Grayscale wint beroep tegen SEC: is er nu kans op een spot ETF?

Grayscale won dinsdag het beroep tegen de Amerikaanse beurswaakhond Securities & Exchange Commission (SEC). De rechtbank oordeelde dat de argumenten van de SEC onvoldoende zijn om de aanvraag van Grayscale om het GBTC-fonds te veranderen in een spot ETF af te wijzen. 

Grayscale deed vorig jaar een aanvraag om het Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) om te zetten naar een spot Exchange-Traded Fund (ETF), maar de SEC keurde de aanvraag af wegens vermeende risico's op fraude en koersmanipulatie. Om dezelfde reden werden andere spot ETF-aanvragen ook afgekeurd. 

Ondertussen keurde de SEC wel een aantal Bitcoin futures ETF's goed. Daarbij worden geen daadwerkelijke bitcoins als onderpand ingekocht zoals bij een spot ETF, maar wordt wel de bitcoinkoers als basis gehanteerd. 

Beroep 

Grayscale schreef daarop een kritische brief naar de SEC, waarin het de beslissing van de SEC 'willekeurig en wispelturig' noemde en in strijd met de Administrative Procedure Act (APA). Die wetgeving bepaalt dat de SEC alle gelijke gevallen gelijk moet behandelen.

Voorheen werden zowel spot ETF's als futures ETF's beide afgekeurd, maar sinds de goedkeuring van futures ETF's had de SEC volgens Grayscale ook spot ETF's moeten goedkeuren. 

Grayscale ging vervolgens in beroep tegen de beslissing van de SEC bij de Court of Appeals in het district Columbia in Washington D.C.. 

Uitspraak 

Dinsdag werd bekend dat de rechtbank Grayscale in het gelijk stelt. De Court of Appeals oordeelde dat de argumentatie van de SEC om het verzoek van Grayscale af te wijzen inderdaad 'willekeurig en wispelturig' is, omdat de SEC verzaakt uit te leggen waarom het futures ETF's anders behandelt dan spot ETF's. 

De beslissing van de SEC om de aanvraag van Grayscale af te wijzen is daarom door de rechtbank nietig verklaard. Het verzoek om GBTC om te zetten naar een ETF wordt nu teruggestuurd naar de SEC. Die zal de aanvraag opnieuw moeten beoordelen, waarbij dezelfde argumentatie niet meer gebruikt mag worden om de aanvraag af te wijzen. 

Dat geldt ook voor de andere ETF-aanvragen die recentelijk zijn ingediend, zoals de ETF-aanvragen van BlackRock en diverse andere financiële dienstverleners. Die kan de SEC nu ook niet afwijzen op basis van deze argumenten. 

En nu?

De markt reageerde enthousiast. Zowel de bitcoinkoers als de koers van GBTC stegen na de uitspraak. Velen hopen dat de kans op een spot ETF hierdoor is toegenomen. Tot op heden zijn eerdere spot ETF-aanvragen immers altijd om dezelfde redenen afgewezen, maar dat kan nu niet meer. 

Dat betekent niet dat de spot ETF-aanvragen automatisch worden goedgekeurd. De SEC kan ze alsnog afwijzen, maar het zal daarvoor andere argumenten dan 'risico op fraude en marktmanipulatie' moeten aandragen. Ook heeft de SEC nog de mogelijkheid om de beslissing van de Court of Appeals aan te vechten.

In september moet de SEC reageren op de eerstvolgende spot ETF-aanvragen. Op 1 september is de deadline voor Bitwise, daarna volgen iShares, VanEck, WisdomTree, Invesco en Wise op 2 september en Valkyrie op 4 september. Vaak reageert de SEC op meerdere aanvragen tegelijkertijd en de kans is daarom groot dat de beslissingen deze vrijdag al bekend worden.

Een overzicht van de aankomende spot ETF-aanvragen

Bron: James Seyffart

Veel mensen lijken te verwachten dat de SEC voorlopig eerst kiest voor uitstel. In totaal kan de SEC de beslissing drie keer met 45 dagen verlengen en daarna nog eens met 60 dagen. Binnen 240 dagen moet het besluit echter zijn genomen.

UPDATE 01-09-2023: Inmiddels is bekend dat de SEC inderdaad koos voor uitstel


Recentelijk werd de eerste Europese spot Bitcoin ETF gelanceerd op de Amsterdamse AEX


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.