toegankelijk zijn. Cryptovaluta kunnen maatschappelijke meerwaarde hebben. Als die maatschappelijke meerwaarde wordt aangetoond, dan wijzen wij dat niet af.

50PLUS beschouwt de blockchain-technologie in het algemeen als een sleuteltechnologie, waarmee onder andere de bureaucratie van de overheid fors kan worden verminderd. 

Digitale Euro / CBDC

50PLUS vreest dat CBDC’s gebruikt worden om het gebruik van cash geld sneller en verder aan banden te leggen of op termijn zelfs helemaal onmogelijk te maken.

50PLUS ziet weinig toegevoegde waarde aan een digitale euro (CBDC), omdat deze net zo afhankelijk is van het monetaire beleid van de ECB als de ‘gewone’ euro.

50PLUS vindt de ‘programmeerbaarheid’ van de digitale euro een beangstigende gedachte. De ontwikkeling van de digitale euro is echter al in gang gezet. Gelukkig is de ‘programmeerbaarheid’ van de digitale euro uitgesloten door de politieke en monetaire autoriteiten en 50PLUS zal ervoor waken dat dat zo blijft.

(Bron: bitcoin.nl, bijdrage van 50PLUS)

Terug naar het overzicht

Libertaire Partij (LP)

De Libertaire Partij (LP) heeft op dit moment 0 zetels in de Tweede Kamer en leverde onderstaande standpunten aan.

Bitcoin:

Het standpunt: Ons huidige geldsysteem werkt op basis van schuld en zorgt voor continue prijsstijgingen, omdat er steeds meer geld wordt “bijgedrukt”. De centrale banken hebben een inflatiedoelstelling. Hierdoor worden de lonen en bezittingen uitgehold. Met hetzelfde salaris kan je steeds minder kopen. Door als centrale bank te streven naar inflatie, maak je veel mensen bewust armer.

De LP wil een andere economische benadering en een geldsysteem zonder prijsstijgingen als gevolg van het vergroten van de geldhoeveelheid. In dit systeem zullen technologische ontwikkeling en productiviteitsverbetering leiden tot een blijvende stijging van de koopkracht. Die niet door de centrale bank wordt afgeroomd.

Een nieuw monetair systeem 

Het mag duidelijk zijn dat we leven in een tijdperk waarin hard geld (aan toonder) zoals goud te traag is voor de moderne wereldeconomie. Fiat Valuta’s (zacht geld), die nu als alternatief dienen, lossen dit probleem op maar hebben inherent last van willekeurige waardevermindering door inflatie en andere problemen, waaronder verregaande centralisatie van
macht. Deze beperken hun vermogen om alle aspecten van geld volledig te vervullen. Bovendien leiden de tekortkomingen van dit systeem, gecombineerd met technologische mogelijkheden, stimuleringsstructuren en menselijke hebzucht, tot grootschalig misbruik.

Bitcoin, als belangrijkste monetaire innovatie van de afgelopen eeuwen, markeert het einde van dit tijdperk. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis kan hard geld zich wereldwijd met de snelheid van telecommunicatie verplaatsen. Het is ook de eerste technologie in de financiële wereld die de functies van geld  kan verbeteren zonder te centraliseren, maar juist te decentraliseren. Bitcoin is niet alleen een technische verbetering, maar het beschermt ook tegen misbruik. Dit is wat het onderscheidt van de afgelopen eeuwen aan monetaire innovaties en waarom het kan fungeren als basis voor een nieuw deflatoir monetair systeem. Niet gebaseerd op een edelmetaal maar op decentrale technologie, energie en encryptie.

Crypto 

De Libertaire Partij heeft geen standpunt over crypto, alleen over Bitcoin. Wel vinden we dat iedereen vrij is iedere vorm van geld te mogen gebruiken, inclusief crypto. De LP wil een scheiding van geld en staat en is voor 'vrijmunterij'.

Scheiding van geld en staat

Het standpunt: Het huidige financiële systeem komt ten goede aan bankiers in de staatskas, maar gaat ten koste van de rest van de bevolking. Inflatie en een op schulden gebaseerde economie zijn directe gevolgen van monetair beleid: een overheid die zich bemoeit met het geld.

De LP is voorstander van vrijmunterij en wil dat de overheid zich afzijdig houdt tot het geldstelsel. Kortom: een scheiding van geld en staat.

De LP is voor:

 • Een overheid die banken geen garanties biedt
 • Veilige spaaralternatieven, zoals een depositobank, niet langer verbieden.
 • Een vrije markt voor financiële diensten: afschaffing van bankvergunningen.
 • Vrijheid om belasting te betalen in andere valuta dan de euro, waaronder Bitcoin.
 • Bitcoin als de voornaamste oplossing tegen de manipulatie van geld.

CBDC

Het standpunt: De LP wil dat Nederland geen medewerking verleent aan de ontwikkeling van een Central Bank Digital Currency (CBDC), ook wel ‘digitale euro’ genoemd. Een CBDC geeft overheden en de centrale bank meer macht over het financiële stelsel. Dit gaat in tegen de door de LP beoogde scheiding van geld en staat.

De euro's waarmee we betalen worden op twee manieren gecreëerd. Er is publiek geld en privaat geld. Publiek geld wordt gecreëerd door de centrale bank in de vorm van bankbiljetten en munten. Privaat geld wordt gecreëerd door commerciële banken in de vorm van leningen. Het overgrote deel van privaat geld is digitaal. Dit gebruik je bijvoorbeeld wanneer je betaalt met je bankpas of een online transactie doet. Publiek geld is niet digitaal.

De Europese Centrale Bank (ECB) wil onderzoeken of ze ook een digitale vorm van publiek geld kunnen introduceren. Naast het bijdrukken van bankbiljetten kan de ECB dan ook digitaal geld creëren: dit is de beoogde CBDC. De ECB zegt hierover: "We willen de rol van publiek geld als monetair anker veiligstellen en het vertrouwen in onze munt in stand houden". Kort gezegd geeft het de centrale bank extra mogelijkheden voor het voeren van monetair beleid. De LP is van mening dat het beter is als de centrale bank zich juist onthoudt van monetair beleid en pleit bovendien voor een situatie waarin geld een functie is van de vrije markt. In deze visie vervalt de noodzaak voor een CBDC.

De LP merkt bovendien op dat de technologie achter de CBDC een aantal potentieel zeer vrijheidsbeperkende kenmerken heeft. Zo opent het de mogelijkheid voor ‘programmeerbaar geld’, waarmee de centrale bank zou kunnen bepalen waar en aan wie bepaalde euro’s kunnen worden uitgegeven. Zeker wanneer een CBDC rekening gekoppeld wordt aan een digitale identiteit levert dit een instrument op waarmee ernstige inbreuk kan worden gemaakt op de individuele vrijheden van burgers. Ook al geeft de ECB op dit moment aan dit niet het doel is van de plannen, wil de LP hier ver vandaan blijven en elk (toekomstig) gebruik van dit soort middelen uitsluiten.

Betalingsverkeer

Het standpunt: Zonder financiële vrijheid geen individuele vrijheid: Banken zijn verplicht de transacties op je rekening in de gaten te houden en vaak ook te rapporteren aan overheidsinstanties. Dat betekent dat er feitelijk geen financiële privacy is in Nederland. Je wordt vaak, nu vooral nog met zakelijke rekeningen, ondervraagd over transacties en bent schuldig tot het tegendeel is bewezen.

De LP vindt dat de wereld op zijn kop. Wij zijn voor het mogelijk maken van bankgeheim en het herstellen van vrijheid aan iedereen, om geld uit te geven hoe je dat wilt. Dat betekent ook dat de overheid niet langer meer digitale betalingen of een centrale digitale munt ‘stimuleert’ en dat je contant geld zonder problemen kan spenderen. De vrijheid van gebruik van Bitcoin en het legitimeren ervan als wettelijk belasting betaalmiddel kan hierin ook een belangrijke rol spelen.

Met deze maatregelen zal er geen omgekeerde bewijslast meer zijn over hoe je jouw geld uitgeeft. Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is, en dat is hoe het ook hoort, want zonder financiële vrijheid is er geen individuele vrijheid.

De LP is voor:

 • beëindigen van overheidsinvloed op het betalingsverkeer;
 • afschaffen wettelijke betaalmiddelen;
 • geen wettelijk maximumbedrag bij contante betalingen;
 • wet ongebruikelijke transacties afschaffen;
 • geen meldplicht contanten bij binnenkomst of vertrek uit Nederland;
 • de overheid accepteert Bitcoin als betaalmiddel;
 • bankgeheim en rekeningen op nummer i.p.v. naam toestaan. 

(Bron: bitcoin.nl, bijdrage van LP)

Terug naar het overzicht

Piratenpartij

De Piratenpartij heeft op dit moment 0 zetels in de Tweede Kamer en leverde geen standpunten aan.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken ontvingen we van de Piratenpartij geen reactie. In plaats daarvan tonen we de standpunten die wij van de Piratenpartij in 2021 ontvingen.

"De Piratenpartij verzet zich tegen monopolisering en machtsconcentraties. Daarom is de partij enthousiast over decentrale systemen. De Piratenpartij ziet cryptocurrency en andere complementaire betaalsystemen dan ook als goed middel om minder afhankelijk te worden van banken. We hebben helaas gezien dat rekeningen van journalistieke organisaties, activisten en andere organisaties die zich tegen grote machtsconcentraties verzetten, soms zonder tussenkomst van de rechter verwijderd worden van grote internationale betaalplatforms. Bitcoin biedt de garantie dat een donatie aan zo'n goed doel ook echt aankomt.

De Piratenpartij staat als internationale mensenrechtenbeweging voor het recht op privacy. Wij staan dus ook voor het recht om kleine bedragen anoniem te kunnen betalen, zowel contant als digitaal. De verkoper hoeft niet te weten wie er betaalt. Het feit dat er betaald is, is voldoende. Nederlandse bitcoinbedrijven hoeven wat de Piratenpartij betreft bij kleine betalingen (onder €10.000) dus ook niet verplicht de identiteiten van hun klanten te verifiëren.

De DNB komt steeds met onduidelijke en steeds wisselende regels, waarbij bitcoinbedrijven strenger gereguleerd worden dan banken en verzekeraars. Voor het beheer van elk bitcoinadres, zouden de identiteit van de begunstigde geverifieerd moeten worden via een technische walletverificatie, hoe klein het bedrag ook is. Transacties van en naar derde partijen werden hierdoor praktisch onwerkbaar, omdat dan ook nog de begunstige moet worden geverifieerd.

Deze Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn AMLD5 is hiermee bovendien strenger dan in andere EU-lidstaten. Dit gaat ten koste van de opkomende Nederlandse bitcoinsector. Voor consumenten levert het bovendien veel onnodige rompslomp op, en het schaadt hun privacy.

De Piratenpartij wil handel in bitcoin en andere cryptocurrency niet aan strengere regels onderwerpen dan andere waardevolle goede, zoals bijvoorbeeld juwelen.

De Piratenpartij betaalde eerder al eens hun verkiezingsdeelname in Bitcoin. Je kunt de Piratenpartij steunen met een donatie via Bitcoin."

(bron: Bitcoin Stemgids 2021)

Terug naar het overzicht


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.