Wat De Nederlandsche Bank over Bitcoin zegt

De Nederlandsche Bank (DNB) kwam vorige week met een onderzoeksrapport over 'cryptoactiva'. Het rapport is gedetailleerd en overwegend helder. Toch lijken er wat misvattingen te bestaan over Bitcoin bij de centrale bank. Dit zijn de drie grootste wat ons betreft.

Geen onderscheid tussen crypto en Bitcoin

In het rapport definieert DNB cryptoactiva als ‘een digitale representatie van waarde of rechten, bedoeld om waarde over te dragen in een gedecentraliseerd netwerk, zonder dat daar intermediairs zoals (centrale) banken aan te pas komen.’ 

DNB onderscheidt hierbij ongedekte en gedekte cryptoactiva, ofwel activa die op zich zelf staan en activa die gedekt worden door onderliggende activa buiten de blockchain, zoals verschillende stablecoins. 

Bitcoin is volgens DNB een ongedekte cryptoactiva. DNB maakt echter geen onderscheid tussen Bitcoin en cryptovaluta's. Toch is dit van belang, zoals we in een eerder artikel hebben uitgelegd. Bitcoin is namelijk de enige digitale activa die echt decentraal is.

Bitcoin is geen geld

Bitcoin is niet geschikt voor als betaalmiddel, oppotmiddel of rekeneenheid, aldus DNB. Kort gezegd: bitcoin is volgens DNB ongeschikt als geld. DNB geeft als voornaamste reden dat het koersverloop te volatiel is. 

Daar is een en ander tegen in te brengen. Want wat kenmerkt geld nou precies? Een lage volatiliteit in ieder geval niet, alhoewel het natuurlijk wel erg handig is. Verschillende grote valuta hebben de afgelopen maanden te maken gehad met grote schommelingen in de koers. 

DNB zegt verder dat bitcoin geen onderliggende activa heeft en er een monetaire autoriteit ontbreekt die de waarde stabiliseert. Dat de euro zelf geen onderliggende activa heeft, wordt weggelaten.

De euro is fiat geld, dat wordt uitgegeven door de centrale bank, de monetaire autoriteit. Fiat geld heeft geen intrinsieke waarde, maar wordt aanvaard op basis van vertrouwen. De monetaire autoriteit beheert hoeveel geld er in de omloop is en zodoende de waarde, maar is dus voornamelijk relevant als er een theoretisch oneindige hoeveelheid geld bestaat.

De broncode van bitcoin heeft echter bepaalt dat er een maximum van (ongeveer) 21 miljoen bitcoins zullen worden uitgegeven. Door deze beperkte hoeveelheid zal bitcoin in de toekomst juist weinig volatiliteit kennen, zo luidt de hypothese. Het wordt daarom ook wel vergeleken met goud, waarvan DNB overigens zo’n 600 ton (EUR 33 miljard) bezit. 

Bitcoin verbruikt te veel energie

Het rapport van DNB gaat ook op het Proof of Work (PoW) mechanisme van Bitcoin. Hierbij wordt het hoge energieverbruik van PoW als grootste kritiekpunt genoemd. Verder claimt DNB dat hierbij hoge transactiekosten en lage transactiesnelheden mee gepaard gaan. 

Het klopt dat het PoW-mechanisme veel energie kost, maar daardoor is het netwerk veilig en uiterst betrouwbaar. Bitcoinminers zijn bovendien altijd opzoek naar de goedkoopste energie, wat vaak ook de meest duurzame energie is. De allergoedkoopste energie is vaak overtollige energie uit bronnen die onbenut worden, zoals methaan en gas dat onder andere omstandigheden afgefakkeld wordt. Hierdoor zijn er steeds meer duurzame bitcoinminingprojecten die hier op in willen spelen en sommige optimisten zeggen zelfs dat bitcoin de energietransitie zal accelereren.

Volgens de zelfrapportages van de Bitcoin Mining Council bestaat de energiemix van het Bitcoinnetwerk voor bijna 60% uit duurzame energie. Dat is veel duurzamer dan de energiemix in westerse landen.

Het argument van hoge transactiekosten en lage transactiesnelheden bij het versturen van bitcoin gaan verder vandaag de dag niet meer op. Met het Lightning netwerk zijn transacties bliksemsnel en spotgoedkoop.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.