Het Witte Huis vindt Bitcoin ongeschikt als geld, maar klopt dat?

Het Witte Huis stelt in een nieuw rapport dat Bitcoin en cryptovaluta weinig geschikt zijn als geld of investeringsobject en dat de technologie de ambities niet heeft waargemaakt. Een Central Bank Digital Currency (CBDC) zou volgens het Witte Huis meer geschikt zijn. Toch zag het Witte Huis veel dingen over het hoofd.

Volgens het rapport zouden Bitcoin en andere cryptovaluta's investeringsobjecten moeten zijn met eigenschappen zoals geld, die voor meer inclusie moeten zorgen en werken zonder centrale autoriteit. Ze zouden snelle digitale betalingen mogelijk maken, waardoor de Amerikaanse betalingsinfrastructuur kan verbeteren.

De realiteit is volgens het Witte Huis echter anders. Het rapport stelt dat Bitcoin en andere cryptovaluta's vooral speculatieve investeringsmiddelen zijn en bovendien de functie van geld slechter vervullen dan de Amerikaanse dollar.

Cryptovaluta's zijn volgens het rapport inherent volatiel omdat ze geen fundamentele waarde hebben. De koersvolatiliteit zou bitcoin ongeschikt maken als oppotmiddel of rekeneenheid, en het zou een slechter ruilmiddel zijn omdat je het minder makkelijk kan besteden dan dollars. Ook zou Bitcoin geen hedge hedge Hedging betekent het (geheel of gedeeltelijk) afdekken van een financieel risico van een investering door middel van een andere investering. Dat werkt het beste wanneer de twee investeringen tegenovergesteld aan elkaar reageren, zodat een koersdaling van de ene investering wordt opgevangen met een koersstijging van de andere. zijn tegen inflatie, omdat de koers mee daalde met de rest van de markt. Het Witte Huis ziet er dan ook weinig voordelen in, maar wel diverse risico's. De bevindingen lijken in lijn met eerdere rapporten en uitspraken.

De kritiek is niet helemaal onterecht. Bitcoin wordt op dit moment inderdaad meestal gebruikt om te speculeren, de koers is inderdaad volatiel en in de VS heeft het waarschijnlijk weinig gedaan voor de financiële inclusie. De koers beweegt ook regelmatig mee met andere financiële markten. Toch getuigt het rapport van een eenzijdige en beperkte blik.

Financieel privilege

'Check your financial privilege', zegt Alex Gladstein van The Human Rights Foundation (HRF) wel eens. In de Westerse wereld werkt het financiële stelsel redelijk, maar dat geldt niet voor de pakweg 1,7 miljard armste mensen in de wereld die geen toegang hebben of kunnen krijgen tot het bankenstelsel. 

Vaak ontbreken de benodigde identiteitsdocumenten of is de regio dusdanig arm dat er voor banken niets te verdienen valt. Veel mensen uit onderontwikkelde landen werken bovendien in het buitenland en sturen regelmatig geld naar hun thuisland (remittances), maar lopen daarbij tegen allerlei obstakels op en betalen soms zeer hoge kosten. Honderden miljoenen mensen kunnen met behulp van Bitcoin wél deelnemen aan de wereldwijde digitale economie, en frictieloos en tegen lage kosten geld naar huis sturen.

Onder andere om deze redenen hebben El Salvador en de Centraal Afrikaanse Republiek - twee van de armste landen ter wereld - Bitcoin als wettig betaalmiddel omarmt. Dergelijke inclusie kan een digitale valuta van een centrale bank vermoedelijk nooit bieden, vanwege identiteitsvereisten en beperkte jurisdicties.

Selectieve blik

Het rapport heeft geen oog voor het Lightning Network, dat sinds enkele jaren enorm in opmars is. Daarmee zijn bitcointransacties vrijwel direct en nagenoeg gratis. Ook wordt de technologie tegenwoordig steeds vaker ingezet bij nieuwe ontwikkelingen zoals Podcasting 2.0 en decentrale sociale netwerken. Veel experts beschouwen Lightning als één van de meest veelbelovende ontwikkelingen en verwachten dat de rol ervan in de toekomst alleen maar groter wordt. Het is opmerkelijk dat het rapport er geen enkele aandacht aan besteed.

Ook onderscheid het rapport Bitcoin niet van andere cryptovaluta's - een grove inschattingsfout. Een fors deel van de kritiek van het Witte Huis is namelijk toepasbaar op altcoins, maar niet op Bitcoin.

Volatiliteit

Over de volatiliteit van de koers valt veel te zeggen. Het is in ieder geval geen bug, maar een ontwerpkeuze. Bij een reguliere fiatvaluta wordt de koers namelijk stabiel gehouden door de geldhoeveelheid te sturen, maar bij een decentraal netwerk kan dat niet. Een decentraal netwerk kan namelijk niet weten wat de gangbare koers in de fysieke wereld is zonder afhankelijkheid van een centrale autoriteit.

Bij Bitcoin werkt het daarom andersom: de geldhoeveelheid is inflexibel, dus alleen de koers beweegt. Het lijkt meer op een schaars edelmetaal zoals goud, dan op het economische model van een fiatvaluta, zoals Satoshi ooit toelichtte. Volatiliteit is in die zin een logisch gevolg.

De Bitcoinmarkt is bovendien nog altijd erg klein vergeleken met andere markten. Er hoeft daarom relatief weinig geld in of uit de markt te vloeien om de koers te doen bewegen. Naarmate de economische massa van de markt verder groeit, zal in verhouding ook steeds meer geld nodig zijn om dezelfde koersbewegingen te veroorzaken waardoor de volatiliteit waarschijnlijk afneemt.

De weg daarheen is echter vol pieken en dalen. Dat is ook volgens verwachting: hoe anders zou de koers van een schaars goed zich moeten ontwikkelen als die op nul begint en heel hoog eindigt? Zodra de koers stijgt trekt dat vanzelfsprekend gelukszoekers aan, waardoor de koers verder stijgt en er pieken ontstaan, en daardoor verzilveren sommigen hun winst en daalt de koers weer. Tegenover deze korte termijn koersvolatiliteit, staat desondanks een aanzienlijk stijgende langetermijn trend.

De volatiliteit kan je zelfs als voordeel zien: een manier om de economie op gang te krijgen. Als de prijs niet schommelde, viel er niets te handelen en waren er dus geen handelaren en zou er geen of nauwelijks liquiditeit in de markt zijn. Als de prijs stabiel was, beschermt het ook niet tegen inflatie en heeft ook het geen nut om te speculeren op koerswinst. De markt zou te klein zijn voor grote bedragen en (mede daardoor) waarschijnlijk niet of nauwelijks groeien.

Speculeren

Speculeren is bovendien niet slecht. Speculeren is geen blind gokken, maar bewust investeren in iets waarvan je verwacht of hoopt dat de waarde in de toekomst toeneemt. Dat doen mensen ook met aandelen, vastgoed of kunst. Alleen investeren mensen bij Bitcoin niet in een bedrijf of object, maar in een stukje van een nieuwe digitale economie waarvan ze denken dat het potentieel groot is.

Dat het potentieel nu nog niet waargemaakt is, is logisch: anders was het geen potentieel. En dan viel er ook niets te speculeren, maar werd het gewoon door iedereen gebruikt. Daar zijn we nog niet. De markt is er nog te klein voor, de adoptie nog niet groot genoeg en de traditionele economie moet nog worden aangesloten. Daarin schuilt natuurlijk juist het potentieel en daaruit volgt bijna vanzelfsprekend dat er gespeculeerd zal worden. Naarmate het potentieel verder wordt gerealiseerd neemt waarschijnlijk ook de speculatieve waarde af - dat gaat hand in hand.

Functies van geld

Bitcoin zou volgens het Witte Huis slecht zijn in het vervullen van de functies van geld: als oppotmiddel, ruilmiddel en rekeneenheid. Een gangbare gedachte in de Bitcoingemeenschap is echter dat de ontwikkeling van Bitcoin als geld verschillende fasen doorloopt.

Eerst start het als verzamelobject, tot er genoeg eigenaren zijn om een markt te vormen. Daarna volgt de tweede fase waarin het de rol kan vervullen van oppotmiddel, omdat het eenvoudig verzilverd kan worden via de markt. Als genoeg mensen het gebruiken als oppotmiddel volgt een derde fase waarin het een gangbaar ruilmiddel kan worden. En als het daarvoor eenmaal vaak genoeg wordt gebruikt volgt de laatste fase, waarbij het ook een gangbare rekeneenheid wordt. Dan vervult het alle functies van geld. Zover zijn we nog niet. Op dit moment zou Bitcoin zich nog bevinden in de overgang van verzamelobject naar oppotmiddel.

De kritiek van het Witte Huis dat bitcoin tekortschiet in het vervullen van de functies van geld is dus niet zozeer onterecht, maar het schetst geen volledig beeld.

Inflatie

Bitcoin zou geen bescherming bieden tegen inflatie, omdat de koers met de rest van de financiële markten meebewoog. Ook dat is wat kort door de bocht.

Economische effecten worden voor het gemak vaak uitgelegd als directe gevolgen in een welhaast mechanisch werkende economie. In de praktijk dringen economische effecten echter vaak langzaam, geleidelijk en ondoorzichtig door tot de economie en worden financiële markten voor een groot deel gedreven door marktpsychologie. Het is vaak pas achteraf vast te stellen wat er is gebeurd.

Hoewel de koers regelmatig meebewoog met andere markten, leidde de economische onzekerheid in 2020 en nu ook in 2023 tot onmiskenbare groeispurten. Steeds meer mensen zien Bitcoin blijkbaar wél als economische toevluchthaven. Met Bitcoin is de geldhoeveelheid beperkt tot 21 miljoen, maar bij fiatvaluta's groeit de geldhoeveelheid onverminderd door. Die onzekerheid maakt de onwrikbare zekerheid van Bitcoin aantrekkelijk.

CBDC

Een Central Bank Digital Currency (CBDC) zou volgens het Witte Huis interessanter zijn. Die zou stabiel zijn en worden uitgegeven door de centrale bank. Transacties zouden efficiënter, goedkoper en sneller zijn.

Het zou echter nog altijd dezelfde aan inflatie onderhevige dollar zijn. Zelfs in het meest gunstige geval is het monetair beleid erop gericht om het geld met 2% per jaar te devalueren. Er zullen echter nooit meer dan 21 miljoen bitcoins bestaan, dus devaluatie als gevolg van onbegrensde geldschepping is bij Bitcoin onmogelijk.

Een CBDC zou waarschijnlijk ook geen open netwerk zijn, noch politiek neutraal. Dat maakt claims over inclusiviteit te betwisten. Sommigen zullen worden geweerd, anderen gecensureerd en sommige fondsen worden wellicht geconfisqueerd. CBDCs kunnen in theorie negatieve rentes mogelijk maken, een beperkte houdbaarheidsdatum krijgen of alleen besteed worden aan bepaalde producten of bij bepaalde bedrijven. 

Een CBDC kan per definitie geen valuta van de hele wereld zijn, want iemand is de baas. Die baas beslist en houdt natuurlijk toezicht, en dat vereist surveillance. Andere wereldmachten zullen waarschijnlijk hun eigen valuta prefereren. Privacyvoorvechters en mensenrechtenactivisten waarschuwen bovendien regelmatig voor het risico van massasurveillance in combinatie met de totale macht over de financiën van burgers.

De koers van een CBDC stijgt in ieder geval niet - dat is het punt. De voordelen lijken daarnaast erg beperkt, maar er kleven wel mogelijke nadelen aan. Dat doet afvragen: waarom je als burger eigenlijk überhaupt je geld in een CBDC willen stoppen? Dat vraagt Neel Kashkari, voorzitter van de Minneapolis FED, zich ook af: "Ik snap waarom China geïnteresseerd zou zijn, maar waarom zouden Amerikaanse burgers dit willen?".  

Er is wel één concreet voordeel: een CBDC beschermt tegen omvallende banken. Het rapport benoemt dat risico ook. Een CBDC is namelijk geen banktegoed maar heb je zelf, net als met Bitcoin, in eigen beheer. Tegelijkertijd waarschuwt het rapport ook dat een veiliger alternatief zoals een CBDC daarom juist ook een risico is voor het financiële stelsel: als het populair blijkt, dan zou de uitstroom van geld uit commerciële banken juist bankruns kunnen veroorzaken of verergeren. De banken hebben namelijk heel weinig op kas. Dat risico benoemde DNB ook al eens. Ook Bitcoin wordt om dezelfde reden soms als een risico bestempeld.

Maar als een veilig alternatief een gevaar is voor het financiële stelsel, kan je jezelf afvragen hoe gezond het financiële stelsel eigenlijk is. Met de inflatie daarnaast op recordhoogtes en de onvoorspelbare en ogenschijnlijk ongebreidelde geldschepping door centrale banken, is het misschien helemaal niet zo vreemd dat mensen steeds vaker voor Bitcoin kiezen.

Voor overheden en centrale banken blijft Bitcoin wellicht nog lange tijd een groot raadsel. Misschien moet het potentieel eerst gerealiseerd zijn, voordat bij hen het spreekwoordelijke kwartje valt.

The root problem with conventional currency is all the trust that's required to make it work. The central bank must be trusted not to debase the currency, but the history of fiat currencies is full of breaches of that trust. Banks must be trusted to hold our money and transfer it electronically, but they lend it out in waves of credit bubbles with barely a fraction in reserve. We have to trust them with our privacy, trust them not to let identity thieves drain our accounts. Their massive overhead costs make micropayments impossible. Satoshi Nakamoto


Bitcoin kopen? Dat kan bij Bitonic, al ruim tien jaar dé Bitcoinautoriteit in Nederland.
Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.