Het aantal BRC-20 tokens via Ordinals is geëxplodeerd

Een nieuwe tokenstandaard maakt furore. Nadat het Ordinals protocol eerder NFTs op Bitcoin populariseerde, lijkt de aandacht nu verschoven naar BRC-20 tokens. Hoewel het een experiment betreft, zijn er al ruim 1400 BRC-20 tokens gelanceerd.

Het Ordinals protocol introduceerde in januari een nieuwe manier om Non-Fungible Tokens (NFTs) te creëren op de Bitcoin blockchain. NFTs zijn unieke tokens, die niet gelijkwaardig aan elkaar zijn. Ordinals werden tot nu toe voornamelijk gebruikt voor digitale verzamelobjecten, zoals illustraties.

Een nieuwe ontwikkeling is dat er nu ook BRC-20 tokens zijn op basis van ordinals. Dat zijn geen NFTs maar normale tokens, die niet uniek zijn en dus onderling gelijkwaardig en vervangbaar (fungible). 

Het BRC-20 project startte enkele weken geleden al, maar kwam niet direct van de grond. Sinds een aantal dagen explodeerde het gebruik echter. Er zijn inmiddels al ruim 1400 BRC-20 tokens gelanceerd, waarvan de meeste sinds 2 april.

Een grafiek op Dune.com toont een aanzienlijke toename in het aantal ordinals, waarvan de meesten uit tekst bestaan. Dat lijkt te impliceren dat BRC-20 ordinals inmiddels populairder zijn dan NFT ordinals.

Nieuwe tools

De plotselinge populariteit is waarschijnlijk een gevolg van nieuwe websites zoals Ord.io en BRC-20.io, en de integratie van BRC-20 tokens in Ordinals-wallet UniSat. Ook zijn BRC-20 tokens goedkoper om te lanceren dan NFTs, omdat BRC-20 tokens uit tekst bestaan en daardoor minder data in beslag nemen dan de afbeeldingen die NFTs meestal gebruiken. 

Veel stelt het nog niet voor. Volgens BRC-20.io zijn de meest populaire BRC-20 tokens op dit moment 'ordi', 'meme', 'punk' en 'pepe'. Ook de rest van de lijst staat vol met namen die weinig serieus klinken. De lijst toont bij sommige BRC-20 tokens ook een marktwaarde.

Op zijn website benadrukt de pseudonieme ontwikkelaar Domo echter dat het een experiment betreft en dat de tokens in principe waardeloos zijn. Volgens Domo zijn er betere ontwerpkeuzes en optimalisaties mogelijk, en is het project vooral bedoeld om het concept uit te proberen. Toch wordt er desondanks met de BRC-20 tokens gespeculeerd en gehandeld. 

Tokens op Bitcoin

Tokens op basis van Bitcoin zijn al langer mogelijk. Jaren geleden werd er al gehandeld in 'rare Pepes' via Counterparty, maar tegenwoordig is tokenuitgifte ook mogelijk via sidechains zoals Liquid en op Lightning gebaseerde technieken zoals RGB en Taro. BRC-20 ontwikkelaar Domo wijst er op zijn website zelfs op dat Taro veel beter geschikt is voor tokens. Toch lijken die projecten niet de populariteit van Ordinals te evenaren.

Misschien profiteren Ordinals en BRC-20 simpelweg van een gelukkige timing. Na de NFT rage op andere blockchains, lijkt de aandacht van de NFT-gemeenschap nu gedeeltelijk te verschuiven naar Bitcoin. Deze groep mensen is gewend aan het omgaan met allerlei tokens en nu zij voor hun NFTs terecht kunnen bij Bitcoin, is het wellicht niet vergezocht dat zij in het verlengde daarvan ook geïnteresseerd zijn in andere tokens.

Verdeeldheid

Nog altijd zorgen ordinals voor verdeeldheid binnen de Bitcoingemeenschap. Sinds de introductie werden er veel gelanceerd, met als gevolg dat de blocks in de blockchain vol raakten en de gemiddelde transactiekosten op het netwerk stegen.

Voor sommigen reden tot zorg, omdat het daardoor voor normale gebruikers duurder is om Bitcoin te gebruiken. Dat de ruimte bovendien wordt opgeslokt door 'onzinnige' plaatjes, vinden critici extra frustrerend. Volgens hen staat het de adoptie van Bitcoin als wereldvaluta in de weg.

Anderen wijzen er echter op dat Bitcoin een open en vrij netwerk is. Als iemand zich aan de protocolregels houdt en voor de ruimte in block betaalt, dan maakt de aard van de transactie volgens voorstanders niet uit. Bovendien leveren hogere transactiekosten meer inkomsten op voor de miners, wat de veiligheid van het netwerk ten goede komt. Naarmate de block reward block reward De block reward is de beloning die miners ontvangen wanneer ze het volgende block in de blockchain hebben gevonden. in de toekomst daalt, zullen de transactiekosten voor miners immers een steeds belangrijkere inkomstenbron zijn.

Inmiddels is de populariteit van het lanceren van NFT-ordinals iets afgenomen, mede vanwege de stijgende kosten. In plaats daarvan worden nu echter veel BRC-20 tokens gelanceerd. Het zal moeten blijken of dat in de praktijk leidt tot hogere of lagere fees.

Geïnteresseerd in BRC-20? Wij adviseren de woorden van de ontwikkelaar van BRC-20 serieus te nemen: beschouw het als een experiment waarmee je kan knutselen, maar niet als investeringsmogelijkheid.


Vanwege de populariteit van ordinals is drukker op het netwerk dan gewoonlijk, waardoor de fees hoger zijn. Heb je een te lage fee gebruikt? Lees hier hoe je de fee kan verhogen.Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.