Klimaat & Bitcoin: is mining de oplossing voor methaanuitstoot van vuilnisstortplaatsen?

Wat als Bitcoinmining niet slecht is voor het klimaat, maar juist goed? Een veelbelovende nieuwe ontwikkeling is Bitcoinmining op basis van methaangas dat wordt uitgestoten door vuilnisstortplaatsen. Dat voorkomt dat er broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen en het levert ook nog iets op.

Vuilnisstortplaatsen zijn ontzettend schadelijk voor het milieu. Tijdens het ontbindingsproces stoot afval veel methaan uit, dat als het in de atmosfeer terecht komt 80 keer schadelijker is voor het klimaat dan CO2. 

Volgens schattingen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is methaan zelfs zo schadelijk voor het klimaat, dat het verantwoordelijk is voor maar liefst 30% van de opwarming van de aarde sinds de industriële revolutie. 

De Wereldbank beschouwt het beperken van de methaanuitstoot als wereldwijde prioriteit en de VN, het IPCC, IMF en WEF zijn het over eens: het verminderen van methaanuitstoot is de meest effectieve en snelste manier om klimaatverandering tegen te gaan.

Als we de methaanuitstoot met 45% verminderen, stelt een VN-rapport, dan kunnen we daarmee de opwarming van de aarde beperken met ongeveer 0,3 graden.

Het verminderen van methaan is het krachtigste middel dat we hebben om klimaatverandering in de komende 25 jaar te vertragen en vult noodzakelijke inspanningen aan om koolstofdioxide te verminderen. De voordelen voor de samenleving, economieën en het milieu zijn talrijk en wegen ruimschoots op tegen de kosten. Verenigde Naties, persbericht

Vuilnisstortplaatsen 

Ongeveer 11% van de totale wereldwijde methaanuitstoot is afkomstig van vuilnisstortplaatsen. Als er niets gebeurt, stijgt dat percentage volgens de Wereldbank in de komende 25 jaar met nog eens 70%. 

Het methaan dat vrijkomt is ongewenst en heeft vaak geen toepassing. Bij grote steden is het soms mogelijk om het methaan op te vangen en aan te sluiten op lokale infrastructuur, zodat het kan worden gebruikt om energie op te wekken. Bij kleinere of meer afgelegen vuilnisstortplaatsen is dat vaak echter economisch niet rendabel. Het gas wordt dan verbrand ('flaring') of simpelweg in de atmosfeer geloosd ('venting'). 

Verbranding is minder schadelijk voor het klimaat, maar niet perfect. De verbranding is ongeveer 92% efficiënt, dus 8% komt alsnog in de atmosfeer terecht. Bovendien is het een kostenpost, want de aanschaf en het onderhoud van verbrandingsapparatuur zijn niet gratis. Natuurlijk is het ook zonde dat het gas 'in rook opgaat'. 

Bitcoinmining voor het klimaat 

Bitcoinmining biedt hierbij een unieke oplossing. In plaats van het methaan te verbranden, kan het ter plaatse worden aangesloten op een generator om daarna met de opgewekte stroom te minen. Op die manier is het beperken van de methaanuitstoot geen kostenpost meer, maar levert het inkomsten op. 

Miningapparatuur is modulair, eenvoudig verplaatsbaar en het vereist geen infrastructuur, afgezien van een internetverbinding. Het is daardoor vrijwel overal inzetbaar, ongeacht de locatie of de beschikbare hoeveelheid methaan. 

Naast dat het vuilnisstortplaatsen helpt de klimaatimpact te verminderen, doet het dat ook voor de miners. Er is immers veel kritiek op het stroomverbruik van Bitcoinmining, maar deze manier van mining draagt juist enorm bij aan de klimaatdoelstellingen. Hoe meer er op deze manier wordt gemined, hoe meer de uitstoot van broeikasgassen wordt beperkt. 

De situatie lijkt op mining op basis van methaan dat vrijkomt bij olieboringen. Ook dat wordt vaak verbrand of geloosd. Oliemaatschappijen zoals ExxonMobil en Gazprom Neft, en ook olieproducenten in Oman, experimenteren daarom al enige tijd met miningapparatuur om de klimaatschade op een rendabele manier te verminderen. 

Miningbedrijven 

Er zijn geen kostbare investeringen nodig wanneer de samenwerking wordt opgezocht met bestaande miningbedrijven. Miners zijn blij met de goedkope stroom en nemen graag al het werk uit handen. Voor de eigenaar van de vuilnisstortplaats is een handtekening in principe genoeg om een probleem te veranderen in een inkomstenstroom. 

Het wordt al door enkele bedrijven in de praktijk gebracht. Vespene Energy voert in samenwerking met vuilnisstortplaatsen pilots uit in Californië en het bedrijf NodalPower doet hetzelfde in de Rocky Mountains. Onlangs kondigde ook mininggigant Marathon Mining aan dat het samen met NodalPower een nieuwe pilot start. 

Positieve klimaatimpact 

Volgens Bitcoin- en klimaatonderzoeker Daniel Batten wordt er wereldwijd dusdanig veel methaan door vuilnisstortplaatsen uitgestoten, dat het (op basis van de huidige stroomconsumptie) ruim genoeg is om het volledige Bitcoinnetwerk van stroom te voorzien. Er is dus nog volop ruimte voor verdere ontplooiing.

Als gevolg van de verschillende initiatieven die methaanuitstoot beperken wordt volgens analist Willy Woo op dit moment al 6% van de klimaatschade van Bitcoin gecompenseerd. Daarmee loopt de miningsector ver voor op andere industrieën. Hij voorziet in de nabije toekomst een stijging van dit percentage en voorspelt bovendien dat Bitcoin door ontwikkelingen zoals deze uiteindelijk CO2-negatief wordt.

Dat staat natuurlijk haaks op de gedachte dat Bitcoin slecht is voor het klimaat. Misschien blijkt het uiteindelijk precies andersom. De publieke opinie lijkt dan ook geleidelijk te veranderen. Consultancybureau KPMG bracht onlangs bijvoorbeeld een rapport uit, waarin het de ESG-voordelen van Bitcoin prijst.


Lees ook eens over hoe mining de klimaatimpact vermindert van Ierse koeien en Spaanse varkens.

Beeldmateriaal: Katie Rodriguez, Unsplash license


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.