Onderzoeksrapport MIT over klimaatimpact van Bitcoinmining in VS

Recentelijk heeft het Center for Energy and Environmental Policy Research van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) een onderzoek gepubliceerd over de klimaatimpact van Bitcoinmining in de Verenigde Staten. Het onderzoek toont aan dat mining kan bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet, en de uitstoot van het affakkelen van vrijkomende gassen kan verminderen, maar dat er meer transparantie en bewijs nodig is om deze milieuvoordelen echt te bewijzen. 

Klimaatimpact Bitcoinmining 

Uit de studie van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) komt naar voren dat een aanzienlijk deel van alle Bitcoinmining in 2022, namelijk minstens 38% van het totaal, heeft plaatsgevonden in de Verenigde Staten en Canada.

Het onderzoek maakte gebruik van gegevens verzameld tijdens de winterstorm Elliot, die in december 2022 Noord-Amerika trof. Tijdens deze storm staakten de miners uit de VS en Canada tijdelijk hun activiteiten om het elektriciteitsnet te ontlasten. Dit leidde tot een daling van de hashrate van zo'n 100 Exahashes per seconde (EH/s), wat gelijk was aan 38% van de totale hashrate op dat moment.

Een veelgehoord argument onder Bitcoinvoorstanders is dat mining kan bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Het geeft netbeheerders de mogelijkheid om het stroomverbruik nauwkeurig en snel aan te passen. Dit zou leiden tot minder belasting op piekmomenten en minder 'gestrande' energie op dalmomenten. De winterstorm Elliot was hiervan een praktisch voorbeeld; in korte tijd verminderde miners de vraag met 1.4 Giga Watt (GW)

Het onderzoek stelt verder dat de koolstofemissies, veroorzaakt door de 13 geanalyseerde beursgenoteerde miningbedrijven in de VS, zo'n 7,2 MtCO2 (Metric tons of carbon dioxide) per jaar bedragen. Meer dan de jaarlijkse koolstofemissie van de staat Vermont, stellen de onderzoekers.

Potentiële Klimaatvoordelen

Ondanks de bezorgdheid over de klimaatimpact van Bitcoinmining, suggereert het onderzoek van MIT dat er ook potentiële klimaatvoordelen kunnen zijn. De verdiensten door mining kunnen worden gebruikt om het affakkelen van vrijkomende gassen bij de winning van aardgas te verminderen, wat zou kunnen leiden tot een vermindering van methaanemissies. Dit biedt kansen voor milieuactivisten en beleidsmakers die op zoek zijn naar innovatieve oplossingen tegen klimaatverandering. Methaan (CH4) draagt namelijk sterk bij aan het broeikaseffect.

Vaak worden projecten die methaangassen omzetten in stroom niet haalbaar geacht vanwege de onvoldoende vraag naar de opgewekte energie en hoge investeringskosten. Hier biedt Bitcoin echter een oplossing, omdat de vraag naar stroom praktisch onbeperkt is en de inkomsten uit mining kunnen helpen om de hoge investeringskosten te dekken.

Critici zijn het echter niet eens met deze benadering, omdat zij van mening zijn dat het gebruik van fossiele brandstoffen voor Bitcoinmining juist bijdraagt aan de afhankelijkheid van deze energiebronnen.

Twee andere voordelen die het onderzoek bespreekt zijn de vergelijkbare verlaten of niet-afgedichte olie- en gasputten, wat tevens een aanzienlijke bron van methaanemissies zijn. Ook hier zou bitcoinmining deze, anders verloren methaangassen, kunnen omzetten in energie en gebruiken voor het minen van bitcoin. Het laatste genoemde voordeel is het stimuleren en faciliteren van de expansie van hernieuwbare energiebronnen.

De elektriciteitsproductie van hernieuwbare energie is erg volatiel. Zo wekken zonnepanelen overdag veel energie, en 's nachts niets. Bitcoinmining kan daarbij een rol spelen door de overtollige energie van deze bronnen te benutten en te gebruiken voor mining, waardoor het innoveren en investeren in bronnen die hernieuwbare energie opwekken, wordt vergroot. Met name in afgelegen gebieden waar de lokale vraag variabel is, kan dit bijdrage aan het ontlasten van het net tijdens piekbelasting.

De financiële incentives van Bitcoinmining kunnen bijvoorbeeld het afdichten van verlaten en afgesloten olie- en gasputten subsidiëren en daardoor op grote schaal methaanemissies verminderen. MIT onderzoek Climate Impacts of Bitcoin Mining in the U.S.

Transparantie

Uit de analyse van MIT blijkt dat de koolstofintensiteit van de elektriciteit die door miners in de VS wordt gebruikt, vergelijkbaar is met het gemiddelde van het elektriciteitsnet. Hiermee worden de beweringen van de Bitcoin Mining Council en Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) weerlegd, die stelt dat een groot deel van de gebruikte elektriciteit afkomstig is van duurzame bronnen. Er is echter onvoldoende informatie beschikbaar om deze claims te verifiëren, aldus de onderzoekers.

Ook de andere mogelijke klimaatvoordelen van Bitcoinmining zijn lastig te meten, omdat er nog weinig betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel miners daadwerkelijk investeren in hernieuwbare energiebronnen.

De onderzoekers benadrukken daarom het belang van betere gegevenskwaliteit om de impact van mining nauwkeuriger te beoordelen en te kunnen voldoen aan de normen voor koolstofemissierapportage.

Gegeven de verwachte groei van de Bitcoin mining industrie in de Verenigde Staten, is meer transparantie cruciaal om klimaatvoordelen en kosten te kwantificeren. MIT onderzoek Climate Impacts of Bitcoin Mining in the U.S.


Ook interessant: In dit National Park in Congo wordt Bitcoinmining voor een compleet andere reden en manier ingezet.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.