Bitcoinmining en het milieu

In een tijd waar bepaalde protocollen de overstap maken op een nieuw consensusmechanisme en er misinformatie circuleert over Proof of Work is Bitcoinmining relevanter dan ooit. Michael Saylor, medeoprichter van MicroStrategy, zag dit in en wijdde er een korte blogpost aan. In dit artikel besteden we aandacht aan zijn inzichten, bekijken we de verschillen tussen Proof of Work en Proof of Stake en werpen we een blik op de toekomst van Bitcoinmining.

Het energieverbruik van Bitcoin is een tamelijk gevoelig, lastig, maar ook zeker belangrijk onderwerp. Sommigen besteden enkel aandacht aan de hoeveelheid gebruikte energie door het Bitcoinnetwerk, zonder rekening te houden met de energiemix. In een wereld waar wordt gestreefd naar een groenere toekomst is de conclusie al gauw dat Bitcoin slecht is voor het milieu.

Dit narratief zien we niet alleen terugkomen in de media, maar ook in ‘wetenschappelijke papers’ en wetsvoorstellen. In Europa heeft dit bijna geleid tot een verkapt verbod op Bitcoin. Het voorstel (in de nieuwe Europese verordening MiCA) werd gelukkig net op tijd verworpen. Ook in de Verenigde Staten kwamen er kortgeleden signalen op om Bitcoinmining te beperken of mogelijk zelfs te verbieden vanwege de milieu-impact. Een zorgwekkende ontwikkeling dus.

Energieverbruik van Bitcoin

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er in de wereld meer energie wordt geproduceerd, dan dat we nodig hebben. Ongeveer een derde van deze energie wordt verspild. Bitcoin verbruikt 0,15% van de energie, waarvan ongeveer 59,5% uit duurzame bronnen en wat grotendeels gestrande en overtollige energie is, volgens onderzoek van de BMC. Dit is energie waar geen vraag naar is en niemand anders nodig heeft.

De energiemix van Bitcoin wordt elk jaar schoner. Dit wordt gemeten aan de hand van de energie-efficiëntie, welke bij Bitcoinmining jaar op jaar verbetert. Afgelopen jaar zelfs met 46%, aldus Saylor's zijn blogpost. Geen enkele industrie komt hierbij in de buurt. Ten opzichte van andere industrieën kan Bitcoinmining worden gezien als een efficiënte en schone industrie.

Energiekosten van Bitcoin

Bitcoinmining verbruikt ongeveer voor $ 4 á 5 miljard aan energie om daarmee het netwerk te beveiligen, wat op het moment van schrijven $ 380 miljard waard is en $ 12 miljard aan transacties per dag verwerkt ($ 4000 miljard per jaar). De waarde van de verwerkte transacties is daarmee 100x meer dan de kosten van het energieverbruik. Dit maakt Bitcoin veel minder energie-intensief dan bijvoorbeeld een Google, Netflix of Facebook, maar ook dan traditionele industrieën zoals de luchtvaart.

Proof of Work vs Proof of Stake

Proof of Work Proof of Work Een cryptografische rekensom die lastig is om op te lossen, maar waarbij het makkelijk is om de oplossing te bewijzen. Het doel is een SHA-256 hash te vinden die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Degene die als eerste die rekensom oplost, mag een nieuw block aan de blockchain toevoegen en ontvangt hiervoor de block reward. gebruikt energie, maar is het enige bewezen eerlijke, geteste, beproefde, veilige en gedecentraliseerde consensusmechanisme dat er bestaat. Bitcoin maakt gebruik van dit mechanisme en distantieert zich daarmee van alle (ongeveer 20.000) andere cryptovaluta's.

Proof of Stake Proof of Stake Consensus vinden op basis van balans (coins) aanwezig op een node. Hoe meer balans er aanwezig is, hoe groter de kans geacht wordt dat een node te vertrouwen is. Hoe groter de balans, hoe groter de kans dat een node de chain met zijn versie van een block mag uitbreiden. gebruikt minder energie dan Proof of Work. Dit wordt door velen, waaronder het World Economic Forum, gezien als een positief kenmerk van het consensusmechanisme.

Het is echter verre van decentraal te noemen. Bij Proof of Stake is het namelijk zo hoe meer coins, hoe meer stemrecht je hebt binnen het protocol. Om niet de macht over een protocol te verliezen, geven de oprichters/bedenkers zichzelf in het begin vaak veel coins (vanuit de pre-mine). Bij de Ethereum ICO was dit zo’n 70%.

Daarnaast verdien je bij Proof of Stake door middel van het staken (vastzetten) van coins nog meer coins. De rijken hebben dus de macht en worden steeds rijker, wat aardig in de buurt komt van het systeem waarin we nu leven.

Ethereum is onlangs overgegaan op dit ogenschijnlijke ‘milieuvriendelijke’ consensusmechanisme. Naast het feit dat het al een gecentraliseerd project was, zal het nu nog centraler worden. Van  censuurbestendigheid censuurbestendigheid Wanneer iets censuurbestendig is, is het niet mogelijk dit te censureren, in het geval van Bitcoin houdt dat in dat transacties niet kunnen worden geblokkeerd of tegengehouden. kan dan niet worden gesproken. Ook zal de Merge waarschijnlijk nog vele technische complicaties opleveren gelet op de complexiteit ervan (bijv.: niet backward compatible). Om nog maar te zwijgen over de mogelijke juridische gevolgen van wat sommigen beschrijven als monumentale blunder.

Proof of Work en Proof of Stake zijn dan ook nauwelijks met elkaar te vergelijken. Ze leveren immers verschillende resultaten op. De één (Bitcoin) is decentraal, veilig en innovatief, terwijl de ander meer gecentraliseerd is. Daardoor is Proof of Stake minder veilig en conceptueel gezien weinig verschillend van (oude) al bestaande systemen. En als decentralisatie toch geen prioriteit is, kan je net zo goed een gecentraliseerde server gebruiken, dat is namelijk nóg milieuvriendelijker.

De toekomst van Bitcoinmining

De lobbyisten van competitieve protocollen zullen regelgevers en politici er mogelijk van willen overtuigen dat Proof of Stake beter is. De negatieve aandacht op Proof of Work en dus Bitcoinmining zal in de toekomst waarschijnlijk dan ook verhevigen.

Toch is er een toenemend besef dat Bitcoin ook gunstig kan zijn voor het milieu. Er zijn verschillende projecten op handen waarbij gestrande en overtollige energie wordt gebruikt voor Bitcoinmining. Ook om de uitstoot van broeikassen te beperken, wordt Bitcoinmining gebruikt. De inperking van de uitstoot van methaan is daarvan een goed voorbeeld.

Maar ook bij het stabiel houden en robuuster maken van elektriciteitsnetten kan Bitcoinmining een uitkomst bieden. In het streven naar een groenere toekomst, waarbij we meer gebruik gaan maken van natuurlijke energiebronnen (wind en zon) die de stabiliteit van het elektriciteitsnet kunnen bedreigen, kan Bitcoin dan ook haast niet ontbreken.


Meer weten over het experiment genaamd de Merge? Luister dan naar de Crypto Update van BNR of aflevering #224 van Satoshi Radio.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.