ECB vindt reële waarde van bitcoin nog altijd nul

'Bitcoin is niet geslaagd in de belofte om een wereldwijde gedecentraliseerde digitale valuta te zijn en wordt nog steeds nauwelijks gebruikt voor legitieme overdrachten', zo stelt de Europese Centrale Bank. In een nieuwe blogpost beargumenteren ECB-economen Ulrich Bindseil en Jürgen Schaaf dat zelfs de goedkeuring van de spot bitcoin ETF's hier geen verandering in brengt.

"De reële waarde van bitcoin is nul"

De goedkeuring van spot bitcoin ETF's wordt binnen de bitcoinwereld en traditionele financiële markten over het algemeen gezien als erkenning van bitcoin als financiële asset. Hoewel niet iedere vermogensbeheerder meteen bitcoinfan is, en de meeste vermogende mensen de ETF nog niet bezitten, verschaffen de ETF's Amerikaanse beleggers wel voor het eerst de mogelijkheid om gemakkelijk blootstelling te verkrijgen tot de bitcoinmarkt.

De ECB schrijft verder: "Voor bitcoinenthousiastelingen bevestigt de goedkeuring dat investeringen in bitcoin veilig zijn en wordt de prijsstijging gezien als bewijs van het begin van een onstuitbaar succes. Wij zijn het echter niet eens met beide beweringen en herhalen dat de reële waarde van bitcoin nog steeds nul is. Voor de samenleving is een nieuwe boom-bust cyclus van bitcoin een somber vooruitzicht. De bijkomende schade zal enorm zijn, inclusief de milieuschade en de uiteindelijke herverdeling van rijkdom ten koste van de minder bedeelden."

Een interessant standpunt, wat laat zien dat de Europese Centrale bank de nutsfunctie van bitcoin nog steeds niet begrijpt. 

Bitcoin's 'intrinsieke' waarde ligt in zijn digitale schaarste, veiligheid en decentralisatie. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat bitcoin wordt gezien als digitaal goud en wordt gebruikt als alternatief voor traditionele valuta. Waar traditionele valuta's continu devalueren door een steeds ruimer monetair beleid van centrale banken, wordt bitcoin steeds schaarser en lastiger om te produceren.

De goedkeuring van bitcoin ETF's in de Verenigde Staten heeft de toegankelijkheid en veiligheid van bitcoin voor beleggers verbeterd. De aanzienlijke kapitaalinstroom in de eerste weken na de lancering toont aan dat niet alleen particuliere beleggers, maar ook steeds meer grote vermogensbeheerders de waarde inzien van een bitcoinallocatie in hun beleggingsportefeuilles.

Teleurstellend is dat de kritiek van de ECB betreft het energieverbruik wederom voorbij gaat aan de vele innovaties, die juist bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Bovendien is een groot deel van de energie die door miners gebruikt wordt, restenergie die anders onbenut zou blijven. Momenteel wordt geschat dat meer dan de helft (55%) van de energie dat wordt gebruikt voor het minen van bitcoin is opgewekt door duurzame energiebronnen.

Bitcoin's Last Stand

Hetzelfde tweetal publiceerde op 30 november 2022, bijna exact op de bodem van de vorige bearmarket, het artikel 'Bitcoin's last stand', waarin ze de prijsdaling als slechts het begin van het eind omschreven. "Bitcoin is op weg naar irrelavantie, en dit was al te voorzien voordat FTX instortte", luidde toen de inleiding. Sindsdien is de prijs van bitcoin zo'n 200% gestegen.

In het recente artikel benoemen ze echter wel dat alles wat ze hebben voorspeld is uitgekomen. Zo zijn bitcoin transacties nog altijd onhandig, traag en duur. En wordt het voornamelijk gebruikt door criminelen. Uit een onderzoek van blockchainanalysebedrijf ChainAnalysis blijkt echter dat slechts 0,34% van alle bitcointransacties voor illegale doeleinden zijn verstuurd.

De waarde van bitcoin

De centrale bankiers lijken bitcoin vanuit een beleggingsperspectief te beschouwen als waardeloos, omdat het, in tegenstelling tot aandelen en vastgoed, geen cashflow genereert. Deze visie is gebaseerd op financiële theorieën die de waarde van een belegging koppelen aan toekomstige inkomsten.

Echter, om de waarde van bitcoin te doorgronden, kan het nuttig zijn om te kijken vanuit het perspectief van de Oostenrijkse economische school, die waarde ziet als een subjectief concept. Dit in tegenstelling tot de Keynesiaanse school. Terwijl de Oostenrijkse school de nadruk legt op individuele keuzes en het subjectieve nut van goederen en diensten, focust de Keynesiaanse school zich voornamelijk op overheidsinterventie en macro-economisch beleid.

De zogenoemde water-diamant paradox illustreert goed dat waarde subjectief is. Water, onmisbaar voor het leven, is relatief goedkoop vanwege zijn overvloed, terwijl diamanten, met beperkt praktisch nut, juist duur zijn door hun zeldzaamheid. Dit fenomeen wordt verklaard door het concept van marginaal nut, dat verwijst naar de extra waarde of tevredenheid die een consument ervaart bij het consumeren van nog een eenheid van een goed of dienst. Een extra glas water heeft veel minder toegevoegde waarde, vergeleken met het verkrijgen van een extra diamant.

Deze waardering kan echter drastisch veranderen in situaties van extreme dorst, waarbij de behoefte aan water plotseling veel belangrijker wordt dan een extra diamant.

Deze logica toepassend op bitcoin wordt duidelijk dat kritiek op het ontbreken van cashflow voorbijgaat aan zijn unieke eigenschappen: schaarste, decentralisatie en het vermogen om snel wereldwijde transacties te faciliteren. Vanuit het perspectief van de Oostenrijkse school ligt bitcoin's waarde niet in traditionele cashflows, maar in zijn capaciteit om aan de specifieke behoeften en voorkeuren van gebruikers te voldoen. Hoewel de bitcoinmarkt soms net als traditionele financiële markten enorme prijsstijgingen en dalingen ervaart, deels aangedreven door FOMO en speculatie, blijkt uit de aanhoudende interesse dat de waarde van bitcoin voor veel mensen uiteindelijk meer dan nul blijft. Zelfs na het 'barsten' van deze tijdelijke bubbels.

Community Notes

Ook op X heeft de blogpost het nodige stof doen opwaaien. Verschillende lezers hebben inhoudelijke annotaties toegevoegd die kritische kanttekeningen plaatsen bij de argumenten van de ECB.


De bitcoin ETF's kochten vorige week 10x meer bitcoin dan miners produceren. Lees daar hier meer over.Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.