Een bitcoinkoers van $1 miljoen: hoe realistisch is dat?

Al jaren speculeert men erover: een koers van $1 miljoen per bitcoin. Volgens sommigen is het grootspraak en klinkklare onzin, maar volgens anderen is het slechts een kwestie van tijd. Hoe realistisch zijn dit soort uitspraken en hoe hoog kan de  bitcoin koers eigenlijk gaan?

Het klinkt misschien absurd, maar het is geen nieuwe of zeldzame voorspelling. Zo wedde tech-investeerder Balaji Srinivasan vorig jaar dat bitcoin binnen drie maanden naar $1 miljoen zou gaan. Wijlen John McAfee dacht in 2017 al dat het zou gebeuren. Samson Mow van bitcoinbedrijf JAN3 speculeert dat de koers vóór de aankomende halving naar $1 miljoen gaat. Voormalig Bitmex CEO Arthur Hayes voorspelt dat het in de loop van 2024 gebeurt. 

Ark Invest's Cathie Wood verwacht het pas over een paar jaar. Cryptograaf Adam Back denkt dat de prijs in de komende acht jaar zelfs $10 miljoen kan bereiken. In 2009 speculeerde Hal Finney, de tweede persoon die ooit een bitcointransactie deed, ook al eens dat de koers uiteindelijk $10 miljoen kan bereiken. Volgens permabull Michael Saylor houdt de koersstijging van bitcoin zelfs dan nog niet op: "It's going up forever"

Michael Saylor denkt dat de bitcoinkoers voor altijd omhoog zal gaan

Een bitcoinkoers van $1 miljoen: hoe realistisch is dat?

Een bitcoinkoers van $1 miljoen: hoe komen ze erbij? Vaak berust het op de verwachting dat het bitcoinnetwerk vanwege het decentrale karakter zal blijven voortbestaan en dat er nooit meer dan 21 miljoen bitcoins zullen zijn. Daarna maakt men vaak vergelijkingen met bestaande financiële markten.

Neem bijvoorbeeld de goudmarkt. Goud is al sinds mensenheugenis een manier om welvaart op te slaan en op dit moment is de totale marktwaarde van al het goud in de wereld een kleine $14 biljoen. De totale marktwaarde van alle bitcoins bij elkaar is op dit moment slechts $850 miljard - zestien keer zo klein. Als bitcoin 'het nieuwe goud' blijkt en net zoveel waard wordt, dan zou de koers in theorie naar enkele tonnen kunnen stijgen.

Bitcoin concurreert echter niet alleen met goud. Men gebruikt immers van alles om waarde in op slaan. Als spaar- en investeringsmiddel concurreert bitcoin dus eigenlijk ook met alle andere soorten spaar- en investeringsmiddelen. Dus niet alleen goud, maar ook spaartegoeden, aandelen, vastgoed of zelfs kunst.

De goudmarkt is met $14 biljoen in verhouding tot andere markten vrij klein. De marktwaarde van de wereldwijde aandelenmarkt wordt op bijvoorbeeld $109 biljoen geschat en de totale marktwaarde van vastgoed op maar liefst $379,7 biljoen. Op spaar- en betaalrekeningen van commerciële banken staat nog eens $183 biljoen. Tel daar de andere spaar- en investeringsmogelijkheden bij op en het eindbedrag is schrikbarend hoog. Honderden biljoenen, terwijl de marktwaarde van bitcoin nog niet eens één biljoen is. Als bitcoin als investeringsmiddel slechts een fractie van dat geld weet aan te trekken, kan het heel gek lopen.

Tel daarbij op dat op dit moment slechts een paar procent van de wereldbevolking bitcoin bezit en dat de meeste mensen bovendien slechts een klein deel van hun vermogen hebben geïnvesteerd. Het groeipotentieel wordt dan al gauw onvoorstelbaar.

Technologie

Bitcoin is echter veel meer dan alleen een betaalmiddel of investeringsobject. Het is ook een technologische revolutie waardoor allerlei nieuwe innovaties mogelijk zijn: microbetalingen, machine-to-machine payments, digitale identiteiten of het vastleggen van allerlei soorten eigendomsrechten zoals copyright of stemuitslagen.

Zoals het internet een digitaal netwerk is voor communicatie, is bitcoin een digitaal netwerk voor geld. Wat zou de waarde zijn van het internet als dat in geld was uit te drukken? Vast veel meer dan de individuele techreuzen die hun bestaan eraan ontlenen. Wat betekent dat voor de waarde van het bitcoinnetwerk? 

Er is nog nooit een decentraal en wereldwijd netwerk geweest, waarvan de waarde zo duidelijk is uit te drukken. Wie een bitcoin bezit, bezit in feite 1/21.000.000ste deel van de monetaire capaciteit van het netwerk. Hoeveel zou het bitcoinnetwerk waard zijn, als het in de toekomst net zo veelgebruikt zou worden als het internet en als het net zo'n een integraal onderdeel is van onze maatschappij? 

Oneindig?

Hoe hoog kan de bitcoin koers in potentie gaan? Heel hoog. Volgens sommigen houdt de koersstijging zelfs nooit op, als je voorbij de korte termijn fluctuaties kijkt. Men wijst daarbij vaak op de absolute schaarste van bitcoin.

Bitcoin is namelijk het meest schaarse goed dat de mensheid ooit heeft gekend. Dat is belangrijk voor de waardebepaling, want de prijzen van dingen komen tot stand via de dynamiek van vraag en aanbod. Als prijzen stijgen komt dat omdat er meer vraag is dan aanbod. Hogere prijzen stimuleren producenten echter ook weer om meer te produceren. Als de goud- of zilverprijs stijgt, wordt het bijvoorbeeld rendabel om dieper en op meer onbegaanbare plekken te delven en dat doet men dan ook. De aanbodzijde groeit dan mee met de vraag, wat de prijs weer tempert

Vrijwel alles kan worden vermeerderd en dat gebeurt ook continu. Jaarlijks groeit de circulerende geldhoeveelheid, huizen worden doorlopend bijgebouwd, grondstoffen doorlopend gedolven en nieuwe aandelen worden uitgegeven. Zelfs land is niet absoluut schaars, zo weten wij Nederlanders heel goed. Natuurlijk groeit de wereldbevolking ook door.

Toch zullen er in een wereld waarin alles vermeerdert, nooit meer dan 21 miljoen bitcoins zijn. Als de bitcoin prijs stijgt kunnen miners onmogelijk de productie opschroeven, want de block reward is onveranderlijk en wiskundig vastgesteld. De productie van nieuwe bitcoins is daardoor geheel inflexibel, neemt doorlopend af en daalt uiteindelijk zelfs naar nul. Net zo lang tot alle 21 miljoen bitcoins zijn gemined.  

Als alles vermeerdert en als vermeerdering leidt tot devaluatie, dan devalueert alles en is de vraag al gauw wat het minst devalueert. Dat zal dan - onder gelijke omstandigheden - in verhouding tot de andere dingen waardevoller worden. Als bijvoorbeeld de circulerende geldhoeveelheid jaarlijks toeneemt met 10% maar het aantal huizen groeit jaarlijks met slechts 1%, dan uit dat zich waarschijnlijk in steeds hogere huizenprijzen. Wat is dan de maximale prijs die een huis ooit kan bereiken? In principe oneindig hoog.

Zo ook de bitcoin koers. Zo lang de circulerende geldhoeveelheid toeneemt en de vraag naar bitcoin gelijk blijft of toeneemt, zou de verhouding tussen de hoeveelheid fiatgeld en de hoeveelheid bitcoin steeds schever worden. En aangezien de schaarste van bitcoin absoluut is, zou de waarde van bitcoin volgens deze gedachte ook moeten blijven toenemen ten opzichte van alle andere dingen die wel vermeerderen.

Of toch niet?

Het zijn mooie theorieën, maar er zijn wel serieuze kanttekeningen om te overwegen. Economie is nu eenmaal geen mechanisch apparaat dat voorspelbaar is, maar wordt gedreven door mensen en marktpsychologie. De monetaire eigenschappen van bitcoin mogen dan interessant zijn, toch hangt alles uiteindelijk af van de adoptie. Op dit moment is bitcoin misschien populair en is er vraag naar, maar dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Dat blijft altijd afwachten.

Bovendien zijn er allerlei dingen die mis kunnen gaan. Denk aan overheidsingrijpen, catastrofale bugs of misschien loopt het economische model over een aantal jaar gewoon vast. Hoeveel kan je vertrouwen op een technologie die weliswaar al vijftien jaar bestaat, maar op de lange termijn nog altijd onbewezen is? 

Het blijft een risico. Daarom vind je zelfs onder overtuigde bitcoiners slechts weinig mensen die hun hele vermogen in bitcoin hebben geïnvesteerd. De meeste mensen bezitten slechts een beetje bitcoin. Het potentieel is er immers wel, maar het risico ook.

Wil je investeren in bitcoin? Laat je dan niet gek maken door wilde prijsvoorspellingen. Niemand kan de toekomst voorspellen. Denk goed na, wees verstandig en investeer nooit te veel, nooit met geleend geld en nooit met geld dat je mogelijk ergens anders voor nodig hebt. 

Wij zijn bovendien geen financieel adviseurs, dus neem niks van ons aan, doe altijd je eigen onderzoek en ga voor gedegen financieel advies altijd naar een professional.


Wist je dat er geen euro's op je bankrekening staan? De bank spaart niet, je banksaldo is slechts een tegoed.


Belangrijke thema’s in dit artikel. Klik op een thema en ontdek meer.