Amerikaanse regelgever: Banken mogen deelnemen aan het Bitcoinnetwerk

Het Amerikaanse overheidsorgaan dat banken reguleert, the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), liet maandag per brief weten dat het Amerikaanse banken toegestaan is om deel te nemen aan 'independent node verification networks' (INVNs)'. Daarmee lijkt het te stellen dat banken Bitcoin mogen gebruiken voor transacties en een Bitcoin node mogen draaien. Ook is het banken toegestaan om stablecoins te gebruiken.

The Comptroller of the Currency (OCC) liet maandag via een 'interpretatieve brief' weten dat Amerikaanse banken 'independent node verification networks' (INVNs) mogen gebruiken. Het lijkt daarmee te doelen op decentrale netwerken zoals Bitcoin.

Banken mogen volgens de OCC zulke netwerken op dezelfde manier gebruiken als het wereldwijde SWIFT-betalingsnetwerk, bijvoorbeeld om transacties mee te doen. Volgens de OCC is het volledig in lijn met de primaire rol van banken als financiële dienstverleners om nieuwe betalingstechnologieën te omarmen. Gedecentraliseerde INVNs zijn volgens de OCC niet inherent anders dan andere betalingsmethodes die door banken worden gebruikt, behalve dat ze sneller, efficiënter en mogelijk weerbarstiger zijn.

"Onder de potentiële voordelen is het feit dat INVNs de efficiëntie, effectiviteit en stabiliteit van betaalvoorzieningen kunnen verbeteren. Het zou bijvoorbeeld meer weerbarstig kunnen zijn vanwege de decentrale aard van INVNs. In plaats van te vertrouwen op één centrale entiteit (of een klein aantal partijen) om betalingen te verifiëren, staan INVNs toe dat een betrekkelijk groot aantal nodes transacties op een betrouwbare manier kunnen verifiëren. Simpel gesteld, dit soort netwerken kunnen meer weerbarstig zijn omdat ze geen 'single point of failure' hebben en daardoor operationeel blijven zelfs als een deel van de nodes stoppen met functioneren." -Office of the Comptroller of the Currency, Interpretive Letter 1174

Banken mogen volgens de OCC ook hun eigen node draaien om deel te nemen aan een netwerk. Daarmee kunnen ze geheel zelfstandig de blockchain verifiëren, transacties ontvangen en transacties aan het netwerk aanbieden. Het beheren van een Bitcoin node is essentieel voor deelname aan het netwerk, omdat je anders op een node van een ander moet vertrouwen.

"Banken mogen nieuwe technologieën gebruiken die nieuwe manieren bieden om toegestane bankenfuncties uit te voeren, zoals het aanbieden van betaaldiensten of het faciliteren van betalingen. Het gebruik van INVNs en verwante stablecoins voor betalingen is simpelweg een nieuwe manier om die functie uit te voeren." -Office of the Comptroller of the Currency, Interpretive Letter 1174

Stablecoins

De OCC besteed in de brief ook veel aandacht aan zogenaamde 'stablecoins'. Dat zijn digitale valuta's waarvan de waarde min of meer gelijk is aan de dollar of euro, bijvoorbeeld omdat een bedrijf de waarde en inwisselbaarheid garandeert. Stablecoins maken voor transacties vaak gebruik van blockchaintechnologie maar zijn desondanks meestal sterk gecentraliseerd rond de verstrekkende organisatie.

Voorbeelden van stablecoins zijn USD Coin (USDC), Gemini dollar (GUSD), Paxful (PAX) en het veelgebruikte doch controversiële Tether (USDT). Ze worden doorgaans gebruikt op internationale bitcoinexchanges voor de handel in bitcoin, omdat de desbetreffende exchanges erdoor minder onderhevig zijn aan regelgeving dan wanneer ze echte dollars gebruiken. Bovendien zijn ze vanwege de onderliggende technologie eenvoudig te verplaatsen van de ene exchange naar de andere.

Enige tijd geleden kondigde Facebook aan dat het ook plannen heeft voor een eigen stablecoin, genaamd Libra. Dat leidde internationaal tot veel verzet vanwege zorgen omtrent privacy en mogelijke consequenties voor macro-politieke verhoudingen en de wereldwijde economie. Inmiddels heeft Facebook de plannen afgezwakt en de stablecoin hernoemd tot Diem.

Wereldwijd zijn centrale banken op hun beurt ook bezig met stablecoins. Vaak spreekt men dan over Central Bank Digital Currencies (CBDCs), of digitaal centralebankengeld. Ook in Nederland doet De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoek naar een digitale euro.

Volgens de brief van de OCC mogen Amerikaanse banken zulke stablecoins, net als de INVNs waarop ze worden uitgegeven, gewoon gebruiken.

"INVNs kunnen meerdere cryptovaluta's versturen, inclusief maar niet beperkt tot stablecoins. Stablecoins dienen als middel om fiat valuta te vertegenwoordigen op een INVN. Op deze manier biedt een stablecoin een manier voor fiat valuta om toegang te verkrijgen tot de betaalkanalen van een INVN." -Office of the Comptroller of the Currency, Interpretive Letter 1174

Acting Comptroller of the Currency Brian Brooks

Het is gunstig nieuws voor de adoptie van bitcoin door de bankensector, omdat de OCC met de brief een hoop zorgen wegneemt. De deur lijkt ermee wagenwijd open te staan voor de integratie van bitcoin en verwante technologieën in het Amerikaanse bankenstelsel.

Vorig jaar liet de OCC ook al blijken positief te staan tegenover Bitcoin. In juni 2020 liet het via een vergelijkbare brief weten dat Amerikaanse banken bitcoin beheerdiensten mogen aanbieden.

Waarschijnlijk heeft die positieve houding iets te maken met Acting Comptroller of the Currency, Brian Brooks, die in mei 2020 werd aangesteld. In het verleden werkte Brooks namelijk als Chief Legal Officer bij de bitcoinexchange Coinbase. Hij lijkt voorstander van bitcoin en goed op de hoogte van de technologie en voordelen. In december stelde hij dat de VS volgens hem geen plannen heeft om bitcoin te verbieden.

Brooks is vooralsnog echter niet officieel ingezworen als Comptroller of the Currency. Wel is hij twee keer door president Trump genomineerd voor de positie, waardoor hij nu Acting Comptroller of the Currency is. Het is waarschijnlijk nog even wachten tot we zeker weten of hij daadwerkelijk de nieuwe Comptroller wordt. Dat zal vermoedelijk van de nieuwe president afhangen.

Wisselvallig nieuws

Het goede nieuws volgt kort na ander, minder rooskleurig nieuws over Amerikaanse regelgeving. Onlangs liet de Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) namelijk weten dat het plannen heeft strenge regelgeving in te voeren die Amerikaanse Bitcoinbedrijven verplicht vergaande identiteitscontroles uit te voeren. De voorgestelde Amerikaanse regels lijken erg op de recent in Nederland ingevoerde regelgeving.

Op zowel de Nederlandse regelgeving als het Amerikaanse voorstel luidt vanuit de sector veel kritiek. De vergaande Know-Your-Customer-maatregelen zijn volgens tegenstanders niet proportioneel noch efficient. Vooral voor gewone consumenten leveren ze privacyrisico's op en werpen ze onnodige drempels op om bitcoin te gebruiken.

Aan de andere kant van de linie lijkt de OCC juist bezig de drempels voor de bankensector te verlagen. Voor eventueel onderling betalingsverkeer tussen banken is regelgeving met betrekking tot uitvoerige verificatie vermoedelijk geen bezwaar en misschien zelfs gewenst.

"Een bank mag transacties valideren, opslaan en opnemen door als een node op een INVN te functioneren en om INVNs en verwante stablecoins te gebruiken om andere aan banken toegestane betalingsactiviteiten uit te voeren, consistent met bestaande wetgeving en veilige en verstandige bankenpraktijken." -Office of the Comptroller of the Currency, Interpretive Letter 1174


Zelf de brief van de OCC lezen? Dat kan hier.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.