El Salvador opent Bitcoinambassades in Zwitserland & Texas

Na de eerste Bitcoinambassade in Zwitserland opent El Salvador nu ook een Bitcoinambassade in Texas. De ambassades beogen de samenwerking tussen de Bitcoinvriendelijke overheden te stimuleren en versterken.

Lugano

De eerste Bitcoinambassade werd in oktober aangekondigd. El Salvador ondertekende toen met de Zwitserse gemeente Lugano een memorandum van overeenstemming over economische samenwerking met betrekking tot Bitcoin. Lugano is één van de steden die zich actief inspant om de lokale adoptie van Bitcoin te faciliteren.

In het kader van de samenwerking opende El Salvador een Bitcoinambassade in de stad. De fysieke aanwezigheid van de Salvadoraanse Bitcoinambassade heeft als doel 'de samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen bevorderen'.

"Het gebruik van Bitcoin en blockchaintechologie creëert nieuwe groei- en investeringsmogelijkheden waar onze gemeenschappen hun voordeel mee kunnen doen", zei Joaquin Alexander Maza Martelli, de Salvadoraanse VN-ambassadeur in Genève. "Met deze overeenkomst is de afstand tussen El Salvador en Europa een stuk kleiner."

Texas

Onlangs kondigde El Salvador opnieuw een Bitcoin ambassade aan, deze keer in de Amerikaanse staat Texas. Ook daar is de overheid welwillend ten opzichte van Bitcoin, met gouverneur Greg Abbott en senator Ted Cruz voorop. Texas biedt duidelijke wettelijke kaders en Bitcoinvriendelijke regelgeving, waarmee het een groot deel van de miningsector wist aan te trekken.

"Tijdens mijn ontmoeting met de assistent secretaris van de Texaanse overheid, Joe Esparza, hebben we het openen van een tweede Bitcoinambassade besproken, en de uitbreiding van de commerciële en economische uitwisselprojecten", schreef de Salvadoraanse ambassadeur in de VS Milena Mayorga op Twitter.

El Salvador

De gestelde doelen van de ambassades zijn vooralsnog abstract en weinig concreet. Nauwere samenwerking tussen verschillende Bitcoinvriendelijke jurisdicties lijkt desondanks een constructief idee. El Salvador zou daarbij een spilfunctie tussen de verschillende districten kunnen vervullen. De toekomst zal echter moeten uitwijzen wat de daadwerkelijke impact van de Bitcoinambassades is.

El Salvador erkende bitcoin in 2021 als eerste land ter wereld als wettig betaalmiddel, waardoor het één van de twee officiële valuta's van het land is.

Sindsdien spant de Salvadoraanse overheid zich op diverse manieren in om de omarming van Bitcoin tot een succes te maken. De overheid biedt in dat kader een Bitcoinwallet aan, korting op benzine , vrijstelling van belastingen voor Bitcoinbedrijven en het verstrekte bij de introductie gratis bitcoin aan de bevolking.

Ook werkt El Salvador aan de aanleg van een 'Bitcoin City', dat bekostigd moet worden met Bitcoin staatsobligaties. De Bitcoin ambassades liggen in het verlengde van deze inspanningen.


Net als El Salvador erkende de Centraal Afrikaanse Republiek bitcoin ook als wettig betaalmiddel.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.