Overzicht van het bitcoinjaar 2023

2023 markeerde een periode van herstel voor bitcoin. Na een tumultueus 2022 waarin bitcoin meer dan de helft van zijn waarde verloor, meerdere malen voor dood werd verklaard, en te lijden had onder een reeks faillissementen van cryptobedrijven, bood dit jaar nieuwe kansen en weer een hoopvol perspectief. Dit overzicht belicht de meest significante gebeurtenissen en trends van het jaar 2023.

Statistieken

De bitcoinprijs steeg dit jaar met zo'n 155%. Een behoorlijke groei, al helemaal vergeleken met de daling van 60% in 2022. De hashrate, de rekenkracht in het bitcoinnetwerk, steeg ook dit jaar aanzienlijk; 94%. Deze groei is een reflectie van de groei in de miningindustrie. De toenemende prijs en hogere transactiekosten maken het minen van bitcoin aantrekkelijk.

Het wordt interessant om te kijken wat de bitcoin halving in april 2024 voor invloed zal hebben op de hashrate. De verdiensten uit de blockbeloning worden dan gehalveerd, wat de concurrentie tussen miners verhoogd.

Ordinals en BRC-20

Een terugkomend thema dit jaar waren hoge transactiekosten. De drukte in de mempool, wat voor hogere fees zorgt, is voor een groot deel te danken aan de populariteit van Ordinals en BRC-20 tokens. Deze inscripties zorgen voor nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden op het Bitcoinnetwerk, zoals NFT's en het creëren van digitale munten. Het is een ontwikkeling die zowel interesse als controverse heeft opgewekt.

Voorstanders zien NFT's als een leuk initiatief en beschouwen de hoge transactiekosten bovendien als iets positiefs. Deze kosten zorgen voor meer winstgevendheid voor miners, wat leidt tot een hogere hashrate en dus een betere beveiliging van het netwerk. Bovendien moeten de transactiekosten ooit een keer omhoog, omdat door de bitcoin halvings miners uiteindelijk minder gaan verdienen aan de blockbeloning.

Tegenstanders zien geen waarde in plaatjes en inscripties op bitcoin en zien de hoge kosten juist als een drempel voor het gebruik van bitcoin.

BlackRock's Bitcoin ETF Aanvraag

Een ander belangrijk thema dit jaar is de aanvraag van 's werelds grootste vermogensbeheerder, BlackRock, voor een spot bitcoin ETF. Deze aanvraag, samen met nog zo'n 12 andere, zorgde voor veel speculatie en aandacht in de media, wat bijdroeg aan de prijsstijging van bitcoin. De uiteindelijke beslissing over deze aanvraag staat gepland op 10 januari. Een goedkeuring is waarschijnlijk en zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op bitcoin. 

Lees daarover hier meer.

MiCaR - Markets in Cryptoassets Regulation

In Europa maakte de MiCaR-regelgeving grote stappen voorwaarts. Deze verordening moet de bitcoinsector reguleren en heeft rechtstreekse werking in alle lidstaten van de Europese Unie (EU).

Cryptobedrijven zijn druk bezig met de voorbereiding om te voldoen aan deze nieuwe wet- en regelgeving. Zo komt de wallet verificatie terug en wordt bijvoorbeeld in Nederland het toezicht overgedragen van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de Autoriteit financiële markten (AFM). in April van dit jaar werd er in het Europees Parlement gestemd over de wetgeving. Op 30 december 2024 zal de wet in werking treden.

Lees hier meer over MiCar. 

Bankencrisis in de VS

Een opmerkelijke gebeurtenis dit jaar was het omvallen van Silicon Valley Bank en enkele andere Amerikaanse banken. In het eerste kwartaal toen de Federal Reserve de rentetarieven agressief verhoogde om de inflatie te beteugelen, daalde de waarde van de obligatieportefeuille van SVB en andere banken scherp. 

Bedrijven, afhankelijk van de bank voor financiering, werden door stijgende leenkosten (hogere rente) gedwongen om deposito's op te nemen. Dit was nodig om hun operaties en groei te financieren.

De SVB zag zich daarom genoodzaakt om enkele van de 10-jarige obligaties op zijn balans met een fikse korting te verkopen om aan verplichtingen te voldoen te midden van een periode van toenemende opnames. Toen gebeurde het onvermijdelijke: geruchten over een tekort aan liquiditeit bij de bank leidden tot een klassieke bankrun.

Hetzelfde lot trof een aantal andere banken. 'Gelukkig' trad de Federal Reserve op door deze banken te ondersteunen, waardoor een domino-effect zoals in 2008 werd voorkomen.

Interessant genoeg reageerde de koers van bitcoin hier toentertijd positief op, wat de status van bitcoin als 'safe haven' asset weer eens benadrukt.

Lees hier meer over de 'bankencrisis van 2023'.

Bitcoin Amsterdam Conferentie

In oktober vond de Bitcoinconferentie in Amsterdam plaats. Een mijlpaalevenement, dat prominente sprekers en Bitcoin-enthousiastelingen van over de hele wereld trok. 

Hoewel het evenement minder werd bezocht dan het jaar ervoor, was het even informatief en gezellig. Dit keer ging het meer om de ontwikkelingen rondom bitcoin, zoals het Lightning Network en Ordinals, dan over de prijs. Sprekers zoals Stella Assange, Adam Back, Dylan Leclair en Eva Vlaardingerbroek trokken onder meer de aandacht. 

De redactie van Bitcoin.nl was uiteraard ook aanwezig. Ons verslag lees je hier.

FSAB accounting update en Microstrategy in de plus

Een andere belangrijke ontwikkeling was de herziening van de boekhoudregels voor bitcoin in de Verenigde Staten. De Financial Accounting Standards Board (FASB) heeft besloten om de accounting regels voor bitcoin en andere digitale activa vanaf 15 december 2024 aan te passen. Bedrijven kunnen vanaf dat moment de fair-value methode toepassen voor digitale activa in hun financiële rapportages. Dit betekent dat digitale activa gewaardeerd mogen worden tegen hun marktwaarde, in plaats van de kostprijs of de 'impairment value', ofwel de laagste prijs sinds aankoop. De nieuwe methode geeft een duidelijker en transparanter inzicht over hoeveel de bitcoin op de balans waard zijn.

Michael Saylor, oprichter van MicroStrategy, verwelkomt de wijziging maar al te graag. Hij het ziet als een belangrijke stap voor de acceptatie van bitcoin als investering voor kasreserves van bedrijven. Zelf heeft zijn bedrijf ondertussen maar liefst 189.150 bitcoin, bijna 1% van het circulerend aanbod. Deze investering stond aan het begin van 2023 nog in verlies, maar door door prijsstijging dit jaar niet meer. Het bedrijf heeft een ongerealiseerde winst van bijna $2 miljard dollar.

Binance VS SEC

In juli klaagde de SEC Binance en Coinbase aan. Deze twee bedrijven werden onder meer beschuldigd van het aanbieden van niet-geregistreerde effecten.

Binance heeft met name een bewogen jaar achter de rug. De exchange werd ervan beschuldigd actief te zijn op de Amerikaanse markt zonder registratie, het misleiden van klanten, onjuist beheer van klantfondsen, en het aanbieden van niet-geregistreerde effecten. In november kwam het nieuws naar buiten dat Binance een boete van ongeveer 4 miljard dollar zou betalen aan de SEC en dat topman Changpeng Zhao (CZ) zou opstappen.

Na het niet verkrijgen van een registratie is Binance dit jaar uit Nederland vertrokken.

Mining

De nieuwsberichten rondom bitcoinmining waren dit jaar afwisselend positief. Er worden op steeds meer plekken gemined met hernieuwbare energiebronnen, en er lijken steeds meer bedrijven en landen de mogelijke voordelen die bitcoinmining kan bieden in te zien.

Kijk bijvoorbeeld naar dit artikel van de Independent:

Of naar het ESG-onderzoek van KPMG over de rol van bitcoinmining.

Het minen met energie opgewekt uit de warmte van een vulkaan in El Salvador is dit jaar van start gegaan. Het eerste land dat bitcoin als wettigbetaalmiddel heeft erkend heeft ook dit jaar weer stappen gemaakt. Zo kun je nu ook een El Salvadoraans paspoort kopen als je voor een miljoen dollar aan bitcoin bezit.

Lees daarover hier meer.


Wij kijken uit naar volgend jaar. Een jaar waarin er hoogstwaarschijnlijk weer talloze bijzondere Bitcoinontwikkelingen zullen plaatsvinden.

Team Bitcoin.nl wenst iedereen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2023!


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.