IMF: ‘Een wereldwijd regelgevend kader zal orde scheppen’

Een klein jaar geleden schreven we dat het International Monetair Fonds (IMF) opriep tot wereldwijde geharmoniseerde regelgeving voor onder andere Bitcoin. In een recentelijk verschenen artikel van het IMF, ‘Regulating Crypto’, zien we deze opriep wederom terugkomen. Is er dan niets veranderd of maakt het IMF zich zorgen?

Bitcoin bestaat inmiddels al meer dan een decennium en is zeker geen niche meer. Of dit nu komt doordat mensen bitcoin zien als spaarmiddel, hedge tegen falende fiat valuta, potentieel geld of speculatieve investering, ook het IMF is zich hiervan bewust. Eerder wezen ze al op de mogelijke risico’s door de toegenomen verwevenheid tussen traditionele financiële markten en Bitcoin.

Inmiddels zijn er verschillende cryptobedrijven op de fles gegaan. Dit heeft de drang naar een wereldwijd regelgevend kader alleen maar vergroot. Maar is wereldwijde samenwerking op dit gebied wel mogelijk? Niets is onmogelijk, maar het zal zeer lastig zijn.

Verschillende visies

Niet alle landen in de wereld hebben immers dezelfde visie op Bitcoin. Sommige landen verbieden het (denk aan China) en andere landen omarmen het (denk aan El Salvador). De meeste landen in de wereld zitten echter op de lijn van regulering. Op sommige plekken in de wereld is Bitcoin al (grotendeels) gereguleerd, zoals Zwitserland en Japan. In andere delen van de wereld wordt er hard gewerkt aan regelgeving.

Zo komt in Europa MiCA steeds dichterbij. Dit is een (Europese) verordening die de Bitcoinsector moet gaan reguleren. Ook in de Verenigde Staten is er regelgeving op komst.

Al deze ontwikkelingen spelen zich niet bepaald synchroon af. Ook hebben de verschillende landen in de wereld andere benaderingen en zienswijzen. Sommige landen geven prioriteit aan consumentenbescherming en andere juist aan financiële integriteit. Dit resulteert in wereldwijde fragmentatie op het gebied van regelgeving.

Nu ook grotere spelers, zoals 's werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock, zich op de markt gaan roeren en er geen lender of last resort lender of last resort Een 'lender of last resort' is een instantie (vaak een centrale bank) waartoe men zich wendt wanneer men dringend geldmiddelen nodig heeft en alle andere mogelijkheden al zijn benut.  bestaat, stapelen de risico’s zich op, aldus het IMF.

Alomvattend, consistent en gecoördineerd

Het IMF maakt zich dan ook zorgen en roept wederom op tot een wereldwijd regelgevend kader wat alomvattend, consistent en gecoördineerd moet zijn. Dit zal orde scheppen, goed zijn voor het consumentenvertrouwen, de grenzen aangeven van wat toelaatbaar is en ruimte bieden voor het voortzetten van nuttige innovatie.

Het is maar de vraag of er daadwerkelijk een wereldwijd regelgevend kader gaat komen. Overheden zijn tegenwoordig druk genoeg met andere zaken. We leven van crisis naar crisis, onze koopkracht wordt uitgehold en er ligt een recessie in het vooruitzicht, aldus verschillende macro-economen. Is er in zulke tijden iets belangrijker dan gedecentraliseerd, niet in beslag te nemen, inflatiebestendig hard geld?


Ons eerdere artikel over de oproep van het IMF lees je hier.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.